TERMINY SZKOLENIA

Postaw na wiedzę i doświadczenie. Przenieś się na najwyższy poziom trenerski

Intensywne 15-modułowe szkolenie na Trenera Medycznego.

250h szkolenia

100h materiałów e-learningowych

Na przestrzeni lat rola trenera personalnego ewoluowała. W dzisiejszych czasach trener zderza się z coraz większymi dolegliwościami i problemami zdrowotnymi swoich klientów. Aktualnie trener personalny powinien posiadać wiedzę z zakresu fizjoterapii, medycyny i rehabilitacji w celu dokonania oceny w jakim zakresie jest w stanie pomóc swojemu klientowi, a w którym momencie jest zobowiązany skierować klienta do specjalisty oraz współpracy ze środowiskiem medycznym.

Silna potrzeba poszukiwania nowych narzędzi i rozwiązań ukierunkowanych na trening terapeutyczny spowodowała powstanie nowego rozdziału w specjalizacjach trenerskich jak i gabinetach fizjoterapeutycznych.

Kim jest Trener Medyczny?

Trener Medyczny to  niezwykle odpowiedzialna rola, wymaga od trenera szerokiej wiedzy, jak i szczególnej wrażliwości na dokształcanie się i zdobywanie wiedzy z rzetelnych źródeł. W swojej pracy skupia się na szczegółowej diagnostyce oraz terapii pacjentów poprzez trening. Współpracuje z klientami o zróżnicowanej dyspozycji ruchowej, sportowcami, amatorami sportu oraz pacjentami ortopedycznymi w tym pacjentami z problemami bólowymi. W pracy wykorzystuje wiele metod terapii połączonych z nauką treningu i wzmacnianiem ciała. Praca Trenera Medycznego nazywanego również trenerem terapeutycznym wiąże się z holistycznym podejściem do pacjenta/ klienta, posiadając wiedzę z zakresu anatomii, biomechaniki, fizjologii wysiłku i funkcji ciała. Potrafi przeprowadzić na podstawie wywiadu szczegółową diagnozę, zrozumieć język medyczny lekarzy i fizjoterapeutów, jak i zastosować odpowiedni dobór ćwiczeń w ujęciu programowania terapii ruchowej. Trener medyczny potrafi dokładnie ocenić kiedy odesłać klienta do specjalisty tj. lekarza czy fizjoterapeuty. Posiada też niezbędne narzędzia pozwalające na pracę z klientem po przebytych urazach, kobietach w i po ciąży, z klientami z dysfunkcjami aparatu ruchu wynikającymi z wad postawy lub z klientami obciążonymi jednostki chorobowymi. Zna protokoły postępowania i wie w jaki sposób zbudować komunikację pomiędzy nimi tak, aby klient/pacjent mógł w pełni i sprawnie wrócić do swojej sprawności.

Trener terapii ruchem lub inaczej medyczny charakteryzuje się m.in. wiedzą z zakresu:

 • Postępowania po urazach, zabiegach operacyjnych, kontuzjach sportowych.
 • Prewencji i profilaktyki z zakresu sprawności i zdrowia.
 • Oceny funkcjonalnej i diagnostyki.
 • Programowania treningu w wadach postawy, po urazach.
 • Współpracy z ortopedami i fizjoterapeutami.
 • Programowania treningu m.in. z grupami osób starszych, osobami niepełnosprawnymi, kobiety w ciąży i po porodzie, dziećmi i młodzieżą.

 

ProFi wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Stworzyliśmy roczną Akademię Trenera Medycznego, łączącą wiedzę w zakresie medycyny, fizjoterapii, dietetyki i treningu. Zadbaliśmy o wszelkie szczegóły programowe, dzięki czemu mamy pewność, że tak rozbudowany system szkolenia przygotuje Ciebie do pracy w sektorze pracy trenerów o charakterze medycznym. Przygotowaliśmy unikatowy program, w którym wiedzę przekażą Ci uznani i wybitni specjaliści, skrupulatnie wyselekcjonowani ze środowiska medycznego - m.in. lekarze, doktorzy, fizjoterapeuci, fizjo-trenerzy. Akademia zawiera w sobie, aż 250 godzin szkoleniowych.

