PFS® Zdrowy Kręgosłup w Zajęciach Fitness

Szkolenia Trener Personalny
PFS® Zdrowy Kręgosłup
w Zajęciach Fitness
  TERMINY SZKOLENIA

Szkolenie zostało stworzone dla osób chcących rozwinąć umiejętności z zakresu programowania zajęć grupowych w lekcji zdrowego kręgosłupa. Poznasz różne stopnie trudności prowadzenia zajęć, od podstawowego obejmującego profilaktykę zdrowotną kręgosłupa, po modyfikacje zaawansowanych lekcji. Dowiesz się jak połączyć ćwiczenia przy użyciu małej i dużej piłki oraz jak bezpiecznie zastosować je w lekcji zdrowego kręgosłupa.

 

TEMATYKA SZKOLENIA

 • Zasady tworzenia lekcji Zdrowy Kręgosłup w zajęciach grupowych - plan zajęć grupowych.
 • Wskazania i przeciwwskazania do zajęć grupowych.
 • Lekcje ukierunkowane na cel: odcinki kręgosłupa, zaburzenia funkcji układu ruchu.
 • Modyfikacja ćwiczeń podstawowych.
 • Praca w grupach, planowanie rozgrzewki oraz podstawowych sekwencji części głównej lekcji.
 • Lekcje (masterclass) wraz z omówieniem:
 1. Masterclass Basic - podstawowe wzorce ruchowe, core stability, ćwiczenia diagnostyczne, stretching
 2. Masterclass ukierunkowany na cel

- odcinek szyjny, piersiowy i obręcz barkowa

- odcinek lędźwiowy i obręcz biodrowa.

 1. Masterclass Flow – stabilizacja spiralna, lekcja funkcjonalna dla grup zaawansowanych
 2. Masterclass Equipment z małą piłką
 3. Masterclass Equipment z dużą piłką.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które:

- ukończyły szkolenie PFS Zdrowy Kręgosłup Moduł Główny lub

- ukończyły szkolenie z zakresu profilaktyki zdrowotnej w dysfunkcjach kręgosłupa, diagnostyki specjalistycznej i funkcjonalnej układu ruchu oraz stabilizacji centralnej (szkolenia, których treści programowe pokrywają się z tematyką modułu głównego Akademii Zdrowego Kręgosłupa) lub

- fizjoterapeuci.

 

* fizjoterapeuci i absolwenci innych szkoleń, mających w programie wyżej wymieniony zakres materiału, proszeni są o zapoznanie się z tematyką modułu głównego Akademii Zdrowego Kręgosłupa (PFS ZDROWY KRĘGOSŁUP MODUŁ GŁÓWNY) i weryfikację posiadanej wiedzy lub jej powtórkę.

* absolwenci innych szkoleń mających w programie wyżej wymieniony zakres materiału zobowiązani są dostarczyć certyfikat potwierdzający zdobyte uprawnienia np. „Medyczny Trener”, „Diagnostyka Funkcjonalna” i „Stabilizacja Centralna – Core Stability” itp.

 

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje uprawnienia umożliwiają udział w szkoleniu PFS® Zdrowy Kręgosłup w Zajęciach Fitness, napisz do nas na adres e-mail info@profi-fitness.com.pl.

2 dni -12h.

 

 

Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz zdobycie uprawnień do prowadzenia zajęć PFS® Zdrowy Kręgosłup w Zajęciach Fitness.

Szkolenie nie kończy się egzaminem.Jesteśmy akredytowani przez REPs Polska
To szkolenie posiada 12 punktów CPD (Continue Professional Development). 

Szkolenie dostępne jest w cenie 495 zł.