TERMINY SZKOLENIA

PFS Kettlebells Poziom II to druga część specjalistycznych warsztatów PFS Kettlebells Poziom I, która stanowi kwintesencję pracy z odważnikami kulowymi. Dzięki temu jeszcze szerzej spojrzysz na świat treningu z kettlami i wzbogacisz swój warsztat o kolejne wartościowe ćwiczenia z jednym i dwoma odważnikami. To szkolenie z pewnością dostarczy Ci ogromu ciekawostek treningowych, usystematyzuje zdobytą dotychczas wiedzę i zapewni Ci znajomość metod pracy wykorzystywanych w sporcie amatorskim i zawodowym.

 

PODCZAS SZKOLENIA:

 • Przypomnisz sobie podstawy pracy z odważnikami kulowymi z poziomu podstawowego.
 • Poznasz budowę rozgrzewki specjalistycznej w modelu RAMP (omówienie i praktyka w treningu Lower Body i Upper Body).
 • Nauczysz się ćwiczeń z jednym i dwoma odważnikami:
  A. TOP3 ćwiczenia akcesoryjne pod TGU
  B. 10 modyfikacji tureckiego wstawania
  C. Uzupełnienie poznanych ćwiczeń siłowych i dynamicznych z jednym i dwoma odważnikami (ćwiczenia specjalistyczne).
  D. Metodyka treningu z kettlami – nauka przekładek i płynności pracy z odważnikami w ćwiczeniach złożonych – omówienie, przykłady, praktyka:
  a. budowa kompleksów ruchowych ze wszystkich poznanych ćwiczeń w 2 modułach
  b. odważniki kulowe w treningu rekreacyjnym i sporcie
  c. planowanie w oparciu o konkretne cele treningowe.

 

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie PFS Kettlebells Poziom II jest dostępne dla osób, które ukończyły szkolenie PFS Kettlebells Poziom I (dawniej PFS Kettlebells Training/Hardstyle Kettlebells Level I) lub inne szkolenie podstawowe w dowolnej placówce szkoleniowej, jak i dla osób zaawansowanych, które są świadome swoich umiejętności pracy z odważnikami kulowymi i mają dobrze opanowane podstawy treningowe.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają min. jeden z poniższych wymogów:

- posiadają ukończone szkolenie PFS Kettlebells Poziom I

- posiadają ukończone podstawowe szkolenie z zakresu podstawowego treningu z kettlebells w innej placówce szkoleniowej.

 

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje uprawnienia umożliwiają udział w szkoleniu PFS Kettlebells Poziom II, napisz do nas na adres e-mail info@profi-fitness.com.pl.

1 dzień - 6h

Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie uprawnień oraz udział w szkoleniu PFS Kettlebells Poziom II.

Uprawnienia instruktorskie: tytuł Professional Advanced Kettlebells Training Instructor.
 
 
Jesteśmy akredytowani przez REPs Polska
To szkolenie posiada 6 punktów CPD (Continue Professional Development). 

Szkolenie dostępne jest w cenie 680 zł.

Umów się z doradcą
Skorzystaj z naszego doświadczenia umów się na bezpłatną konsultację.
Wypełnij formularz