PFS® Taśmy Podwieszane & PFS Kettlebells Poziom II COMBO

  TERMINY SZKOLENIA

Szkolenie PFS Taśmy Podwieszane & PFS Kettlebells Poziom II COMBO to połączenie dwóch szkoleń: PFS Taśmy Podwieszane Poziom II oraz PFS Kettlebells Poziom II w jednym cyklu szkolenia.
Skorzystaj z wyjątkowej okazji i zdobądź umiejętność prowadzenia zajęć dla profesjonalnych sportowców przy użyciu taśm podwieszanych oraz kettlebells w ciągu jednego weekendu zajęć!

KROK 1 KROK 2
PFS Taśmy Podwieszane Poziom II  to kontynuacja modułu pierwszego PFS® Taśmy Podwieszane - Poziom I, rozszerzona o nowe, niestandardowe koncepcje pracy wykorzystywane przez zawodowych sportowców, lekkoatletów i trenerów przygotowania motorycznego. Uczestnicząc w tym szkoleniu możesz z całą pewnością oczekiwać ćwiczeń nastawionych zarówno na elementy mocy, dynamiki i eksplozywności, jak i ćwiczeń wykorzystywanych w prewencji i rehabilitacji pourazowej. Dodatkowo, doświadczysz zaawansowanych kompleksów ruchowych z wykorzystaniem systemu taśm podwieszanych, poznasz funkcjonalne testy siłowe oraz nauczysz się programowania treningowego nastawionego na konkretne cele osoby trenującej. PFS Kettlebells Poziom II to druga część specjalistycznych warsztatów PFS Kettlebells Poziom I, która stanowi kwintesencję pracy z odważnikami kulowymi. Dzięki temu jeszcze szerzej spojrzysz na świat treningu z kettlami i wzbogacisz swój warsztat o kolejne wartościowe ćwiczenia z jednym i dwoma odważnikami. To szkolenie z pewnością dostarczy Ci ogromu ciekawostek treningowych, usystematyzuje zdobytą dotychczas wiedzę i zapewni Ci znajomość metod pracy wykorzystywanych w sporcie amatorskim i zawodowym.

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA SZKOLENIU?

 • Poznasz modele rozgrzewek specjalistycznych (RAMP) zarówno w treningu indywidualnym, jak i grupowym, podzielone na ruchy wypychające i przyciągające.
 • Nauczysz się metod stopniowania zaawansowanych wzorców ruchowych, podzielonych na dolną i górną część ciała oraz korpus (core stability).
 • Dowiesz się jak i kiedy stosować ćwiczenia dotyczące prewencji w sporcie oraz ćwiczenia wykorzystywane w rehabilitacji pourazowej.
 • Poznasz ćwiczenia bazujące na mocy, dynamice i eksplozywności, które stanowią główny komponent w treningu sportowca.
 • Dowiesz się jak dobierać funkcjonalne testy siłowe z wykorzystaniem taśm podwieszanych.
 • Nauczysz się budować plany treningowe w oparciu o cele główne trenującego, na różnym szczeblu zaawansowania.
 • Otrzymasz gotowe rozwiązania treningowe z przykładowymi jednostkami treningowymi opisanymi w skrypcie.
 • Przypomnisz sobie podstawy pracy z odważnikami kulowymi z poziomu podstawowego.
 • Poznasz budowę rozgrzewki specjalistycznej w modelu RAMP (omówienie i praktyka w treningu Lower Body i Upper Body).
 • Nauczysz się ćwiczeń z jednym i dwoma odważnikami:
  A. TOP3 ćwiczenia akcesoryjne pod TGU
  B. 10 modyfikacji tureckiego wstawania
  C. Uzupełnienie poznanych ćwiczeń siłowych i dynamicznych z jednym i dwoma odważnikami (ćwiczenia specjalistyczne).
  D. Metodyka treningu z kettlami – nauka przekładek i płynności pracy z odważnikami w ćwiczeniach złożonych – omówienie, przykłady, praktyka:
  a. budowa kompleksów ruchowych ze wszystkich poznanych ćwiczeń w 2 modułach
  b. odważniki kulowe w treningu rekreacyjnym i sporcie
  c. planowanie w oparciu o konkretne cele treningowe.

W szkoleniu  PFS Taśmy Podwieszane Poziom II mogą uczestniczyć osoby, które spełniają min. jeden z poniższych wymogów:

- posiadają ukończone szkolenie PFS Taśmy Podwieszane Poziom I

- posiadają ukończone podstawowe szkolenie z zakresu treningu na taśmach podwieszanych w innej placówce szkoleniowej.

 

W szkoleniu PFS Kettlebells Poziom II szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają min. jeden z poniższych wymogów:

- posiadają ukończone szkolenie PFS Kettlebells Poziom I

- posiadają ukończone podstawowe szkolenie z zakresu podstawowego treningu z kettlebells w innej placówce szkoleniowej.

 

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje uprawnienia umożliwiają udział w powyższych szkoleniach, napisz do nas na adres e-mail info@profi-fitness.com.pl.

2 dni - 12h

Uczestnik otrzymuje 2 certyfikaty potwierdzający zdobycie uprawnień oraz udział w szkoleniach:

1) PFS Taśmy Podwieszane Poziom II (uprawnienia instruktorskie: tytuł Professional Advanced Suspension Training Instructor)

2) PFS Kettlebells Poziom II (uprawnienia instruktorskie: tytuł Professional Advanced Kettlebells Training Instructor)

Szkolenie dostępne jest w cenie 1360 zł 1100 zł!


Zyskujesz aż 260 zł zniżki!

Płatność:
Podczas rejestracji możesz wpłacić całość kwoty lub wybrać płatność zadatku o wartości 300 zł (wymagany jest w ciągu 24h od daty rejestracji na szkolenie, pozostałą część płatności należy uregulować do 10 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia).

 

Umów się z doradcą
Skorzystaj z naszego doświadczenia umów się na bezpłatną konsultację.
Wypełnij formularz