Pytania i Odpowiedzi

Masz pytanie?

Wszystko
Ogólne
Płatności
Egzaminy/certyfikaty
Promocje
Kiedy otrzymam certyfikat?

SZKOLENIA PODSTAWOWE

Uczestnik otrzymuje certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu oraz zdobycie kwalifikacji po pozytywnym zaliczeniu egzaminów teoretycznych i praktycznych. Czas oczekiwania wynosi 14 dni od momentu otrzymania przez Komisję arkuszy egzaminacyjnych.

SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Uczestnik otrzymuje certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu oraz zdobycie kwalifikacji na zakończenie szkolenia. Wyjątkiem są szkolenia uzupełniające, które wymagają zaliczenia egzaminu teoretycznego lub praktycznego. Czas oczekiwania wynosi wtedy 14 dni.

Chciałbym otrzymać certyfikat w j. angielskim. Co powinnam/ienem zrobić?

Aby otrzymać certyfikat w języku angielskim należy wysłać zapytanie mailowe czy dany certyfikat jest dostępny w j.angielskim. Zapytanie należy wysłać na adres szkolenia@profi-fitness.com.pl.

Koszt jednego certyfikatu wynosi: 30 zł w wersji elektronicznej, 45 zł w wersji drukowanej.

Płatności należy dokonać na poniższe dane:

PFS ACADEMY LTD
63/66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23, London, England, EC1N 8LE

PL 47105015591000009031178586
EUR 25105015591000009031178594
GBP 69105015591000009227146223

Czy mogę dokonać nostryfikacji dyplomu?

Niestety nie ma takiej możliwości.

Czy konieczne jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego, aby wziąć udział w szkoleniu?

Jeśli uczestnik chciałby przystąpić do szkoleń podstawowych nie jest konieczne dostarczenie zaświadczenia lekarskiego. Uczestnik może podpisać specjalne oświadczenie o dobrym stanie zdrowia podczas pierwszego dnia szkolenia.

W jakim czasie muszę dokonać opłaty za szkolenie?

Uczestnik musi dokonać opłaty minimum zaliczki w ciągu 24h od daty rejestracji. Pozostałą część należności należy opłacić najpóźniej do 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Uczestnik może skorzystać z systemu ratalnego.

Czy mogę otrzymać fakturę? Jeśli tak, jak mam to zrobić?

Aby otrzymać fakturę należy zgłosić taką prośbę zgłosić podczas rejestracji na szkolenie w formularzu zgłoszeniowym. 
Nie wystawiamy faktur VAT.

Jak mogę otrzymać zniżkę na szkolenie?

Zniżki na szkolenia przyznawane są wyłącznie absolwentom ProFi.

Aby otrzymać numer aktywujący zniżkę prosimy o kontakt z Opiekunem Klienta.

 

Czy mogę zapłacić za szkolenie w ratach?

Uczestnik może skorzystać z systemu płatności ratalnej. Oferta dotyczy szkoleń podstawowych, pakietów oraz poszczególnych szkoleń uzupełniających. Taką opcję uczestnik może wybrać podczas rejestracji na szkolenie lub poprzez kontakt z opiekunem klienta/opiekunem szkoleń podstawowych.

Na jakie konto mam dokonać płatności?

Płatności należy dokonać na poniższe dane:

PFS ACADEMY LTD
63/66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23, London, England, EC1N 8LE

PL 47105015591000009031178586
EUR 25105015591000009031178594
GBP 69105015591000009227146223

Kiedy otrzymam zwrot wpłaconej kwoty?

Przelewy dokonywane są ostatniego dnia bieżącego miesiąca.

Rezygnacja z danego szkolenia, zgłoszona w regulaminowym terminie do 10 dni przed jego planowanym terminem organizacji, wiąże się z pokryciem kosztu zadatku szkolenia (wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi). W przypadku kiedy Uczestnik rezygnuje z danego szkolenia, w terminie krótszym niż 10 dni przed planowanym terminem jego organizacji, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów zawarte są w regulaminie ogólnym: https://www.profi-fitness.com.pl/regulamin .

Czy mogę otrzymać przesyłkę z dokumentami, jeśli przebywam za granicą?

Akademia wysyła dokumenty wyłącznie na terenie Polski. W przypadku jeśli uczestnik chciałby otrzymać przesyłkę na adres zagraniczny powinien zgłosić taką informację do opiekuna szkoleń podstawowych oraz pokryć koszty wysyłki.

