PFS® Zdrowy Kręgosłup Moduł Główny

Szkolenia Trener Personalny
PFS® Zdrowy Kręgosłup
Moduł Główny
  TERMINY SZKOLENIA

 "Analiza patologii, dywersyfikacja słabych ogniw narządu ruchu profilaktyka zdrowotna, to podstawa wiedzy każdego instruktora pracującego z ciałem ludzkim."

Na szkoleniu znajdują się zagadnienia, w których uczestnicy rozwijają praktyczne umiejętności analizy patologii oraz dywersyfikacji słabych ogniw narządu ruchu, a także otrzymują dostęp do zasobu ćwiczeń zmniejszających skutki przeciążeń układu mięśniowo-stawowego. Zagadnienia tematyczne obejmują program szkolenia równowagi, przez rozciąganie i wzmacnianie wybranych grup mięśniowych w profilaktyce pracy niwelowania bólu i zmian w okolicach narządu ruchu. 

 

Ogólne założenia szkolenia PFS Zdrowy Kręgosłup® Moduł Główny:

 1. Zaawansowana biomechanika i anatomia palpacyjna kręgosłupa.
 2. Etiopatogeneza oraz postępowanie w wadach postawy ciała, patomechanizmy i modyfikacje treningu w wybranych chorobach kręgosłupa.
 3. Trening funkcjonalny w aspekcie zdrowego kręgosłupa. Trening z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.
 4. Anatomia i fizjologia powięzi. Trening powięzi w aspekcie zdrowia kręgosłupa – program ogólny.

 

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA SZKOLENIU?

 • Poznasz podstawowe wzorce ruchowe, będziesz w stanie określić najczęstsze zaburzenia pracy kręgosłupa.
 • Zobaczysz jak skutecznie zapobiegać bólom kręgosłupa.
 • Dowiesz się czym jest stabilizacja i mobilizacja.
 • Nauczysz się planowania treningu zdrowy kręgosłup oraz poznasz podstawowe ćwiczenia.
 • Poznasz sposób doboru ćwiczeń zgodnie z zasadą stopniowania trudności.

 

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

Dla każdego kto jest gotowy rozpocząć edukację pogłębiającą wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowia kręgosłupa. 
Wiedza i umiejętności systemu Akademii Zdrowego Kręgosłupa® jest niezwykle przydatna w pracy instruktorów siłowni, trenerów personalnych, instruktorów fitness oraz fizjoterapeutów.

 

TEMATYKA SZKOLENIA

 • Elementy anatomii i patogenezy kręgosłupa
 • Podstawy biomechaniki kręgosłupa
 • Metodyka nauczania prawidłowej postawy ciała
 • Ćwiczenia w zamkniętych i otwartych łańcuchach kinematycznych
 • Ćwiczenia wyrównujące napięcia pomiędzy pasmami powięziowymi
 • Analiza ćwiczeń rozluźniających, mobilizacyjnych, wzmacniających, równoważnych i rozciągających
 • Ćwiczenia zmniejszające skutki przeciążeń narządu ruchu
 • Profilaktyka zdrowotna w pracy z kręgosłupem
 • Nauka oddychania i utrzymywania odpowiedniej postawy stabilizacji ciała
 • Stabilizacja i mobilizacja kręgosłupa lędźwiowego zagadnienia ogólne 
 • Stabilizacja i mobilizacja kręgosłupa szyjnego - zagadnienia ogólne 
 • Wybrane ćwiczenia wzmacniające mięśnie osłabione oraz ćwiczenia rozciągające mięśni przykurczonych
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Ćwiczenia antygrawitacyjne i elongacyjne
 • Aspekty treningowe - podstawowe elementy treningu.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które posiadają udokumentowaną znajomość anatomii i fizjologii człowieka lub są absolwentami szkoleń trenerskich/fitness.

 

 

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje uprawnienia umożliwiają udział w szkoleniu PFS Zdrowy Kręgosłup® Moduł Główny, napisz do nas na adres e-mail info@profi-fitness.com.pl.

2 dni - 12 godzin.

Szkolenie PFS Zdrowy Kręgosłup® Moduł Główny nie kończy się egzaminem.

 

Dostępne moduły:
PFS Zdrowy Kręgosłup® Odcinek Szyjny i Piersiowy
PFS Zdrowy Kręgosłup® Odcinek Lędźwiowy i Skolioza
PFS Choreografia w Lekcjach Zdrowego Kręgosłupa®

 

Po ukończeniu 3 modułów Akademii Zdrowego Kręgosłupa® tj. PFS Zdrowy Kręgosłup Moduł Główny, PFS Zdrowy Kręgosłup Odcinek Szyjny i Piersiowy oraz PFS Zdrowy Kręgosłup Odcinek Lędźwiowy i Skolioza uczestnik może podejść do egzaminu końcowego. Zaliczenie egzaminu umożliwia uzyskanie uprawnień Master Trainer of Healthy Spine®.

 

 

Egzamin składa się z:

1. Części teoretycznej - test wielokrotnego wyboru.

2. Części praktycznej na podstawie case study.

3. Pracy pisemnej - 3 tematy do wyboru.

Uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu PFS Zdrowy Kręgosłup® Moduł Główny.

 

Szkolenie dostępne jest w cenie 495 zł.

 

W przypadku planowania udziału w Akademii Zdrowego Kręgosłupa, można skorzystać z oferty promocyjnej:
1) 4 moduły - 1700 zł*
2) 3 moduły - 1300 zł*

*opłata z góry przed rozpoczęciem szkoleń.

 

Egzamin końcowy (po ukończeniu wszystkich modułów) - opłata dodatkowa w kwocie 150 zł.