 

MODUŁY

TEMATYKA SZKOLENIA

 

MODUŁ I

ANATOMIA, FIZJOLOGIA, BIOMECHANIKA

24-25.02.2024

OPRACOWANIE

Agnieszka Wietrzyńska

Katarzyna Weilandt

Łukasz Burliński

Michał Grala

 

 

 • Kodeks postępowania i kompetencje trenera medycznego.
 • Epidemiologia wybranych chorób.
 • Anatomia, fizjologia, anatomia palpacyjna, taśmy anatomiczne i ich funkcje, objawy mięśniowe i punkty spustowe.
 • Biomechanika ludzkiego ciała, podstawy kinematyki i kinetyki, funkcje mięśni.
 • Wstęp do Evidence-based Practise (EBP) - praktyka oparta na dowodach, sposób krytycznego myślenia podczas analizy i interpretacji dowodów.
 • Tworzenie bezpiecznych i skutecznych programów treningowych wstęp.

 

MODUŁ II

CORE, ODDECH, FUNDAMENTY BÓLU

23-24.03.2024

OPRACOWANIE

Agnieszka Wietrzyńska

Katarzyna Weilandt

Michał Grala

Anna Mikołajczak

 

 

 • Relacja klient - trener i wywiad.
 • Rola trenera - efekty placebo i nocebo.
 • Ocena stanu zdrowia klienta, komunikacja, konsultacje.
 • Teorie zmiany nawyków.
 • Fundamenty bólu, ból nagły a przewlekły,  model biopsychospołeczny, odejście od modelu kinezjopatologicznego.
 • Anatomia i funkcje mięśni core, stabilizacja core.
 • Wpływ mięśni core na wady postawy i dolegliwości bólowe.
 • Programowanie treningu core.
 • Anatomia układu oddechowego, korelacja z układem ruchu. Praca przepony i mechanika oddechu.
 • Zakres oddechu w terapii, fizjologia oddychania. Technika optymalnego oddechu.
 • Wpływ oddychania na postawę ciała.
 • Rozciąganie mięśni oddechowych.
 • Aspekt stresu i mindfulness. Metody radzenia sobie ze stresem. Stres a proces treningowy.

 

MODUŁ III

WADY POSTAWY, DIAGNOSTYKA, MOBILIZACJE

27-28.04.2024

OPRACOWANIE

Agnieszka Wietrzyńska

Katarzyna Weilandt

Michał Grala

 

 • Wpływ wad postawy na dolegliwości bólowe.
 • Diagnostyka wad postawy.
 • Czerwone flagi.
 • Techniki mobilizacji, mobilizacja uciskowa punktów spustowych, rolowanie, PiR.
 • Terapia i autoterapia.
 • Edukacja klienta w kontekście wad postawy.
 • Hipo i hiper-mobilność.
 • Postępowanie profilaktyczne.

 

MODUŁ IV

URAZY, WPŁYW TRENINGU NA SCHORZENIA 

25-26.05.2024

 

OPRACOWANIE

dr n.med. Krzysztof Rękawek

 

 • Urazy ortopedyczne – definicje, rozpoznawanie i postępowanie w przypadku najczęstszych urazów.
 • Diagnostyka urazów, nauka testów klinicznych.
 • Przyczyny urazów, mechanika ich powstawania, przebieg procesu gojenia tkanek.
 • Czerwone flagi - przeciwwskazania do podjęcia aktywności fizycznej.
 • Przebieg najczęstszych zabiegów operacyjnych, konsekwencje w treningu.
 • Etiologia i czynniki ryzyka wybranych chorób.
 • Wpływ treningu i aktywności na schorzenia.
 • Farmakologiczne implikacje popularnych leków i możliwe skutki uboczne leczenia.
 • Wpływ leków na rekonwalescencję i proces treningowy.

 

MODUŁ V

BLIZNY, GOJENIE RAN

 15.06.2024

 

OPRACOWANIE

Katarzyna Młotek

dr n.med Igor Olejnik

 

 

 • Podział i opis powstawania blizn.
 • Mechanizm gojenia ran.
 • Wpływ blizn na struktury, tkanki, narządy, układy.
 • Przykłady symptomów związanych z obecnością „zaburzonych” blizn.
 • Jak unikać ran – blizn.
 • Wpływ składników odżywczych na problemy zdrowotne i jednostki chorobowe. 

 

MODUŁ VI

TRENING MÓZGU

  29-30.06.2024

OPRACOWANIE

Patrick Meinart

 

 

 Gość specjalny Patrick Meinart

 

Neuro Trening

 • Zakres pracy mózgu w ujęciu układu nerwowego w treningu.
 • Zaawansowane techniki poprawy reaktywności nerwowo - mięśniowej.
 • Neurologia ruchu, kontrola ruchu przez mózg.
 • Układ proprioceptywny w hierarchii neuronowej.
 • Ból a mózg - przywrócenie jakości ruchu i praca z dysfunkcjami.
 • Wpływ widzenia i przedsionka na ból i wydajność.