Nie odebrałem przesyłki w terminie. Co teraz?

Uczestnik, który nie odebrał kilkukrotnie przesyłki (awizo) i dokumenty zostały zwrócone do biura, musi pokryć koszty ponownej przesyłki.

Czy mogę wziąć udział w szkoleniu ?

Wymagania dotyczące udziału w poszczególnych szkoleniach zawarte są w opisie każdego szkolenia w zakładce WYMAGANIA.

 

Ile trwa wybrane przeze mnie szkolenie?

Informacje dotyczące czasu trwania poszczególnego szkolenia (liczba dni, godzin) zawarte są w opisie  każdego szkolenia w zakładce CZAS TRWANIA.

Czy mogę wymienić szkolenia w Pakiecie VIP?

Pakiet VIP jest ofertą specjalna Akademii, w której szkolenia nie podlegają wymianie.

Wyjątek od tej zasady może być zastosowany w przypadku, gdy uczestnik zrealizował wcześniej dane szkolenie, a chciałby skorzystać z Pakietu VIP. Taką sytuację należy zgłosić opiekunowi klienta przed zakupieniem pakietu. Szczegółowe informacje nt. regulaminu pakietu VIP znajdują się w regulaminie ogólnym pkt. 6 PAKIETY VIP: https://www.profi-fitness.com.pl/regulamin .

Czy można otrzymać zniżkę do pakietu VIP?

Nie ma możliwości otrzymania zniżki na pakiet VIP. Pakiety VIP są ofertą specjalną, które uwzględniają maksymalne rabaty na szkolenia, a promocje nie łączą się.

Czy muszę realizować moduły Akademii Zdrowego Kręgosłupa w podanej kolejności?

Moduły szkoleń w Akademii Zdrowego Kręgosłupa zalecamy realizować w podanej kolejności.

W drodze wyjątku kolejnością można zamienić moduł 2 i 3. Pakiet należy rozpocząć od udziału w szkoleniu PFS Zdrowy Kręgosłup Moduł Główny.

Czy muszę realizować moduły PFS Dietetyka w podanej kolejności?

Szkolenia w systemie PFS Dietetyka należy rozpocząć poprzez ukończenie modułu I - PFS Podstawy Dietetyki. Pozostałe moduły można realizować w wybranej przez siebie kolejności. Wyjatkiem jest sytuacja, w której Uczestnik posiada wcześniej ukończone szkolenie z podstaw dietetyki (np. w innej Akademii, podczas studiów).

Jak mogę zgłosić się na szkolenie ?

Uczestnik dokonuje zgłoszenia na wybrane szkolenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej. W zgłoszeniu uczestnik podaje swoje dane, w tym aktualny numer telefonu oraz adres e-mail, na który Akademia będzie wysyłać wszelkie informacje dotyczące szkoleń.

Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych oraz przez media społecznościowe, maile lub smsy.

Jak wygląda egzamin na Instruktora Fitness?

Egzaminy teoretyczne dostępne są w formie testu jednokrotnego wyboru w wersji elektronicznej. W dzień egzaminu należy zabrać ze sobą telefon/tablet/laptop z dostępem do Internetu.

 

Egzamin PFS® Fitness Group Instructor składa się z:

 • Testu z anatomii i fizjologii (35 pytań, 30 minut).
 • Testu z części specjalistycznej (30 pytań - 25 minut).
 • Egzaminu praktycznego (losowanie zestawów ćwiczeń, 25-30 minut).

 

Szczegółowe zalecenia egzaminacyjne zostaną wysłane mailowo w trakcie szkolenia.

Jak wygląda egzamin na Instruktora Siłowni?

Uzyskanie certyfikatu wiąże się z pozytywnym zaliczeniem egzaminów teoretycznych (w formie testu) oraz egzaminu praktycznego.

Egzaminy teoretyczne dostępne są w formie testu jednokrotnego wyboru w wersji elektronicznej. W dzień egzaminu należy zabrać ze sobą telefon/tablet/laptop z dostępem do Internetu.

 

Egzamin PFS® Gym Instructor składa się z:

 • Testu z anatomii i fizjologii (35 pytań, 30 minut).
 • Testu z części specjalistycznej – program treningowy, podstawy dietetyki (30 pytań - 25 minut).
 • Egzaminu praktycznego (losowanie zestawów ćwiczeń, 20-30 minut).

