PFS Zdrowy Kręgosłup®

Trener Personalny
PFS Zdrowy Kręgosłup®
  TERMINY SZKOLENIA

 "Analiza patologii, dywersyfikacja słabych ogniw narządu ruchu profilaktyka zdrowotna, to podstawa wiedzy każdego instruktora pracującego z ciałem ludzkim."

Na szkoleniu znajdują się zagadnienia, w których uczestnicy rozwijają praktyczne umiejętności analizy patologii, dywersyfikacji słabych ogniw narządu ruchu.  Otrzymują dostęp do zasobu ćwiczeń zmniejszających skutki przeciążeń układu mięśniowo-stawowego. System szkoleniowy, w którym znajdziesz: ćwiczenia rozluźniające, mobilizacyjne, wzmacniające, równoważne i rozciągające wplecione w lekcję zdrowy kręgosłup jak i w pracę indywidualną z klientem. Bardzo obszerne szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia zajęć "zdrowy kręgosłup". Zagadnienia tematyczne obejmują program szkolenia równowagi, przez rozciąganie i wzmacnianie wybranych grup mięśniowych w profilaktyce pracy niwelowania bólu i zmian w okolicach narządu ruchu. 

 

Ogólne założenia szkolenia PFS Zdrowy Kręgosłup:

1. Zaawansowana biomechanika i anatomia palpacyjna kręgosłupa.

2. Etiopatogeneza oraz postępowanie w wadach postawy ciała, patomechanizmy i modyfikacje treningu w wybranych chorobach kręgosłupa.

3. Trening funkcjonalny w aspekcie zdrowego kręgosłupa. Trening z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.

4. Anatomia i fizjologia powięzi. Trening powięzi w aspekcie zdrowia kręgosłupa – program ogólny.

 

*Szkolenie jest częścią integralną kursu PFS Akademia Zdrowego Kręgosłupa - Moduł I Introduction.

 

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA SZKOLENIU?

 • Dowiesz się jak diagnozować klienta, poznasz najczęściej stosowane testy aparatu ruchu.
 • Poznasz podstawowe wzorce ruchowe, będziesz w stanie określić najczęstsze zaburzenia pracy kręgosłupa.
 • Zobaczysz jak skutecznie zapobiegać bólom kręgosłupa.
 • Dowiesz się czym jest stabilizacja i jak ją wykorzystać.
 • Nauczysz się planowania treningu zdrowy kręgosłup oraz poznasz podstawowe ćwiczenia.
 • Poznasz sposób doboru ćwiczeń zgodnie z zasadą stopniowania trudności.

 

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

Dla każdego kto jest gotowy rozpocząć edukację pogłębiającą wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowia kręgosłupa. 
Wiedza i umiejętności systemu Akademii Zdrowego Kręgosłupa jest niezwykle przydatna w pracy instruktorów siłowni, trenerów personalnych, instruktorów fitness oraz fizjoterapeutów.

 

TEMATYKA SZKOLENIA

 • Elementy anatomii i patogenezy kręgosłupa
 • Podstawy biomechaniki kręgosłupa
 • Metodyka nauczania prawidłowej postawy ciała
 • Ćwiczenia w zamkniętych i otwartych łańcuchach kinematycznych
 • Ćwiczenia wyrównujące napięcia pomiędzy pasmami powięziowymi
 • Analiza ćwiczeń rozluźniających, mobilizacyjnych, wzmacniających, równoważnych i rozciągających
 • Ćwiczenia zmniejszające skutki przeciążeń narządu ruchu
 • Analiza ćwiczeń w kontekście wybranych wad i schorzeń kręgosłupa m.in. dyskopatii, hiperlordozy lędźwiowej, zaburzenia równowagi posturalnej - zagadnienia ogólne
 • Profilaktyka zdrowotna w pracy z kręgosłupem
 • Nauka oddychania i utrzymywania odpowiedniej postawy stabilizacji ciała
 • Stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego zagadnienia ogólne 
 • Stabilizacja kręgosłupa szyjnego - zagadnienia ogólne 
 • Wybrane ćwiczenia wzmacniające mięśnie osłabione oraz ćwiczenia rozciągające mięśni przykurczonych
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Ćwiczenia antygrawitacyjne i elongacyjne
 • Budowa lekcji zdrowego kręgosłupa (profilaktyka)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest ukończenie 17 roku życia oraz brak przeciwwskazań do wysiłku fizycznego.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które:

- posiadają udokumentowaną znajomość anatomii i fizjologii człowieka np. PFS Anatomia i Fizjologia

- posiadają uprawnienia Instruktora Fitness, Instruktora Siłowni lub Trenera Personalnego np. PFS Fitness Group Instructor, PFS Personal Trainer Combo

- są absolwentami uczelni wyższych na kierunkach sportowych lub medycznych np. wychowanie fizyczne, fizjoterapia.

 

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje uprawnienia umożliwiają udział w szkoleniu PFS Zdrowy Kręgosłup, napisz do nas na adres e-mail info@profi-fitness.com.pl.

 2 dni - 12 godzin.

Szkolenie PFS Akademia Zdrowego Kręgosłupa Moduł I - Introduction nie kończy się egzaminem.

 

Dostępne moduły:

PFS Akademia Zdrowego Kręgosłupa Moduł I - Introduction

PFS Akademia Zdrowego Kręgosłupa Moduł II - Kręgosłup Szyjny i Piersiowy

PFS Akademia Zdrowego Kręgosłupa Moduł III - Kręgosłup Lędźwiowy i Skolioza

PFS Akademia Zdrowego Kręgosłupa Moduł IV - Full Equipment

 

Po ukończeniu wszystkich modułów PFS AKADEMIA ZDROWEGO KRĘGOSŁUPA® uczestnik może podejść do egzaminu końcowego. Zaliczenie egzaminu umożliwia uzyskanie uprawnień Master Trainer of Healthy Spine®

 

Egzamin składa się z:

1. Części teoretycznej - test wielokrotnego wyboru.

2. Części praktycznej na podstawie case study.

3. Pracy pisemnej - 3 tematy do wyboru.

Uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu PFS Zdrowy Kręgosłup® Moduł I Introduction.

Szkolenie dostępne jest w cenie 495 zł.

 

W przypadku planowania udziału we wszystkich modułach Akademii Zdrowego Kręgosłupa, można skorzystać z oferty promocyjnej - 1700 zł (płatne z góry).

 

Egzamin końcowy (po ukończeniu wszystkich modułów) - 150 zł.

 

Rekomendowane kursy

Szkolenia Uzupełniające
Szkolenia Uzupełniające