TERMINY SZKOLENIA

Akademia Pilates to kompleksowy program szkoleniowy, który skupia się na poznaniu oraz doskonaleniu techniki Pilates. W ramach Akademii oferowane są trzy główne kursy,które należy realizować w podanej kolejności: Pilates Mat I, Pilates Mat II oraz Pilates & Small Equipments.

Udział w Akademii umożliwia zdobycie nowych umiejętności, poszerzenie wiedzy oraz zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć. Dzięki kompleksowej nauce technik Pilates instruktorzy będą w stanie lepiej dostosować treningi do potrzeb swoich uczestników, co przyczyni się do zwiększenia satysfakcji z zajęć i poprawy efektów treningowych.

 

Pilates Mat I Obejmuje naukę 18 z 46 ćwiczeń przeznaczonych do pracy z grupami podstawowymi i średniozaawansowanymi. W programie znajduje się również dobór metod do stopnia zaawansowania grupy, programowanie zajęć, wizualizacja w przekazie ćwiczeń, technika oddychania oraz metodyka nauczania.
 • Poznasz zasady i założenia techniki Pilates.
 • Zajęcia teoretyczne umożliwią Ci poznanie oraz opisanie ćwiczeń Pilates.
 • Zajęcia praktyczne pozwolą Ci poznać oraz udoskonalić technikę poznanych ćwiczeń.
 • Nauczysz się układać plan lekcji oraz dobierać metody do stopnia zaawansowania grupy oraz indywidualnych możliwości uczestników.
 • Otrzymasz indywidualne wskazówki dotyczące pracy z własnym ciałem, co pozwoli Ci dostrzegać problemy i błędy u uczestników zajęć.
 • Omówisz i poznasz poszczególne typy sylwetki oraz problemy, z którymi najczęściej spotyka się Instruktor podczas zajęć.
 • Uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące pracy werbalnej z grupą.
Pilates Mat II To kontynuacja, w której uczestnicy poznają kolejne 28 z 46 ćwiczeń wraz z ich modyfikacjami do pracy z grupami średniozaawansowanymi i zaawansowanymi. Moduł ten zawiera również periodyzację treningu, regresje i progresje ćwiczeń, naukę i doskonalenie techniki ćwiczeń zaawansowanych oraz zrozumienie i precyzję wykonywanych ćwiczeń.
 • Nauczysz się wykonywać ćwiczenia z poziomu średnio zaawansowanego i zaawansowanego.
 • Nauczysz się wykonywać bardzo dokładnie technikę ćwiczeń z poziomu zaawansowanych form, zwracając uwagę zarówno na niuanse ustawienia, jak i precyzję ich wykonania.
 • Dowiesz się jak regresować i progresować ćwiczenia w zależności od potrzeb klienta.
 • Zapoznasz się w jaki sposób dobierać ćwiczenia i układać plan lekcji na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym.
 • Nauczysz się układać rozgrzewkę i części końcowe lekcji na poziomie zaawansowanym.
 • Uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące pracy werbalnej i niewerbalnej.
 • Dowiesz się jakie ćwiczenia rozciągające i mobilizujące warto włączyć do lekcji.
 • Nauczysz się również w jaki sposób pracować, aby udoskonalić swoją technikę i przekaz.
Pilates & Small Equipments Skupia się na wprowadzeniu małego sprzętu do zajęć pilates, poprawie koordynacji i propriocepcji dzięki jego wykorzystaniu, nowych ćwiczeniach oraz doborze sprzętu takiego jak ring, roller, mała piłka do ćwiczeń na różnych poziomach zaawansowania.
 • Dowiesz się w jakich ćwiczeniach wykorzystywać roller, ring, piłkę i dlaczego akurat ten sprzęt.
 • Poznasz nowe ćwiczenia i nauczysz się je poprawnie wykonywać.
 • Nauczysz się dobierać sprzęt i ćwiczenia w zależności od zaawansowania grupy i ich możliwości psychofizycznych.
 • Dowiesz się jaki sprzęt i  jak go zastosować w celu lepszego zrozumienia ćwiczenia.
 • Nauczysz się budowania lekcji ze sprzętem i jednocześnie udoskonalisz swoje umiejętności wplatania ćwiczeń z jego użyciem w zajęcia Pilates i nie tylko.
 • Nauczysz się jak korygować swoich podopiecznych podczas wykonywania ćwiczenia oraz tego na co zwracać szczególną uwagę podczas prowadzenia lekcji.
 • Zyskasz nowe pomysły na swoje lekcje.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach ProFi jest ukończenie 17 roku życia oraz brak przeciwwskazań do wysiłku fizycznego.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają min. jeden z poniższych wymogów:

- posiadają udokumentowaną znajomość anatomii i fizjologii człowieka np. PFS Anatomia i Fizjologia

- posiadają uprawnienia Instruktora Fitness, Instruktora Siłowni lub Trenera Personalnego

- są absolwentami uczelni wyższych na kierunkach sportowych lub medycznych np. wychowanie fizyczne, fizjoterapia.

UWAGA!

Do szkolenia PFS Pilates Mat I dodaliśmy gratis szkolenie PFS Anatomia i Fizjologia, które znajdziesz w naszej platformie szkoleniowej po zakupie kursu, co oznacza że jeśli nie masz uprawnień, a chcesz skorzystać ze szkolenia Pilates to nie potrzebujesz dodatkowych kursów i kwalifikacji (potrzebujesz zdać egzamin z anatomii i fizjologii, koszt wynosi 50 zł, w przypadku darmowego kursu z anatomii i fizjologii do szkolenia PFS Pilates Mat I uczestnikowi nie przysługuje certyfikat z anatomii i fizjologii, można go zamówić mailowo za dodatkową opłatą po zdaniu egzaminu, adres do zamówień: asystent2@profi-fitness.com.pl).

 

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje uprawnienia umożliwiają udział w Akademii Pilates, napisz do nas na adres e-mail info@profi-fitness.com.pl.

3 moduły, 6 dni, 44h

Pilates Mat I: 2 dni -14h

Pilates Mat II: 2 dni - 16h

Pilates & Small Equipments: 2 dni - 14h

Materiały w wersji elektronicznej.

Po dokonaniu płatności uczestnik otrzymuje nielimitowany dostęp do platformy e-learningowej, gdzie znajdują się wszystkie materiały szkoleniowe.

 

Dostęp do platformy uczestnik otrzymuje drogą mailową po dokonaniu płatności (po otrzymaniu informacji o zmianie statusu płatności na aktywny).

Z każdego modułu otrzymujesz osobny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

 

Po ukończeniu 3 szkoleń: Pilates Mat I, Pilates Mat II, Pilates and Small Equipments możesz podejść do egzaminu końcowego teoretycznego oraz praktycznego i po ich pozytywnym zaliczeniu otrzymasz uprawnienia Pilates Mat Instructor oraz dyplom ukończenia Akademii Pilates.

Akademia dostępna jest w promocyjnej cenie 4600 zł 4000 zł*.

 

Możliwość płatności ratalnej:

I RATA w kwocie 1400 zł płatna w ciągu 24h od daty rejestracji.

II RATA w kwocie 1400 zł płatna w kolejnym miesiącu.

III RATA w kwocie 1200 płatna w kolejnym miesiącu.

 

*Cena obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej płatności z góry.

Rekomendowane kursy

Umów się z doradcą
Skorzystaj z naszego doświadczenia umów się na bezpłatną konsultację.
Wypełnij formularz