Blog ProFi Fitness School

Wysiłkowe nietrzymanie moczu (ang. Stress Urinary Incontinence, SUI) jest rodzajem nietrzymania moczu, które występuje podczas wykonywania aktywności fizycznej lub pod wpływem jakiegokolwiek nacisku (zwiększone ciśnienie śródbrzuszne) lub obciążenia na układ moczowy. Charakteryzuje się mimowolnym wyciekiem moczu w wyniku wzmożonego (gwałtownie wzrastającego) ciśnienia w jamie brzusznej, co prowadzi do niezdolności utrzymania moczu - braku kontynencji...czytaj więcej

ProFi Fitness School, 02-06-2023

Czym jest DNS?

Dynamiczna stabilizacja nerwowo-mięśniowa (DNS) jest strategią rehabilitacyjną opartą na zasadach kinezjologii rozwojowej i neurofizjologicznych aspektach dojrzewającego układu posturalno-lokomotorycznego. Dojrzewanie postnatalnego ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i funkcji mięśni jest związane z dojrzewaniem anatomicznym (rozwojem morfologicznym). Czynności posturalne zachodzą automatycznie w trakcie dojrzewania OUN poprzez skoordynowaną aktywność mięśni...

Umów się z doradcą
Skorzystaj z naszego doświadczenia umów się na bezpłatną konsultację.
Wypełnij formularz