PFS® Zdrowy Kręgosłup Odcinek Szyjny i Piersiowy

  TERMINY SZKOLENIA

"Specyfika pracy z najczęściej występującymi chorobami i wadami w obrębie odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa."

 

Szkolenie PFS® Zdrowy Kręgosłup Odcinek Szyjny i Piersiowy jest rozwinięciem wiedzy zdobytej podczas pierwszego modułu Akademii Zdrowego Kręgosłupa.

 

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA SZKOLENIU?

 • Pogłębisz znajomość anatomii i mechaniki odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa (omówienie i analiza działania mięśni i powięzi)
 • Dowiesz się o mechanizmach psychogenności w dysfunkcjach narządu ruchu (typy zawieszeń emocji w ciele), co pozwoli Ci kompleksowo pracować z Klientem
 • Poznasz mechanizm najczęściej występujących wad i chorób odc.szyjnego i piersiowego
 • Nauczysz się jak planować i prowadzić trening u Klienta z określonymi dysfunkcjami
 • Poznasz efektywne techniki niwelowania bólu i ograniczeń ruchomości (mobilizacje uciskowe, rolowanie, poizometryczna relaksacja)
 • Nauczysz się stopniować poziom trudności ćwiczeń
 • Otrzymasz ogromny zasób ćwiczeń do wykorzystania w swojej praktyce
 • Utrwalisz wiedzę dotyczącą badania funkcjonalnego i testów specjalistycznych dla odc. C i Th

 

Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli Ci od razu rozpocząć pracę z Klientem wymagającym.

Dzięki kompleksowej diagnostyce i znajomości zasad bezpieczeństwa będziesz w stanie prowadzić trening dostosowany do potrzeb twojego Klienta, nie wyrządzając mu krzywdy.

 

TEMATYKA SZKOLENIA

 • Badanie odcinka szyjnego i piersiowego dla potrzeb treningu.
 • Postępowanie przy wadach: zespół skrzyżowania górnego, protrakcja głowy, plecy okrągłe, plecy płaskie.
 • Zawieszenia emocji w ciele, co można zrobić z poziomu ciała.
 • Ćwiczenia mobilizacji i stabilizacji odcinka szyjnego i piersiowego.
 • Ćwiczenia stabilizacji łopatki.
 • Trening wzorców ruchowych: pchanie, przyciąganie, ręce w górze.
 • Mobilizacje uciskowe punktów bolesnych, zasady wykonania, zasady bezpieczeństwa.
 • Rolowanie, kiedy rolować?
 • Poizometryczna relaksacja jako efektywna metoda rozciągania i niwelowania bólu
 • Mechanizm hamowania zwrotnego
 • Planowanie treningu u Klienta z dysfunkcją.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły szkolenie PFS Zdrowy Kręgosłup Moduł Główny.

2 dni - 13 godzin.

Materiały w wersji elektronicznej.

Po dokonaniu płatności uczestnik otrzymuje nielimitowany dostęp do platformy e-learningowej, gdzie znajdują się wszystkie materiały szkoleniowe.

 

Dostęp do platformy uczestnik otrzymuje drogą mailową po dokonaniu płatności (po otrzymaniu informacji o zmianie statusu płatności na aktywny).

Szkolenie PFS® Zdrowy Kręgosłup Odcinek Szyjny i Piersiowy nie kończy się egzaminem.

 

Dostępne moduły:
PFS Zdrowy Kręgosłup Moduł Główny
PFS® Zdrowy Kręgosłup Odcinek Lędźwiowy i Postawa Skoliotyczna
PFS® Zdrowy Kręgosłup w Zajęciach Fitness

 

Po ukończeniu 3 modułów Akademii Zdrowego Kręgosłupa tj. PFS Zdrowy Kręgosłup Moduł Główny, PFS Zdrowy Kręgosłup Odcinek Szyjny i Piersiowy oraz PFS Zdrowy Kręgosłup Odcinek Lędźwiowy i Postawa Skoliotyczna uczestnik może podejść do egzaminu końcowego. Zaliczenie egzaminu umożliwia uzyskanie tytułu Trenera Specjalisty Zdrowego Kręgosłupa oraz uprawnienia w zakresie treningu prozdrowotnego i profilaktycznego, a także kontynuacji procesu usprawniania klienta z dysfunkcjami kręgosłupa.

 

Egzamin składa się z:

1. Części teoretycznej - test jednokrotnego wyboru (25 pytań) w wersji online. Wymagany jest telefon lub komputer z dostępem do Internetu. Egzamin odbywa się w dniu egzaminu praktycznego.

2. Części praktycznej - zaprezentowanie 3 wylosowanych zagadnień (uczestnik uprzednio dostaje listę 40 zagadnień, które pojawią się na egzaminie).

3. Pracy pisemnej - stworzenie case study wybranego przez siebie Klienta. Kursant ma obowiązek wypełnić kartę badania Klienta oraz jak najdokładniej opisać przypadek (wywiad, problemy, zaburzenia itd.) Dodatkowo należy rozpisać plan treningowy dla Klienta i przeprowadzić z nim co najmniej 3 jednostki treningowe, które zostają opisane w pracy. Wskazane jest podanie jak Klient radzi sobie z wybranymi ćwiczeniami oraz opis (jeśli zaszły) modyfikacji wprowadzonych do planu treningowego. Pracę Kursant wysyła do oceny przed podejściem do egzaminu testowego i praktycznego.

Uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu PFS® Zdrowy Kręgosłup Odcinek Szyjny i Piersiowy.

Jesteśmy akredytowani przez REPs Polska
To szkolenie posiada 12 punktów CPD (Continue Professional Development). 

Szkolenie dostępne jest w cenie 1100 zł.

Płatność:
Podczas rejestracji możesz wpłacić całość kwoty lub wybrać płatność zadatku o wartości 300 zł (wymagany jest w ciągu 24h od daty rejestracji na szkolenie, pozostałą część płatności należy uregulować do 10 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia).

 

Możliwość płatności ratalnej 0%:
I rata w kwocie 550 zł płatna w ciągu 24h od daty rejestracji.

II rata w kwocie 550 zł płatna w kolejnym miesiącu.

Raty udzielane są wewnętrznie przez Akademię, nie wymagamy zaświadczeń o zarobkach.

W przypadku planowania udziału w Akademii Zdrowego Kręgosłupa, można skorzystać z oferty promocyjnej:
1) 4 moduły - 2800 zł*
2) 3 moduły - 3600 zł*

 

Egzamin końcowy (po ukończeniu wszystkich modułów) - opłata dodatkowa w kwocie 250 zł.

Filmy

Umów się z doradcą
Skorzystaj z naszego doświadczenia umów się na bezpłatną konsultację.
Wypełnij formularz