Neuro Strength

 • Szkolenie – „Neuro Strength” zaawansowane szkolenie, nowe podejście do treningu siły i gibkości od poziomu podstawowego do zaawansowanego.
 • Umiejętności i narzędzia budowania treningu siły w oparciu o najnowszą wiedzę w kontekście zaangażowania w treningu siły funkcji mózgu.
 • Trening izometryczny kontra trening koncentryczny i ekscentryczny.
 • Użycie wysokiego napięcia izometrycznego stosowanego do rehabilitacji i leczenia bólu.
 • Praktyczne ćwiczenia ograniczające przepływ krwi.
 • Precyzyjne techniki więzadłowe dla bólu, mobilności i rozwoju siły.
 • Trening i postawa z perspektywy mózgu.

 

MODUŁ VII

URAZY I PROGRAMY TRENINGOWE KOŃCZYN DOLNYCH

13-14.07.2024 

 

OPRACOWANIE

dr Ryszard Biernat

 

 

 Gość specjalny dr Ryszard Biernat

 • Ocena funkcjonalna, wywiad, diagnostyka, postępowanie w najczęstszych urazach kończyn dolnych.
 • Biomechanika funkcjonalna stopy. Funkcjonalny łańcuch osi: biodro - kolano - stopa.
 • Przyczyny i skutki płaskostopia, "stopa biegacza" - fakty i mity.
 • Rola więzadeł i układu powięzi w obrębie stopy i podudzia.
 • Ćwiczenia stymulujące propriocepcję w obrębie stopy. Protokoły postępowania.
 • Trening stopy w ujęciu wybranych dyscyplin sportowych.
 • Dobór treningu korekcyjnego w wadach stóp.
 • Skuteczne programy treningowe dla powszechnych urazów kończyn dolnych, takich jak: zerwany ACL, ból ścięgna Achillesa, ból dolnego odcinka pleców i inne.
 • Rodzaje bólu dolnego odcinka kręgosłupa, epidemiologia, czynniki ryzyka, predyktory chronicznego bólu pleców, plan działania dla klienta.
 • Komunikacja klient - trener, model biopsychospołeczny.

 

MODUŁ VIII

TRENING KOBIET W CIĄŻY I PO PORODZIE

 20.07.2024 

 

OPRACOWANIE

Izabela Ślęzak - Walczybok

Katarzyna Piotrowska

 


 • Podział przebiegu ciąży.
 • Fizjologiczne zmiany w przebiegu ciąży oraz metabolizm kobiety ciężarnej.
 • Zmiany fizjologiczne w układzie kostno - mięśniowo - powięziowym u ciężarnej i po porodzie.
 • Ochrona krocza i dna miednicy w porodzie.
 • Adaptacja treningu z okresu ciąży do wykorzystania kompetencji ciała w porodzie - modyfikacja treningu pod potrzeby porodu.
 • Bezpieczeństwo treningu w okresie ciąży - zalecenia i rekomendacje.
 • Połóg - zmiany fizyczne i emocjonalne w ciele kobiety w okresie ciąży, wpływ na postawę, biomechanikę i fizjologię wysiłku. Fizjoterapia w połogu.
 • Patologia ciąży.
 • Taśmy mięśniowo - powięziowe.

 

MODUŁ IX

TRENING KOBIET W CIĄŻY I PO PORODZIE

 27-28.07.2024  

 

OPRACOWANIE

Izabela Ślęzak - Walczybok

Katarzyna Piotrowska

 

 

 

 • Planowanie i prowadzenie bezpiecznego treningu po porodzie.
 • Poród naturalny i poród przez cesarskie cięcie, a powrót do ćwiczeń.
 • Najczęstsze dolegliwości u kobiet po porodzie - przeciwwskazania do rozpoczęcia treningu.
 • Testy funkcjonalne i diagnostyka treningowa w pracy z kobietą po porodzie.
 • Zaburzenia układu mięśniowo- szkieletowego.
 • Trening mięśni brzucha po porodzie - rozejście mięśni prostych brzucha i rozstęp kresy białej.
 • Trening mięśni dna miednicy, a mięśni brzucha, bioder i stabilizacja głęboka po porodzie.
 • Ćwiczenia stosowane w celu poprawienia siły miednicy.
 • Uruchamianie połączeń miedniczo - krzyżowych.
 • Ćwiczenia rozluźniające i wzmacniające.
 • Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu.

