Co należy zrobić w sytuacji, gdy klient ma wypadek na siłowni?

Co należy zrobić w sytuacji, gdy klient ma wypadek na siłowni?
ProFi Fitness School, 04-02-2019

Podczas treningu na siłowni często dochodzi do urazów i kontuzji. Zazwyczaj takie incydenty nie należą do poważnych. Czasem jednak zdarza się, że klient siłowni ucierpi znacznie mocniej. Co siłownia/klub fitness może zrobić w takiej sytuacji?

Jak dochodzi do wypadków na siłowni/w klubie fitness?

Zazwyczaj przyrządy i maszyny na siłowni rozmieszczone są w taki sposób, by zapewnić klientom jak największe bezpieczeństwo. Mimo to, niekiedy nawet drobna zmiana ustawienia maszyn może skutkować urazem u ćwiczącego. Klient może zahaczyć o jakikolwiek element urządzenia podczas zmiany przyrządu do ćwiczeń. Ponadto, wolne ciężary, takie jak hantle niekiedy nie są odkładane na miejsce przez trenujących. Choć powinni oni odkładać je na miejsce, czasem o tym zapominają. Łatwo wtedy o niezauważenie przeszkody, a co za tym idzie – kontuzję.

Pracownicy siłowni nie są w stanie pilnować bezpieczeństwa klientów w każdej sekundzie. Ponadto, trenujący na siłowni często źle odbierają próby personelu zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa. Nie chcą słuchać instrukcji, ponieważ uważają, że doskonale je znają. Podczas treningów personalnych ryzyko urazu bądź kontuzji zdecydowanie się zmniejsza. Trener personalny ma prawo zwrócić uwagę klientowi, jeśli źle wykonuje dane ćwiczenie. Nie oznacza to jednak, że instruktor na siłowni nie może upomnieć indywidualnych osób. Wyobraźmy sobie jednak sytuację, kiedy podchodzi on do klienta i tłumaczy, że wybrany przez niego ciężar przerasta jego możliwości. Klient najpewniej poczuje się urażony, a uwaga instruktora zostanie zignorowana.Co powinna zrobić siłownia/klub fitness podczas wypadku na siłowni?

Kontuzja lub uraz u klienta są za każdym razem sprawą indywidualną. Pierwszą reakcją pracowników siłowni/klubu fitness jest zapewnienie klientowi odpowiedniej pomocy lekarskiej. Zdarza się, że po takim zdarzeniu klient żąda odszkodowania. W takiej sytuacji należy przeanalizować przyczyny wypadku. Istotną kwestią jest to, czy przed urazem/kontuzją personel siłowni zwrócił klientowi uwagę. Ponadto, warto sprawdzić to, czy ewentualny przyrząd, z którego korzystał ćwiczący był w pełni sprawny. Jeżeli klient nie stosował się do zaleceń siłowni/klubu fitness lub regulaminu a sprzęt działał jak należy – obiekt sportowy ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Kontuzje i urazy są nieodłącznym elementem ćwiczeń. Z tego powodu siłownia/klub fitness powinny posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zdarza się, że niektóre kluby nie mają takiego ubezpieczenia. Nie oznacza to jednak, że bezpieczeństwo klienta nie jest chronione. Zgodnie z art. 444 § 1 Kodeksu Cywilnego w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia klient ma prawo żądać naprawienia szkody poprzez pokrycie wszystkich kosztów, które wyniknęły z tego zdarzenia. Osoba poszkodowana ma również prawo żądać z góry kwoty, która pokryje koszty leczenia (a siłownia/klub fitness są zobowiązane do wykonania żądania). W przypadku braku porozumienia pomiędzy klientem a obiektem sportowym sprawa może zostać skierowana do sądu. Tam, klient może także domagać się odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia za szkody poniesione w wyniku wypadku na siłowni (zapis w Kodeksie Cywilnym nie odnosi się jedynie do klientów siłowni).

Żelazne zasady

Niekiedy klienci próbują wykorzystać to, że doznali kontuzji/urazu na siłowni/w klubie fitness. Często umożliwia im to brak regulaminu lub jego niedoprecyzowanie. Ważne jest, by pamiętać o zapisach dotyczących bezpieczeństwa. Każdy regulamin powinien być tworzony poprzez opieranie się na stosownych przepisach. Należy uwzględnić zarówno prawa klienta, jak i prawa siłowni/klubu fitness. Ważne jest, by zamieścić w regulaminie szczegółowe zasady korzystania z siłowni. Dzięki temu klient nie natknie się na luki, które mógłby ewentualnie wykorzystać przeciwko obiektowi sportowemu. Powinny się w nim znaleźć na przykład informacje dotyczące obowiązku odnoszenia przyrządów treningowych na właściwe miejsce czy niestwarzania zagrożenia bezpieczeństwa innych osób, korzystających z usług siłowni/klubu fitness. Ponadto, każdy obiekt sportowy ma obowiązek zapewnić klientowi bezpieczne i przyjazne miejsce do treningu.

 

Lepszytrener.pl 
Profesjonalna reklama dla trenerów sportowych
Zarejestruj się za darmo w największej bazie trenerów w Polsce!