Zachowanie poufności danych jest dla ProFi Fitness School niezwykle ważne i chcemy, aby każdy nasz klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Przekazywane nam dane osobowe są administrowane przez naszą spółkę, której dane rejestrowe podajemy poniżej:

PFS ACADEMY LTD
Company no. 09974298
63/66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23
London, England, EC1N 8LE

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Polski i tu są przetwarzane.

 

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Dostęp do Twoich danych mają tylko upoważnieni do tego pracownicy naszej firmy. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi, nie powiązanymi z nami podmiotami. Dane, które przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia naszych usług. Otrzymują je firmy, które firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności, w razie konieczności firmy świadczące usługi wysyłkowe.

 

W jakich celach będziemy wykorzystywać Twoje dane?

Powierzone nam przez Ciebie dane będziemy wykorzystywać w celu:

  • informowania Cię o naszych nowych szkoleniach, warsztatach, konwencjach
  • informowania Cię o akcjach promocyjnych dotyczących naszych usług
  • informowania Cię o szczegółach dotyczących szkolenia, na które się zapisałeś
  • informowania Cię o dostępności certyfikatów ze szkolenia, w którym wziąłeś udział
  • realizacji procesu zakupu naszych usług

Pamiętaj, że może zajść konieczność przekazania Twoich danych, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

  • dane kontaktowe, które nam przekazałeś w formularzu rejestracyjnym tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu
  • adres korespondencyjny, jeśli podałeś nam go do wysyłki materiałów szkoleniowych, certyfikatów, faktur

 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres przetwarzania przez nas danych.

 

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych:  

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na adres: rodo@profi-fitness.com.pl .

Prawo do przenoszenia:

Gdy ProFi Fitness School przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych, wysyłając takie żądanie na nasz adres mailowy rodo@profi-fitness.com.pl .

Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez PFS ACADEMY LTD (ProFi Fitness School), z wyjątkiem sytuacji, kiedy dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów naszych usług, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu PFS ACADEMY LTD (ProFi Fitness School):

Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu PFS ACADEMY LTD (ProFi Fitness School).
PFS ACADEMY LTD (ProFi Fitness School) zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

Prawo do ograniczenia:

Masz prawo zażądać, aby ProFi Fitness School ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

  • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu ProFi Fitness School , wtedy ProFi Fitness School ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
  • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy ProFi Fitness School musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
  • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.

 

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych.

 

Ustawienia plików cookie:

Aby zmienić ustawienia plików cookie kliknij tutaj.


Wersja z dnia 24.05.2018r.

Umów się z doradcą
Skorzystaj z naszego doświadczenia umów się na bezpłatną konsultację.
Wypełnij formularz