 

MODUŁ X

URAZY I PROGRAMY TRENINGOWE KOŃCZYN GÓRNYCH

 28-29.09.2024

 

OPRACOWANIE

dr Ryszard Biernat

Damian Archacki

Agnieszka Wietrzyńska

Katarzyna Weilandt

Michał Grala

Łukasz Burliński

 

 

 • Ocena funkcjonalna, wywiad, diagnostyka, postępowanie w najczęstszych urazach kończyn górnych.
 • Skuteczne programy treningowe dla powszechnych urazów kończyn górnych, takich jak: zerwanie mięśni stożka rotatorów, ból stożka rotatorów, niestabilność łokcia, "łokieć golfisty", "łokieć tenisisty" i inne.
 • Diagnostyka i programowanie w złamaniach przeciążeniowych. Ocena funkcjonalna, patofizjologia, czynniki ryzyka, prewencja i postępowanie.
 • Komunikacja klient- trener, model biopsychospołeczny.

 

MODUŁ XI

TESTY MOTORYCZNE, PREWENCJA URAZÓW

 26-27.10.2024

 

OPRACOWANIE

dr n.med. Agnieszka Turoń - Skrzypińska

Damian Archacki

Agnieszka Wietrzyńska

Anna Mikołajczak

Michał Grala

 

 • Rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej, międzynarodowe wytyczne, bariery, motywatory, badania przesiewowe.
 • Testy motoryczne, powrót do sportu i  prewencja urazów.
 • Testy funkcjonalne (układ krążeniowo-oddechowy, szybkość, gibkość, siła, moc, kompozycja ciała), aspekty medyczne i psychologiczne, BHP, interpretacja wyników, przekazanie i prezentacja wyników.
 • Protokoły powrotu do sportu, programowanie w rehabilitacji sportowej, zmienne treningowe, powrót do biegania, treningu siłowego, protokoły po urazach kończyn dolnych.
 • Prewencje urazów, epidemiologia i etiologia, profilaktyka pierwotna, wtórna i trzeciorzędowa, modele kontuzji, testy przesiewowe, hybrydowe podejście do prewencji urazów, kompleksowe programy prewencyjne, implementacja i ocena skuteczności programów prewencyjnych.
 • Praca z populacjami specjalnymi: dzieci i młodzież, osoby starsze, niepełnosprawni.
 • Wpływ treningu i aktywności fizycznej na jakość życia dzieci i młodzieży. Ocena i postępowanie w urazach związanych ze wzrostem.
 • Wpływ starzenia się na fizjologię człowieka.
 • Ocena funkcjonalna osoby starszej. Programowanie treningowe dla osób starszych.
 • Wpływ chorób przewlekłych i siedzącego trybu życia na spadek sprawności.
 • Wpływ treningu i aktywności fizycznej na prewencję chorób i utrzymanie jakości życia u osób starszych.
 • Klasyfikacja niepełnosprawności. Praca z osobą niepełnosprawną, wytyczne dotyczące aktywności fizycznej, bariery.

 

MODUŁ XII

TERAPIA BLIZN, ŻYWIENIE I SUPLEMENTACJA

23-24.11.2024 

 

OPRACOWANIE

Agnieszka Wietrzyńska

Łukasz Burliński

Michał Grala

Katarzyna Młotek

dr n .med. Igor Olejnik

 

 

 • Specjalne narzędzia w pracy z klientem: BFR (Blood Flow Restriction), terapia manualna, taping, flossing, akupunktura, odzież kompresyjna, krioterapia  - praca tkanek w kompresji.
 • Terapia blizn zaburzonych na poziomie powięziowo - mięśniowym.
 • Praktyka ćwiczeń mobilizujących obszar blizny.
 • Rola żywienia i suplementacji w powrocie do zdrowia. Cele żywienia w rehabilitacji.
 • Rola wstępnego wywiadu żywieniowego.
 • Niedobory u klientów.
 • Potrzeby energetyczne.
 • Spożycie mikro i makroskładników.
 • Rola nawodnienia.
 • Suplementacja w procesie rehabilitacji.
 • Techniki monitorowania żywienia.

