PFS® Zdrowy Kręgosłup Odcinek Lędźwiowy i Postawa Skoliotyczna

  TERMINY SZKOLENIA

 "Specyfika pracy z najczęściej występującymi chorobami i wadami w obrębie odcinka lędźwiowego.
Postawa skoliotyczna, profilaktyka działań i dywersyfikacja skrzywień bocznych kręgosłupa."

 

Szkolenie PFS® Zdrowy Kręgosłup Odcinek Lędźwiowy i Postawa Skoliotyczna dogłębnie analizuje choroby w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i przedstawia kompendium wiedzy praktycznej na temat postawy skoliotycznej i skrzywień bocznych kręgosłupa.

 

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA SZKOLENIU?

 • Nauczysz się zaawansowanych ćwiczeń treningu core.
 • Poznasz testy posturalne oraz testy funkcjonalne.
 • Zobaczysz jak zrobić trening funkcjonalny z użyciem ciężaru ciała oraz ze sprzętem.
 • Dowiesz się jak postępować w przypadku mięśnia gruszkowatego.
 • Poznasz modyfikacje ćwiczeń i postępowanie w przypadku pleców wklęsłych i płaskich.

 

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

Dla każdego kto jest gotowy rozpocząć edukację pogłębiającą wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowia kręgosłupa. 
Wiedza i umiejętności systemu Akademii Zdrowego Kręgosłupa jest niezwykle przydatna w pracy instruktorów siłowni, trenerów personalnych, instruktorów fitness oraz fizjoterapeutów.

 

TEMATYKA SZKOLENIA

 • Anatomia palpacyjna i badanie zakresu ruchomości kręgosłupa lędźwiowego i stawu biodrowego.
 • Diagnostyka wad postawy ciała (plecy wklęsłe, plecy płaskie, okrągło - wklęsłe).
 • Diagnostyka różnicowa biodro vs odcinek lędźwiowy.
 • Zespół mięśnia gruszkowatego vs rwa kulszowa (postępowanie, różnicowanie).
 • Staw krzyżowo – biodrowy (diagnostyka, mobilizacja, stabilizacja).
 • Modyfikacje ćwiczeń i postępowanie w przypadku pleców wklęsłych, pleców płaskich, oraz pleców okrągło – wklęsłych.
 • Postępowanie w najczęstszych chorobach kręgosłupa lędźwiowego – dyskopatia, kręgozmyk, choroba zwyrodniona stawów kręgosłupa (patomechanika, profilaktyka, postępowanie).
 • Wskazania i przeciwwskazania w najczęstszych chorobach kręgosłupa lędźwiowego.
 • Skolioza w treningu siłowym.
 • Zaawansowane ćwiczenia treningu core.
 • Trening funkcjonalny ze sprzętem (dysk sensomotoryczny, duża i mała piłka, sprzęt do jogi, taśmy thera band, step, roller).
 • Praca mięśniowo powięziowa ze sprzętem (wałek, piłka).
 • Postawa skoliotyczna – definicja, etiologia i diagnostyka występowania tej wady postawy.
 • Rola mięśni głębokich w korekcji skolioz.
 • Praca asymetryczna jako przykład efektywnego treningu u osób z postawą skoliotyczną.
 • Reedukacja oddechowa w skoliozie.
 • Poizometryczna relaksacja mięśni.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły szkolenie PFS Zdrowy Kręgosłup Moduł Główny.

 

2 dni - 13 godzin.

Materiały w wersji elektronicznej.

Po dokonaniu płatności uczestnik otrzymuje nielimitowany dostęp do platformy e-learningowej, gdzie znajdują się wszystkie materiały szkoleniowe.

 

Dostęp do platformy uczestnik otrzymuje drogą mailową po dokonaniu płatności (po otrzymaniu informacji o zmianie statusu płatności na aktywny).

Szkolenie PFS® Zdrowy Kręgosłup Odcinek Lędźwiowy i Postawa Skoliotyczna nie kończy się egzaminem.

 

Dostępne moduły:
PFS® Zdrowy Kręgosłup Moduł Główny
PFS® Zdrowy Kręgosłup Odcinek Szyjny i Piersiowy
PFS® Zdrowy Kręgosłup w Zajęciach Fitness

Po ukończeniu 3 modułów Akademii Zdrowego Kręgosłupa tj. PFS Zdrowy Kręgosłup Moduł Główny, PFS Zdrowy Kręgosłup Odcinek Szyjny i Piersiowy oraz PFS Zdrowy Kręgosłup Odcinek Lędźwiowy i Postawa Skoliotyczna uczestnik może podejść do egzaminu końcowego. Zaliczenie egzaminu umożliwia uzyskanie tytułu Trenera Specjalisty Zdrowego Kręgosłupa oraz uprawnienia w zakresie treningu prozdrowotnego i profilaktycznego, a także kontynuacji procesu usprawniania klienta z dysfunkcjami kręgosłupa.

 

Egzamin składa się z:

1. Części teoretycznej - test jednokrotnego wyboru (25 pytań) w wersji online. Wymagany jest telefon lub komputer z dostępem do Internetu. Egzamin odbywa się w dniu egzaminu praktycznego.

2. Części praktycznej - zaprezentowanie 3 wylosowanych zagadnień (uczestnik uprzednio dostaje listę 40 zagadnień, które pojawią się na egzaminie).

3. Pracy pisemnej - stworzenie case study wybranego przez siebie Klienta. Kursant ma obowiązek wypełnić kartę badania Klienta oraz jak najdokładniej opisać przypadek (wywiad, problemy, zaburzenia itd.) Dodatkowo należy rozpisać plan treningowy dla Klienta i przeprowadzić z nim co najmniej 3 jednostki treningowe, które zostają opisane w pracy. Wskazane jest podanie jak Klient radzi sobie z wybranymi ćwiczeniami oraz opis (jeśli zaszły) modyfikacji wprowadzonych do planu treningowego. Pracę Kursant wysyła do oceny przed podejściem do egzaminu testowego i praktycznego.

 

Uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu PFS® Zdrowy Kręgosłup Odcinek Lędźwiowy i Postawa Skoliotyczna.

Jesteśmy akredytowani przez REPs Polska
To szkolenie posiada 12 punktów CPD (Continue Professional Development). 

Szkolenie dostępne jest w cenie 1100 zł.

 

Płatność:
Podczas rejestracji możesz wpłacić całość kwoty lub wybrać płatność zadatku o wartości 300 zł (wymagany jest w ciągu 24h od daty rejestracji na szkolenie, pozostałą część płatności należy uregulować do 10 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia).

 

Możliwość płatności ratalnej 0%:
I rata w kwocie 550 zł płatna w ciągu 24h od daty rejestracji.

II rata w kwocie 550 zł płatna w kolejnym miesiącu.

Raty udzielane są wewnętrznie przez Akademię, nie wymagamy zaświadczeń o zarobkach.

W przypadku planowania udziału w Akademii Zdrowego Kręgosłupa, można skorzystać z oferty promocyjnej:
1) 4 moduły - 2700 zł*
2) 3 moduły - 2300 zł*

Egzamin końcowy (po ukończeniu wszystkich modułów) - opłata dodatkowa w kwocie 200 zł.

Filmy

Umów się z doradcą
Skorzystaj z naszego doświadczenia umów się na bezpłatną konsultację.
Wypełnij formularz