Stretching
ProFi Fitness School, 21-10-2016

Dlaczego Stretching ?

Stretching to zestaw ćwiczeń fizycznych polegający na rozciąganiu mięśni. Celem zastosowania stretchingu jest nie tylko rozciągnięcie i uelastycznienie mięśni, ale także poprawienie ukrwienia układu motorycznego i spowodowanie jego sprawności. Powszechnie wiadomo, że elastyczne ciało ma pozytywny wpływ na pracę mięśni i stawów: zapobiega urazom, minimalizuje bóle mięśni i zwiększa wydolność przy wykonywaniu wysiłku fizycznego. Wzmożona elastyczność ma również pozytywny wpływ na jakość życia i funkcjonalną niezależność. Nadaje mięśniom sprężystości i zwiększa zakres ruchów w stawach. Dzięki niej łatwiej jest się nam poruszać i wykonywać wszelkie inne czynności dnia codziennego.
Wszystkie ruchy zwiększające ruchomość możemy nazwać rozciąganiem. Biorąc pod uwagę motorykę jego wykonania rozróżniamy 2 rodzaje stretchingu. Pierwszy z nich aktywny charakteryzuje się tym, że jest wykonywany czynnie przez osobę rozciągającą się i drugi pasywny, w którym wykorzystujemy pomoc partnera lub poddajemy się relaksacji.

Cztery główne typy rozciągania:
1. statyczny, który polega na rozciąganiu mięśni poprzez ułożenie cała w odpowiedniej pozycji, a następnie utrzymaniu jej przez określony czas
2. dynamiczny, który przypomina typową rozgrzewkę sportową, to znaczy wykonuje się ruchy potrzebne do wykonania danej czynności, ale z mniejszą intensywnością. W rozciąganiu dynamicznym nie ma sprężynujących i rwanych ruchów.
3. balistyczny, który polega na wykonywaniu zamaszystych ruchów bez zatrzymania, podczas których skurczone mięśnie ulegają rozciągnięciu. Wykorzystywany jest tu pełny zakres ruchomości w stawie, przy czym z racji swojej specyfiki braku kontroli nad zakresem powodowania mikro-urazów w tkance łącznej, ten rodzaj stretchingu uznany jest za zbyt urazowy i niebezpieczny.

Nie stosuje się stretchingu balistycznego w profilaktyce zdrowia. Wykorzystywany jest on częściej w niektórych dyscyplinach sportowych i zawodowym tańcu np. balet.


4. PIR - poizometryczna relaksacja

Ogólne zalecenia do rozciągania mięśni:
1. przed rozpoczęciem sesji wskazana jest koncentracja (koncentrujemy się na rozciąganym obszarze ciała, wczuwając się i uwrażliwiając na kolejne fazy ruchu),
2. przyjmujemy odpowiednią pozycję oraz uspokajamy oddech
3. mięśnie rozgrzane są elastyczne i lepiej poddają się rozciąganiu
4. poświęcamy więcej czasu usztywnionym obszarom ciała
5. nie róbmy niczego, co powodowałoby ból, w razie potrzeby modyfikujemy rozciąganie lub wprowadzamy ćwiczenia zastępcze
6. w każdym programie rozciągającym staramy się uwzględnić wszystkie główne grupy mięśniowe.

Korzyści płynące z rozciągania:
1. rozwój takich cech motorycznych jak: gibkość i koordynacja ruchowa
2. zmniejszenie bolesności mięśni oraz ich różnorakich dolegliwości
3. zwiększenie mobilności w stawach
4. poprawa postawy i ułożenia ciała
5. eliminacja stresu
6. optymalizacja rozgrzewki, oraz szybsze ochłonięcie po treningu

Jak można łatwo wywnioskować umiejętne stosowanie stretchingu wywiera jeden z ważniejszych wpływów na szeroko pojętą sprawność.

Umów się z doradcą
Skorzystaj z naszego doświadczenia umów się na bezpłatną konsultację.
Wypełnij formularz