Dofinansowania

I. Dofinansowania z Urzędów Pracy, KFS, środków unijnych

Chciałbyś zrobić kursy w ProFi, ale nie masz wystarczających środków? Masz firmę i chciałbyś wysłać pracownika na szkolenie, ale masz ograniczone fundusze?Dobrze trafiłeś! ProFi Fitness School Polska jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00171/2019 (A.I. Best Solution Sp. z o.o. ul. Parkowa 39C, 71-220 Bezrzecze NIP 8513240050 REGON 383966562), co oznacza że możesz u nas wykorzystać środki z dofinansowań. Przy współpracy z różnymi państwowymi instytucjami od wielu lat realizujemy szkolenia podstawowe, uzupełniające oraz pakiety szkoleń z różnych środków finansowych (Urzędy Pracy, KFS, środki unijne). Warto postarać się o takie dofinansowania, ponieważ są bezzwrotne, a ich kwota może sięgać od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, a warunki są łatwe do spełnienia!

Jak otrzymać środki na dofinansowanie kursów ProFi Fitness?

 1. Dowiedz się czy są wolne miejsca na szkolenia, którymi jesteś zainteresowany.
 2. Skontaktuj się z Urzędem Pracy (właściwym dla swojego miejsca zamieszkania) na temat dostępności środków oraz możliwości finansowania.
 3. Wskaż naszą placówkę, jako właściwą do realizacji szkolenia.
 4. W przypadku pozytywnej weryfikacji, urząd prześle dokumentację do naszej placówki.
 5. Pracownik naszej jednostki zajmie się wszystkimi kwestiami formalnymi.
 6. Po weryfikacji dokumentów wstępnych, urząd wydaje decyzję (pozytywną lub negatywną) odnośnie uzyskania dofinansowania.
 7. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, ze strony urzędu otrzymasz skierowanie na szkolenie oraz szczegóły szkolenia ze strony ProFi Fitness.
 8. Skierowanie na szkolenie należy zabrać na swój pierwszy kurs oraz przekazać osobie prowadzącej.
 9. Następnie należy aktywnie uczestniczyć w szkoleniach oraz pozostawać w bieżącym kontakcie ze swoim Opiekunem szkolenia w ProFi.
 10. Ciesz się szkoleniami i zdobądź nowe uprawnienia instruktorskie!

O czym musisz pamiętać?

 1. Dofinansowanie na szkolenie może otrzymać osoba, która jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy:
 • osoba bezrobotna
 • osoba poszukująca pracy: będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego (z winy pracodawcy), pracująca u pracodawcy,który jest w stanie upadłości lub likwidacji
 • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny
 • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej
 • będąca żołnierzem rezerwy
 • pobierająca rentę szkoleniową
 • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę
 • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu
 • będąca cudzoziemcem m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźca, osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 • pracująca w wieku 45 lat i powyżej.
 1. Cała procedura oraz okres oczekiwania na decyzję może być wydłużony, postaraj się więc rozpocząć całą procedurę jak najwcześniej.
 2. Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc, już od pierwszego kroku.
 3. O wyborze oferty decyduje często kryterium finansowane, które może być znaczące w wybraniu lub odrzuceniu oferty. Nasze szkolenia należą do najlepiej notowanych na rynku, z najwyższym poziomem szkolenia, więc nie mogłeś wybrać lepiej. Jeśli jednak cena zdecyduje o odrzuceniu oferty, postaramy się pomóc, przygotowując dla Ciebie ofertę indywidualną.

 

II. Dofinansowania dla nauczycieli

Karta Nauczyciela w art. 70a ust. 3a określa koszty, jakie mogą być dofinansowane ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dofinansowuje się:

koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

 

Dlaczego my?

ProFi Fitness School to Międzynarodowa Akademia Trenerów i Instruktorów Fitness. Ubiegłe piętnastolecie zaowocowało w ProFI w ponad 9600 przeprowadzonych szkoleń i warsztatów oraz przeszkoliliśmy prawie 40.000 studentów. ProFi jest liderem na rynku sportowej edukacji. Współpracujemy z najlepszymi trenerami i szkoleniowcami w Polsce jak Szymon Moszny, Łukasz Raróg, a także z prezenterami zagranicznymi jak np. Lorenzo Sommo czy Alessandro Muo. Możesz być pewny, że wszystkie nasze szkolenia pozwolą Ci na uzyskanie jak najwyższych kwalifikacji, co w konsekwencji pomoże Ci odnaleźć wymarzoną pracę!

Umów się z doradcą
Skorzystaj z naszego doświadczenia umów się na bezpłatną konsultację.
Wypełnij formularz