TERMINY SZKOLENIA

Szkolenie w systemie e-learning.

Szkolenie PFS® Anatomia i Fizjologia to podstawowy zakres wiedzy z anatomii funkcjonalnej i fizjologii w wysiłku fizycznym. Szkolenie zawiera niezbędną wiedzę w rozumieniu pracy ludzkiego organizmu w kontekście jego funkcjonowania, budowania poprawności ruchu, jak i zastosowania fizjologicznych aspektów w kształtowaniu bezpiecznego treningu. Poprzez wyjaśnienie zagadnień z zakresu fizjologii wysiłku oraz biomechaniki ruchu zyskujesz gruntowną wiedzę w kluczowych działaniach jaki rodzaj wysiłku oraz jakie metody i techniki mają wpływ na budowanie pożądanych zdolności motorycznych. W celu zrozumienia metod kształtowania zdolności motorycznych niezbędna jest praktyczna wiedza w zakresie fizjologicznych podstaw ich kształtowania.

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających swoją edukację w dziedzinach fitness/treningu i chcą przejść na wyższy poziom edukacji. Kurs przeznaczony jest również dla osób chcących usystematyzować wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Jest to szkolenie podstawowe, które pozwala na zdobycie niezbędnej wiedzy, umożliwiającej udział w dalszych szkoleniach uzupełniających w zakresie Instruktora Fitness/Trenera Personalnego, gdzie minimalnym wymogiem jest znajomość anatomii i fizjologii człowieka.

PROGRAM SZKOLENIA:

Kości i stawy:

 • Funkcje układu kostnego.
 • Rodzaje tkanki kostnej.
 • Rodzaje kości.
 • Główne kości poszczególnych części ciała.
 • Głowa – kość czołowa, ciemieniowa, potyliczna, skroniowa; kość nosowa, kość jarzmowa, szczęka, żuchwa.
 • Kręgosłup i klatka piersiowa – liczba kręgów, lordoza, kifoza, skolioza, części kręgosłupa i odpowiadające im kręgi, rodzaje żeber).
 • Ramię – obojczyk, łopatka.
 • Miednica – kość biodrowa, łonowa i kulszowa.
 • Kończyna dolna i górna – kość ramienna, kości przedramienia (łokciowa i promieniowa), kości nadgarstka, kości śródręcza, paliczki; kość udowa, kości podudzia (piszczelowa i strzałkowa), kości stepu, śródstopia, paliczki.
 • Rodzaje połączeń kości – ścisłe, półścisłe, ruchome
 • Stawy ruchome i ich rodzaje – kulisty, eliptyczny, siodełkowaty, zawiasowy, obrotowy, płaski.
 • Ruchy stawów – nazewnictwo specjalistyczne (zginanie, prostowanie, odwodzenie + odwodzenie horyzontalne, przywodzenie + przywodzenie horyzontalne, rotacja wewnętrzna, zewnętrzna, obwodzenie, supinacja, pronacja, przeciwstawianie, unoszenie, obniżanie, wysuwanie do przodu, cofanie, zginanie grzbietowe, zginanie podeszwowe – prostowanie, odwracanie stopy = unoszenie brzegu przyśrodkowego (wewnętrznego) = supinacja, nawracanie stopy = unoszenie brzegu bocznego (zewnętrznego) = pronacja, zgięcie do boku, rotacje).


Mięśnie i praca mięśni:

 • Funkcje układu mięśniowego.
 • Rodzaje tkanki mięśniowej.
 • Struktura mięśnia szkieletowego.
 • Definicje używane w opisie mięśni (przyczep początkowy, końcowy, bezpośredni, brzusiec).
 • Przyczepy mięśniowe – ścięgna, powięź.
 • Działanie mięśni.
 • Rola mięśni w ruchu.
 • Rodzaje skurczy mięśniowych.
 • Włókna mięśniowe.
 • Układ nerwowy i jego rola w generowaniu skurczy mięśniowych.
 • Główne mięśnie ciała.
 • Głowa i szyja.
 • Klatka piersiowa i brzuch.
 • Obręcz barkowa i kończyna górna.
 • Obręcz biodrowa i kończyna dolna.
 • Przyczepy mięśniowe i funkcje poszczególnych mięśni.
 
Serce, płuca i układ krążenia:
 • Krew.
 • Funkcje układu krwionośnego.
 • Struktura krwi.
 • Serce, mały i duży obieg krwi.
 • Układ wrotny wątroby i naczynia wieńcowe.
 • Żyły i tętnice, ciśnienie krwi i tętno.
 • Krzepniecie krwi.
 • Główne naczynia krwionośne.
 • Budowa płuc, funkcja aparatu oddechowego.
 • Adaptacje i parametry układów w wysiłku fizycznym.

Energetyka wysiłków:
 • Substraty energetyczne.
 • ATP.
 • Metabolizm – katabolizm i anabolizm.
 • 3 sposoby wytwarzania energii w trakcie ćwiczeń.
 • Wpływ wysiłku fizycznego na układ kostny.
 • Wpływ wysiłku fizycznego na układ mięśniowy.
 • Wpływ wysiłku na układ nerwowy.
 • Wpływ wysiłku fizycznego na układ oddechowy.
 • Wpływ wysiłku na układ krążenia.
 • Źródła energii.
 • Rodzaje przemian.
  CZYTAJ WIĘCEJ

Materiały w wersji elektronicznej.

Po dokonaniu płatności uczestnik otrzymuje nielimitowany dostęp do platformy e-learningowej, gdzie znajdują się wszystkie materiały szkoleniowe.

 

Dostęp do platformy uczestnik otrzymuje drogą mailową po dokonaniu płatności (po otrzymaniu informacji o zmianie statusu płatności na aktywny).

Egzamin teoretyczny w formie testu jednokrotnego wyboru w wersji elektronicznej. Do napisana egzaminu wymagany jest telefon/tablet/laptop z dostępem do Internetu.

 

Egzamin składa się z testu z anatomii i fizjologii (35 pytań, 30 minut).

 

 

Uczestnicy otrzymują elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia PFS® Anatomia i Fizjologia (po pozytywnym zaliczeniu egzaminu).

Jesteśmy akredytowani przez REPs Polska
To szkolenie posiada 8 punktów CPD (Continue Professional Development). 

Szkolenie dostępne jest w cenie 280 zł.

 

 

Umów się z doradcą
Skorzystaj z naszego doświadczenia umów się na bezpłatną konsultację.
Wypełnij formularz