Dofinansowania

Chciałbyś zrobić kursy w ProFi, ale nie masz wystarczających środków? Masz firmę i chciałbyś wysłać pracownika na szkolenie, ale masz ograniczone fundusze?Dobrze trafiłeś! ProFi Fitness School Polska jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00171/2019 (A.I. Best Solution), co oznacza że możesz u nas wykorzystać środki z dofinansowań. Przy współpracy z różnymi państwowymi instytucjami od wielu lat realizujemy szkolenia podstawowe, uzupełniające oraz pakiety szkoleń z różnych środków finansowych (Urzędy Pracy, KFS, środki unijne). Warto postarać się o takie dofinansowania, ponieważ są bezzwrotne, a ich kwota może sięgać od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, a warunki są łatwe do spełnienia!

Jak otrzymać środki na dofinansowanie kursów ProFi Fitness?

 1. Dowiedz się czy są wolne miejsca na szkolenia, którymi jesteś zainteresowany.
 2. Skontaktuj się z Urzędem Pracy (właściwym dla swojego miejsca zamieszkania) na temat dostępności środków oraz możliwości finansowania.
 3. Wskaż naszą placówkę, jako właściwą do realizacji szkolenia.
 4. W przypadku pozytywnej weryfikacji, urząd prześle dokumentację do naszej placówki.
 5. Pracownik naszej jednostki zajmie się wszystkimi kwestiami formalnymi.
 6. Po weryfikacji dokumentów wstępnych, urząd wydaje decyzję (pozytywną lub negatywną) odnośnie uzyskania dofinansowania.
 7. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, ze strony urzędu otrzymasz skierowanie na szkolenie oraz szczegóły szkolenia ze strony ProFi Fitness.
 8. Skierowanie na szkolenie należy zabrać na swój pierwszy kurs oraz przekazać osobie prowadzącej.
 9. Następnie należy aktywnie uczestniczyć w szkoleniach oraz pozostawać w bieżącym kontakcie ze swoim Opiekunem szkolenia w ProFi.
 10. Ciesz się szkoleniami i zdobądź nowe uprawnienia instruktorskie!

O czym musisz pamiętać?

 1. Dofinansowanie na szkolenie może otrzymać osoba, która jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy:
 • osoba bezrobotna
 • osoba poszukująca pracy: będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego (z winy pracodawcy), pracująca u pracodawcy,który jest w stanie upadłości lub likwidacji
 • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny
 • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej
 • będąca żołnierzem rezerwy
 • pobierająca rentę szkoleniową
 • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę
 • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu
 • będąca cudzoziemcem m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźca, osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 • pracująca w wieku 45 lat i powyżej.
 1. Cała procedura oraz okres oczekiwania na decyzję może być wydłużony, postaraj się więc rozpocząć całą procedurę jak najwcześniej.
 2. Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc, już od pierwszego kroku.
 3. O wyborze oferty decyduje często kryterium finansowane, które może być znaczące w wybraniu lub odrzuceniu oferty. Nasze szkolenia należą do najlepiej notowanych na rynku, z najwyższym poziomem szkolenia, więc nie mogłeś wybrać lepiej. Jeśli jednak cena zdecyduje o odrzuceniu oferty, postaramy się pomóc, przygotowując dla Ciebie ofertę indywidualną.

 

 

Dlaczego my?

ProFi Fitness School to Międzynarodowa Akademia Trenerów i Instruktorów Fitness. Ubiegłe piętnastolecie zaowocowało w ProFI w ponad 9600 przeprowadzonych szkoleń i warsztatów oraz przeszkoliliśmy prawie 40.000 studentów. ProFi jest liderem na rynku sportowej edukacji. Współpracujemy z najlepszymi trenerami i szkoleniowcami w Polsce jak Szymon Moszny, Łukasz Raróg, a także z prezenterami zagranicznymi jak np. Lorenzo Sommo czy Alessandro Muo. Możesz być pewny, że wszystkie nasze szkolenia pozwolą Ci na uzyskanie jak najwyższych kwalifikacji, co w konsekwencji pomoże Ci odnaleźć wymarzoną pracę!

 

UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY – ZYSKAJ ŚRODKI NA ROZWÓJ OSOBISTY!

Czym jest projekt UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY?

Projekt UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY ma zadanie pomóc Ci w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów, poprze podwyższanie Twoich kompetencji oraz kwalifikacji. Projekt w głównej mierze skupia się na odnalezieniu Twoich predyspozycjimocnych stron oraz zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej.

W projekcie przewidziano ponad 0,5 mln zł na refundację szkoleń. Szansa na uzyskanie środków jest zatem ogromna!

Do kogo skierowany jest projekt 2.0?

Projekt kierowany jest do studentów US z 4 ostatnich semestrów studiów.

Jakie kursy  w Profi Fitness School podlegają refundacji?

Wszystkie kursy szkoły ProFi Fitness School podlegają refundacji, zgodnie z założeniami projektu refundacja może osiągnąć maksymalny poziom 2000 zł na jedną osobę.

Jak wygląda ścieżka uzyskania środków?

 1. To proste, wystarczy zgłosić się tutaj: formularz zgłoszeniowy. Następnie uczelnia wyśle maila z proponowanym terminem pierwszego spotkania z doradcą zawodowym.
 2. Na spotkaniu zawodowym wskaż naszą placówkę jako tę, w której chcesz zrealizować kurs.
 3. Pamiętaj, że na każdym etapie możesz liczyć na naszą pomoc! Wystarczy, że skontaktujesz się z naszym doradcą: +48 731 121 342, grazyna@profi-fitness.com.pl
 4. Dokonaj rejestracji na szkolenie.
 5. Po szkoleniu przedstaw dokumenty na uczelni, w celu uzyskania zwrotu środków.
Umów się z doradcą
Skorzystaj z naszego doświadczenia umów się na bezpłatną konsultację.
Wypełnij formularz