PFS® Aktywny Senior w Zajęciach Grupowych

  TERMINY SZKOLENIA

Starzenie się jest naturalnym etapem ludzkiego życia. W ciągu ostatnich dekad czas trwania ludzkiego życia znacznie wydłużył się, a obecne prognozy zapowiadają kontynuację tego trendu. Proces starzenia się niesie ze sobą szereg zmian biologicznych, fizycznych oraz psychicznych. Wraz z wiekiem zmniejsza się sprawność fizyczna - zwłaszcza siła, wytrzymałość oraz gibkość. Może się to przekładać na problemy z wykonywaniem czynności życia codziennego oraz uczestniczeniem w życiu społecznym.

Regularna aktywność fizyczna stanowi fundament procesu pomyślnego starzenia się (ang. healthy-aging). Wywołuje ona wśród osób starszych szereg prozdrowotnych korzyści oraz zwiększa ich sprawność funkcjonalną. To z kolei pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu jakości życia oraz niezależności. W związku z obecną sytuacją demograficzną koniecznością jest zadbanie o to, aby seniorzy pozostawali jak najdłużej w jak najlepszej kondycji, zarówno psychicznej, jak i fizycznej.

W trakcie szkolenia PFS Aktywny Senior w Zajęciach Grupowych poznasz koncepcję pomyślnego starzenia się (ang. healthy-aging) oraz koncepcję prozdrowotnych form ruchu (ang. health-related fitness). Zrozumiesz proces starzenia się oraz jego konsekwencje. Nauczysz się oceniać stan zdrowia oraz sprawność fizyczną seniorów. Poznasz różne formy aktywności fizycznej zalecane dla osób starszych. Dowiesz się jak w bezpieczny i zarazem efektywny sposób programować i prowadzić treningi grupowe.

 

PODCZAS SZKOLENIA:

 • Zdobędziesz wiedzę związaną z procesem starzenia się i jego konsekwencjami.
 • Poznasz prozdrowotne benefity aktywności fizycznej wśród osób starszych.
 • Dowiesz się jak przeprowadzić profesjonalny wywiad, ocenić stan zdrowia oraz sprawność fizyczną osoby starszej.
 • Dowiesz się jak w bezpieczny sposób zakwalifikować klienta do zajęć grupowych.
 • Poznasz różne rodzaje rekomendowanych zajęć ruchowych dla seniorów.
 • Poznasz sposoby opracowywania, dostosowywania i wdrażania programów aktywności fizycznej, w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb osób starszych.
 • Nauczysz się jak monitorować intensywność ćwiczeń, dbać o prawidłową technikę oraz bezpieczeństwo ćwiczących.
 • Zdobędziesz wiedzę jak programować treningi ukierunkowane na różne cele funkcjonalne, dostosowanie zajęć do możliwości grupy
 • Poznasz najczęściej występujące w wieku starszym schorzenia, które wpływają na bezpieczeństwo podczas ćwiczeń.

TEMATYKA SZKOLENIA:

 • Zjawisko starzenia się społeczeństwa oraz jego konsekwencje.
 • Prozdrowotne korzyści aktywności fizycznej podejmowanej przez osoby starsze.
 • Ocena stanu zdrowia – przeprowadzenie wywiadu z podopiecznym.
 • Ocena poziomu kondycji fizycznej oraz sprawności funkcjonalnej.
 • Kwalifikowanie do grupowych zajęć ruchowych.
 • Rekomendowane rodzaje zajęć ruchowych dla osób starszych.
 • Metodyka prowadzenia zajęć.
 • Programowanie treningów oraz zarządzenie programem aktywności osób starszych.
 • Omówienie schorzeń powszechnie występujących w starszym wieku.
 • Rola i zadania instruktora aktywności osób starszych.
 • 4 masterclassy:
  - trening aerobowy
  - trening równoważny z elementami ćwiczeń koordynacyjnych
  - trening wzmacniający
  - trening gibkości zakończony technikami relaksacyjnymi.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach ProFi jest ukończenie 17 roku życia oraz brak przeciwwskazań do wysiłku fizycznego.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają min. jeden z poniższych wymogów:
- posiadają udokumentowaną znajomość anatomii i fizjologii człowieka (np. kurs PFS Anatomia i Fizjologia)

- posiadają uprawnienia trenerskie/instruktorskie

- są studentami kierunków sportowych/fizjoterapeutycznych

- ukończyły szkołę wyższą o profilu sportowym lub medycznym np. wychowanie fizyczne, fizjoterapia.

 

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje uprawnienia umożliwiają udział w szkoleniu PFS® Aktywny Senior w Zajęciach Grupowych, napisz do nas na adres e-mail info@profi-fitness.com.pl.

2 dni - 12h

Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie uprawnień oraz udział w szkoleniu PFS Aktywny Senior w Zajęciach Grupowych.

Uprawnienia instruktorskie: tytuł Senior Fitness Instructor.
 
 
Jesteśmy akredytowani przez REPs Polska
To szkolenie posiada 12 punktów CPD (Continue Professional Development). 
 

Szkolenie dostępne jest w cenie 850 zł.

 

Płatność:
Podczas rejestracji możesz wpłacić całość kwoty lub wybrać płatność zadatku o wartości 300 zł (wymagany jest w ciągu 24h od daty rejestracji na szkolenie, pozostałą część płatności należy uregulować do 10 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia).

 

Możliwość płatności ratalnej 0%:
I rata w kwocie 425 zł płatna w ciągu 24h od daty rejestracji.

II rata w kwocie 425 zł płatna w kolejnym miesiącu.

Raty udzielane są wewnętrznie przez Akademię, nie wymagamy zaświadczeń o zarobkach.

Umów się z doradcą
Skorzystaj z naszego doświadczenia umów się na bezpłatną konsultację.
Wypełnij formularz