Warsztaty PFI PILATES EQUIPMENT, Gdańsk, 10-10-2009