 

MODUŁ XIII

BIZNES TRENERA MEDYCZNEGO, CASE STUDY, PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU

 25-26.01.2025

 

OPRACOWANIE

Michał Grala

Łukasz Burliński

Michał Kosel

 


 • Biznes trenera medycznego, postępowanie multidyscyplinarne, protokołowanie przypadków, kwestionariusze, aspekty prawne, narzędzia pomiarowe.
 • Case study, praca z "żywym pacjentem" - realne przypadki i problemy, postępowanie, programowanie treningu medycznego, omówienie, pytania i odpowiedzi.
 • Powtórzenie materiału. Przygotowanie do egzaminu.

MODUŁ XIV 

KONSULTACJA ONLINE

 08.02.2025

Łukasz Burliński

Katarzyna Weilandt

 

 • Konsultacja online przed egzaminem.

MODUŁ XV

EGZAMIN

22.02.2025 

 

 • Prezentacja case study i feedback od szkoleniowców.
 • Egzamin.

 

Zjazdy prowadzą od 1 do 4 prowadzących. 

KLIKNIJ W LINK DO PROGRAMU ZJAZDÓW

 

POZNAJ 10 POWODÓW, DLACZEGO WYBÓR SZKOLENIA PFS TRENER MEDYCZNY TO NAJLEPSZA DECYZJA!

 • Będziesz potrafił wyjść naprzeciw wyzwaniom wynikającym z obecnej sytuacji na świecie, gdzie choroby cywilizacyjne stają się coraz bardziej powszechne.
 • Zdobędziesz najbardziej aktualną wiedzę z dziedziny treningu, rehabilitacji i diagnostyki funkcjonalnej, opartą na badaniach naukowych i doświadczeniu uznanych na arenie międzynarodowej wieloletnich praktyków z dziedziny medycyny, treningu i fizjoterapii. 
 • Poczujesz się pewnie pracując z klientami borykającymi się z chorobami i dysfunkcjami ruchu, wywołanymi min. wirusem SARS-CoV-2. 
 • Zdobędziesz umiejętności tworzenia efektywnych i bezpiecznych interwencji w pracy z bardzo szeroką gamą klientów.
 • Poszerzysz swój warsztat trenerski o dodatkowe narzędzia tj. metody manualne, testy motoryczne, protokoły powrotu do sportu i wiele więcej.
 • Zbudujesz swoją praktykę i rozwiniesz się w nowych dziedzinach terapii m.in. neurotreningu.
 • Będziesz potrafił tworzyć skuteczną komunikację ze środowiskiem medycznym.
 • Zagwarantujesz sobie ugruntowaną pozycję na rynku trenerów.
 • Posiądziesz dodatkowo wiedzę i umiejętności pracy z grupami specyficznymi m.in. dzieci i młodzież, osoby starsze, kobiety w ciąży i po porodzie, osoby z ograniczeniami ruchowymi w niepełnosprawności.
 • Dołączysz do elitarnej grupy trenerów gotowych podjąć pracę z każdym z klientów, gdzie dodatkowo będziesz miał nieograniczony dostęp do wciąż aktualizowanej wiedzy na swoim profilu e-learningowym.

OTRZYMAJ DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIE

Jeszcze więcej powodów, dla których ukończenie szkolenia PFS Trener Medyczny to idealny wybór.

 • Duża dawka wiedzy w formie teorii oraz ogromnej ilości praktyki otrzymana od wykwalifikowanej kadry lekarzy, fizjoterapeutów oraz trenerów. Obecność gości specjalnych m.in wybitny specjalista dr Ryszard Biernat i wielu innych skrupulatnie dobranych wykładowców. 
 • Dożywotni dostęp do platformy e-learningowej, wraz ze wszystkimi aktualizacjami, gdyż nauka idzie do przodu, a my wraz z nią i chcemy abyś również uczestniczył w tym procesie ciągłego doskonalenia się
 • Wyczerpujące materiały przedstawiające szczegółowo wszystkie poruszone tematy, które pomogą w procesie nauki.
 • Pełną bibliografię obejmującą aktualną fahową literaturę użytą do stworzenia kursu, aby móc jeszcze bardziej zgłębiać wiedzę.
 • Możliwość uczestnictwa w zaawansowanych szkoleniach "Neuro Trening" i "Neuro Strength" z Patrick Meinart, z wybitnym szkoleniowcem oraz autorem wielu książek z zakresu treningu siłowego, mobilności oraz neurofizjologii.  Zajęcia odbędą się na żywo w Polsce wraz z tłumaczeniem.

