PFS® Anatomia i Fizjologia

Szkolenia LIVE/WEBINARY
PFS® Anatomia i Fizjologia
  TERMINY SZKOLENIA

Szkolenie w systemie e-learning.

 

Szkolenie PFS® Anatomia i Fizjologia to podstawowy zakres wiedzy z anatomii funkcjonalnej i fizjologii w wysiłku fizycznym. Szkolenie przygotowujące do pracy Instruktora Fitness. Niezbędna wiedza w rozumieniu pracy ludzkiego organizmu w kontekście jego funkcjonowania, budowania poprawności ruchu jak i zastosowania fizjologicznych aspektów w kształtowaniu bezpiecznego treningu. Poprzez wyjaśnienie zagadnień z zakresu fizjologii wysiłku oraz biomechaniki zyskujesz gruntowną wiedzę w kluczowych działaniach jaki rodzaj wysiłku oraz jakie metody i techniki mają wpływ na budowanie pożądanych zdolności motorycznych.  W celu zrozumienia metod kształtowania zdolności motorycznych niezbędna jest praktyczna wiedza fizjologicznych podstaw ich kształtowania.

 

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

Dla osób rozpoczynających swoją edukację w dziedzinach fitness i przejść na wyższy poziom edukacji. Osób chcących zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu treningu pragnących jedynie poprawić swój warsztat ćwiczeń i skorzystać z dostępnych seminariów i warsztatów.

 

Czego nauczysz się na szkoleniu?

 Jak wykorzystać wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, biochemii w praktycznym zastosowaniu w treningu. Wykłady prowadzone są w sposób odnoszący do wiedzy praktycznej w treningu.

 

W trakcie szkolenia :

 • Kości i stawy.
 • Wstęp
 • Funkcje układu kostnego
 • Rodzaje tkanki kostnej
 • Rodzaje kości
 • Główne kości poszczególnych części ciała:
 • Głowa – kość czołowa, ciemieniowa, potyliczna, skroniowa; kość nosowa, kość jarzmowa, szczęka, żuchwa
 • Kręgosłup i klatka piersiowa – liczba kręgów, lordoza, kifoza, skolioza, części kręgosłupa i odpowiadające im kręgi, rodzaje żeber)
 • Ramię – obojczyk, łopatka
 • Miednica – kość biodrowa, łonowa i kulszowa 
 • Kończyna dolna i górna – kość ramienna, kości przedramienia (łokciowa i promieniowa), kości nadgarstka, kości śródręcza, paliczki; kość udowa, kości podudzia (piszczelowa i strzałkowa), kości stepu, śródstopia, paliczki.
 • Rodzaje połączeń kości – ścisłe, półścisłe, ruchome
 • Stawy ruchome i ich rodzaje – kulisty, eliptyczny, siodełkowaty, zawiasowy, obrotowy, płaski
 • Ruchy stawów – nazewnictwo specjalistyczne (zginanie, prostowanie, odwodzenie + odwodzenie horyzontalne, przywodzenie + przywodzenie horyzontalne, rotacja wewnętrzna, zewnętrzna, obwodzenie, supinacja, pronacja, przeciwstawianie, unoszenie, obniżanie, wysuwanie do przodu, cofanie, zginanie grzbietowe, zginanie podeszwowe – prostowanie, odwracanie stopy = unoszenie brzegu przyśrodkowego (wewnętrznego) = supinacja, nawracanie stopy = unoszenie brzegu bocznego (zewnętrznego) = pronacja, zgięcie do boku, rotacje).


Mięśnie i praca mięśni.

 • Funkcje układu mięśniowego.
 • Rodzaje tkanki mięśniowej.
 • Struktura mięśnia szkieletowego.
 • Definicje używane w opisie mięśni (przyczep początkowy, końcowy, bezpośredni, brzusiec).
 • Przyczepy mięśniowe –  ścięgna, powięź.
 • Jak działają mięśnie?
 • Rola mięśni w ruchu.
 • Rodzaje skurczy mięśniowych.
 • Włókna mięśniowe.
 • Układ nerwowy i jego rola w generowaniu skurczy mięśniowych.
 • Główne mięśnie ciała:
 • Głowa i szyja
 • Klatka piersiowa i brzuch
 • Obręcz barkowa i kończyna górna 
 • Obręcz biodrowa i kończyna dolna 
 • Przyczepy mięśniowe i funkcje poszczególnych mięśni
 
Serce, płuca i układ krążenia.
 • Krew
 • Funkcje układu krwionośnego
 • Struktura krwi
 • Serce, mały i duży obieg krwi
 • Układ wrotny wątroby i naczynia wieńcowe.
 • Żyły i tętnice.
 • Ciśnienie krwi i tętno.
 • Krzepniecie krwi.
 • Główne naczynia krwionośne.
 • Budowa płuc ,funkcja aparatu oddechowego
 • Adaptacje i parametry układów w wysiłku fizycznym

Energetyka wysiłków
 • Substraty energetyczne.
 • ATP
 • Metabolizm – katabolizm i anabolizm.
 • Trzy sposoby wytwarzania energii w trakcie ćwiczeń.
 • Wpływ wysiłku fizycznego na układ kostny
 • Wpływ wysiłku fizycznego na układ mięśniowy
 • Wpływ wysiłku na układ nerwowy
 • Wpływ wysiłku fizycznego na układ oddechowy
 • Wpływ wysiłku na układ krążenia
 • Źródła energii
 • Rodzaje przemian
 
 

Jakie są Twoje możliwości po tym kursie?

Opanowana wiedza pozwala skuteczniej rozpoznawać funkcjonalność ludzkiego organizmu, przez co daje dostęp do lepszego rozumienia budowania skutecznych treningów. Pozwala wykorzystać wiedzę do świadomego rozumienia biomechanicznego i fizjologicznego  funkcjonowania ludzkiego organizmu w aspekcie wysiłku fizycznego. Pozwala wejść na wyższy poziom edukacji i skorzystać z kolejnych etapów możliwych szkoleń, warsztatów i seminariów.

Materiały w wersji elektronicznej.

Po dokonaniu płatności uczestnik otrzymuje nielimitowany dostęp do platformy e-learningowej, gdzie znajdują się wszystkie materiały szkoleniowe.

 

Dostęp do platformy uczestnik otrzymuje drogą mailową po dokonaniu płatności (po otrzymaniu informacji o zmianie statusu płatności na aktywny).

Egzamin teoretyczny w formie testu jednokrotnego wyboru w wersji elektronicznej. Do napisana egzaminu wymagany jest telefon/tablet/laptop z dostępem do Internetu.

 

Egzamin składa się z testu z anatomii i fizjologii (35 pytań, 30 minut).

 

 

Uczestnicy otrzymują elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia PFS® Anatomia i Fizjologia (po pozytywnym zaliczeniu egzaminu).

Jesteśmy akredytowani przez REPs Polska
To szkolenie posiada 8 punktów CPD (Continue Professional Development). 

Szkolenie dostępne jest w cenie 380 zł.