Podczas egzaminu praktycznego studenci przeprowadzają krótką sesję treningową o następujących częściach składowych:

 1. Przedstawienie się.
 2. Konsultacja z klientem.
 3. Rozgrzewka.
 4. Ćwiczenia wzmacniające.
 5. Trening cardio.
 6. Rozciąganie.
Jak wygląda egzamin na Trenera Personalnego?

Egzaminy teoretyczne dostępne są w formie testu jednokrotnego wyboru w wersji elektronicznej. W dzień egzaminu należy zabrać ze sobą telefon/tablet/laptop z dostępem do Internetu.

 

Egzamin PFS® Personal Trainer składa się z:

 • Testu z części specjalistycznej – program treningowy (30 pytań - 25 minut).
 • Egzaminu praktycznego (20-30 minut).

 

Jak wygląda egzamin na Instruktora zajęć na stepie?

Uzyskanie certyfikatu PFS Step Instructor Level I wiąże się z pozytywnym zaliczeniem egzaminu praktycznego. 

Sposoby uzyskania zaliczenia egzaminu:

1) Zaliczenie egzaminu bezpośrednio po szkoleniu (20-30 minutowy pokaz lekcji step z użyciem metodyki choreografii).

2) Nagranie video wraz z dołączonym opisem lekcji (1-godzinna lekcja step z użyciem metodyki choreografii).
Nagranie należy dostarczyć w wersji elektronicznej na adres mailowy: info@profi-fitness.com.pl.

Egzamin należy zaliczyć najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia.

Jak wygląda egzamin końcowy Akademia Zdrowego Kręgosłupa?

Po ukończeniu 3 modułów Akademii Zdrowego Kręgosłupa tj. PFS Zdrowy Kręgosłup Moduł GłównyPFS Zdrowy Kręgosłup Odcinek Szyjny i Piersiowy oraz PFS Zdrowy Kręgosłup Odcinek Lędźwiowy i Postawa Skoliotyczna uczestnik może podejść do egzaminu końcowego. Zaliczenie egzaminu umożliwia uzyskanie tytułu Trenera Specjalisty Zdrowego Kręgosłupa oraz uprawnienia w zakresie treningu prozdrowotnego i profilaktycznego, a także kontynuacji procesu usprawniania klienta z dysfunkcjami kręgosłupa.

 

Egzamin składa się z:

1. Części teoretycznej - test jednokrotnego wyboru (25 pytań) w wersji online. Wymagany jest telefon lub komputer z dostępem do Internetu. Egzamin odbywa się w dniu egzaminu praktycznego.

2. Części praktycznej - zaprezentowanie 3 wylosowanych zagadnień (uczestnik uprzednio dostaje listę 40 zagadnień, które pojawią się na egzaminie).

3. Pracy pisemnej - stworzenie case study wybranego przez siebie Klienta. Kursant ma obowiązek wypełnić kartę badania Klienta oraz jak najdokładniej opisać przypadek (wywiad, problemy, zaburzenia itd.) Dodatkowo należy rozpisać plan treningowy dla Klienta i przeprowadzić z nim co najmniej 3 jednostki treningowe, które zostają opisane w pracy. Wskazane jest podanie jak Klient radzi sobie z wybranymi ćwiczeniami oraz opis (jeśli zaszły) modyfikacji wprowadzonych do planu treningowego. Pracę Kursant wysyła do oceny przed podejściem do egzaminu testowego i praktycznego.

Jak wygląda egzamin z anatomii i fizjologii?

Egzamin teoretyczny dostępny jest w formie testu jednokrotnego wyboru w wersji elektronicznej. Do napisana egzaminu wymagany jest telefon/tablet/laptop z dostępem do Internetu.

 

Egzamin składa się z testu z anatomii i fizjologii (35 pytań, 30 minut).

Gdzie mogę znaleźć interesujący mnie termin szkolenia?

Terminy poszczególnych szkoleń znajdują się w terminarzu pod opisem każdego szkolenia oraz w kalendarzu: https://www.profi-fitness.com.pl/kalendarz .

Nie znalazłem na stronie interesującego mnie terminu szkolenia. Czy jest możliwość, że pojawi się dodatkowy termin?

Kalendarz szkoleń planowany jest z góry na 6 miesięcy, jednak w ciągu roku mogą pojawić się dodatkowe terminy. Kalendarz szkoleń aktualizujemy na bieżąco.

Umów się z doradcą
Skorzystaj z naszego doświadczenia umów się na bezpłatną konsultację.
Wypełnij formularz