DNS - ZAAWANSOWANA METODA LECZENIA BÓLU

DNS - ZAAWANSOWANA METODA LECZENIA BÓLU
ProFi Fitness School, 02-06-2023

Czym jest DNS?

Dynamiczna stabilizacja nerwowo-mięśniowa (DNS) jest strategią rehabilitacyjną opartą na zasadach kinezjologii rozwojowej i neurofizjologicznych aspektach dojrzewającego układu posturalno-lokomotorycznego. Dojrzewanie postnatalnego ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i funkcji mięśni jest związane z dojrzewaniem anatomicznym (rozwojem morfologicznym). Czynności posturalne zachodzą automatycznie w trakcie dojrzewania OUN poprzez skoordynowaną aktywność mięśni.

Ontogeneza określa idealną postawę z perspektywy rozwoju. Optymalna koordynacja mięśni zapewnia prawidłowe obciążenie stawów i definiuje idealne stereotypy ruchowe. Proces ten jest uwarunkowany genetycznie i rozpoczyna się automatycznie podczas dojrzewania OUN. W wieku 4,5 miesiąca stabilizacja kręgosłupa, miednicy i klatki piersiowej w płaszczyźnie strzałkowej osiąga swoją pełną formę. Następnie dochodzi do rozwoju wzorców ruchowych kończyn (tj. funkcji podporu i wykroku do przodu/chwytu) w połączeniu z rotacją tułowia. Jakość stabilizacji tułowia jest niezbędna dla każdego ruchu fazowego (dynamicznego), ponieważ każda czynność ruchowa jest poprzedzona stabilizacją segmentów ciała, aby zapewnić równowagę, sprawną koordynację i stabilność uczestniczących w niej elementów. 

Jak wygląda diagnoza DNS?

Diagnoza DNS opiera się na porównaniu wzorca stabilizacyjnego pacjenta z rozwojowym wzorcem stabilizacyjnym zdrowego niemowlęcia. Podejście terapeutyczne kładzie nacisk na trening tych idealnych wzorców określonych przez kinezjologię rozwojową. Mózg musi być odpowiednio stymulowany i trenowany, aby automatycznie aktywował optymalne wzorce ruchowe, które są niezbędne do współdziałania stabilizatorów. Podejście DNS wymaga aktywnego udziału pacjenta i jego zaangażowania.

Fundamentalną kwestią tej metody jest nauczenie mózgu utrzymywania centralnej kontroli i stabilności ruchu uzyskanych podczas terapii. Leczenie przyjmuje się za zakończone, gdy pacjent jest w stanie prawidłowo zaangażować poszczególne grupy mięśniowe w celu wykonywania płynnych i stabilnych ruchów, bez konieczności korzystania z wzorców kompensacyjnych. Stosowanie takich wzorców, zwłaszcza przy znacznej ilości powtórzeń i obciążeniu, może prowadzić do wad postawy, urazów oraz stanów zapalnych.

Kiedy stosuje się koncepcję DNS?

Koncepcję DNS wykorzystuje się w terapii:

  • przewlekłych stanów bólowych narządu ruchu
  • zaburzeń napięcia mięśniowego
  • wad postawy
  • dysfunkcji układu nerwowego (np. udar)
  • pourazowej
  • asymetrii ciała

 

Więcej o metodzie DNS dowiesz się podczas konferencji Medical Trainer Summit już 23-25.06.2023r. w Warszawie podczas warsztatu: "Dynamiczna stabilizacja nerwowo-mięśniowa: ćwiczenia w pozycjach rozwojowych w celu poprawy wyników sportowych i zapobiegania urazom typu repetitive strain" (urazów wynikających z chronicznego przeciążenia)  i wykładu: "Podejście do dynamicznej stabilizacji nerwowo-mięśniowej w przypadku bólu dolnego odcinka kręgosłupa, dysfunkcji i optymalnej sprawności", które poprowadzą AlenaKobesova & Oldrich Chramosta z czeskiej szkoły Rehabilitation Prague School.

https://trenermedyczny.edu.pl/

 

 

Umów się z doradcą
Skorzystaj z naszego doświadczenia umów się na bezpłatną konsultację.
Wypełnij formularz