 

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają min. jeden z poniższych wymogów:

- posiadają uprawnienia Instruktora Siłowni/Trenera Personalnego 

- posiadają uprawnienia Instruktora Sportu (akceptowane różne dziedziny)

- posiadają uprawnienia Trenera Sportowego (akceptowane różne dziedziny)

- są studentami kierunków sportowych/fizjoterapeutycznych 

ukończyły szkołę wyższą o profilu sportowym lub medycznym np. wychowanie fizyczne, fizjoterapia

 

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje uprawnienia umożliwiają udział w szkoleniu PFS® Trener Medyczny napisz do nas na adres e-mail info@profi-fitness.com.pl .

Roczna akademia zbudowana z 15 modułów. Akademia zawiera 250 godzin. 

85% zjazdów odbywa się stacjonarne ( zajęcia praktyczno-teoretyczne ). Moduły odbywają się w systemie weekendowym. 

Spotkania w wersji LIVE odbywające się w formie webinaru w profesjonalnej platformie internetowej.

 

Materiały w wersji elektronicznej:

- skrypty szkoleniowe

- prezentacje elektroniczne

- materiały filmowe z ćwiczeniami instruktażowymi

- nagrania wykładów (e-learning)

 

Spotkania w wersji LIVE odbywające się w formie webinaru w profesjonalnej platformie internetowej.

 

Na każdym z naszych szkoleń otrzymasz bogaty, wartościowy, pełen zdjęć przykładowych ćwiczeń skrypt szkoleniowy, który został opracowany przez nas na podstawie szerokiej bibliografii. 

EGZAMIN

Praca pisemna- Wylosowany przypadek. Analiza przypadku. Programowanie i plan postepowania wraz z metodyką ćwiczeń. 

Praca oceniana jest wcześniej, zaliczenie pracy jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

Egzamin praktyczny – obrona pracy plus pytania dodatkowe z całości materiału.

Egzamin teoretyczny – w formie testu jednokrotnego wyboru w wersji elektronicznej.

Uczestnik otrzymuje certyfikat PFS® Trener Medyczny potwierdzający zdobycie kwalifikacji oraz ukończenie szkolenia.

Uczestnik otrzymuje certyfikat Neuro Trening Patrick Meinart potwierdzający zdobycie kwalifikacji oraz ukończenie szkolenia.

Uczestnik otrzymuje certyfikat Neuro Strength Patrick Meinart potwierdzający zdobycie kwalifikacji oraz ukończenie szkolenia.

 

Warunkiem uzyskania dyplomów jest zaliczenie wszystkich egzaminów teoretycznych oraz praktycznych.

 

AKREDYTACJA

Kurs posiada międzynarodową akredytację REPs Polska na poziomie europejskich kwalifikacji EQF 5, co oznacza że nasza szkoła jest zweryfikowana pod kątem przekazywanej wiedzy i standardów, a Ty zyskujesz gwarancję że wiedza ta jest aktualna i na najwyższym światowym poziomie, a dodatkowo możesz podjąć pracę za granicą w krajach członkowskich oraz jesteś rozpoznawalny w kraju za pomocą rejestru REPs!

 

Szkolenie dostępne jest w cenie 16 800 zł.

 

Płatność: 

Zadatek o wartości 2000 zł wymagany jest w ciągu 24h od daty rejestracji na szkolenie, pozostałą część płatności należy uregulować do 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia pierwszego dnia kursu lub można skorzystać z systemu ratalnego.

Możliwość płatności ratalnej:

System ratalny przygotowywany jest przez organizatora szkolenia. Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Bezpośredni kontakt: szkolenia@profi-fitness.com.pl.

Płatność w kwocie 19 500 zł podzielona jest na 10 rat:

I RATA w kwocie 1950 zł płatna w ciągu 24h od daty rejestracji.

RATY od II-X płatne do 15 dnia każdego miesiąca w kwocie 1950 zł. 

 

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

ProFi Fitness School wpisana jest do ogólnopolskiego Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Nasz numer ewidencyjny to 2.32/00171/2019.

Osoby bezrobotne, poszukujące pracy i zainteresowane naszymi kursami, a także osoby posiadające działalność mogą uzyskać dofinansowanie z takich instytucji jak np. Urząd Pracy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Fundusz Pracy lub fundusze pomocowe Unii Europejskiej. Z wnioskiem o sfinansowanie kursu należy zgłosić się do swojego Urzędu Pracy.

Filmy

Umów się z doradcą
Skorzystaj z naszego doświadczenia umów się na bezpłatną konsultację.
Wypełnij formularz