Szkolenia Trener Personalny
TRENING HIIT RT24
  TERMINY SZKOLENIA

RT24 TO JEDYNY Z W SWOIM RODZAJU SYSTEM TRENINGOWY,
OPARTY NA BADANIACH ORAZ POPARTY WYNIKAMI

 

Opracowaliśmy bardzo prostą filozofię treningów: aby osiągnąć wyznaczone cele sprawności fizycznej powinieneś trenować tak ciężko, jak tylko możesz i tak długo jak tylko możesz przy utrzymaniu jak najlepszej formy. W ramach Trening HIIT-RT24 niepoprawnie wykonane powtórzenie to niezaliczone powtórzenie.

Zaprojektowaliśmy zajęcia treningowe tak, aby spełniały określone cele szkoleniowe:

 • Spalanie tkanki tłuszczowej
 • Zwiększanie masy mięśniowej
 • Polepszenie wydolności sercowo-naczyniowej
 • Usprawnienie mechanizmów ruchowych oraz formy ruchu

Trening HIIT-RT24 pomaga to osiągnąć, dzięki opracowaniu nienormowanego planu treningowego, który łączy dwa różne style. Wykorzystywane są obciążenia, które są unikalne i dopasowane do poziomu zaawansowania, sprawności fizycznej oraz wieku użytkowników, niezależnie czy celem jest zmniejszenie masy ciała, bądź zwiększanie obciążenia. Trening HIIT-RT24 charakteryzuje się intensywną ilością treningów, który zintegrowany z dużym obciążeniem oraz z zasadami  intensywnego treningu interwałowego pozwala zaobserwować systematykę planów treningowych RT24, które w połączeniu z rutynowym odtwarzaniem i przejściem przez kolejne poziomy zaawansowania, pomogą osiągnąć pożądane rezultaty. System RT24 ma na celu zrewolucjonizowanie treningu drużynowego, zajęciowego, indywidualnego i domowego w skali globalnej. Taki system treningowy jest bardzo korzystną opcją zarówno dla instruktorów, jak i klubów fitness, ponieważ wymaga niewielkiego (lub żadnego) wyposażenia oraz minimalnego obciążenia fizycznego dla instruktora.

 

Co otrzymujesz?

 • Nauka podstaw RT24
 • Obserwacja, ocena formy fizycznej oraz poprawa postury
 • Wspieranie indywidualnej efektywności, zaangażowania i produktywności
 • Dostępność treningów, wykorzystanie i rozwój dostępnych pakietów RT24
 • Śledzenie wydajności i ocena postępów
 • Postęp, regresja i intensyfikacja w celu wspierania wydajności i zaangażowania uczestników
 • Pomoc instruktorów, szkolenia, dostępność materiałów, CPD Marketing, planowanie biznesowe oraz wsparcie w trakcie całego procesu.

 

Czego nauczysz się na szkoleniu?

 • Zrozumiesz naukę kryjącą się w HIIT i zdobędziesz wiedzę na temat intensywnego treningu interwałowego, treningu z oporem w formie obciążenia i treningu funkcjonalnego 
 • Nauczysz się prowadzić efektywną rozgrzewkę na zajęciach RT24
 • Zdobędziesz pełną wiedzę na temat zajęć RT24
 • Zrozumiesz reguły i poznasz zasady wymaganych od trenerów prowadzących RT24

 

 

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają min. jeden z poniższych wymogów:

- posiadają uprawnienia Instruktora Siłowni (np. PFS Gym Instructor)

- posiadają uprawnienia Trenera Personalnego (np. PFS Personal Trainer)

- posiadają uprawnienia Instruktora Fitness (np. Fitness Group Instructor)

 

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje uprawnienia umożliwiają udział w szkoleniu Trening HIIT-RT24, napisz do nas na adres e-mail info@profi-fitness.com.pl.

1 dzień - 8 h.

Uczestnicy szkolenia będą oceniani na koniec dnia w ramach egzaminu praktycznego.

Egzamin praktyczny będzie polegał na prowadzeniu zajęć RT24 przez 3-6 minut. W trakcie egzaminu praktycznego będą oceniane następujące aspekty:

 • Zdrowie i bezpieczeństwo pracy
 • Sposób demonstracji ćwiczeń
 • Werbalne wskazówki       
 • Motywacja werbalna
 • Zdolność do zademonstrowania uproszczonych i zaawansowanych ruchów
 • Strój osobisty, podejście do zadania, postawa i umiejętności interpersonalne.

 

W przypadku oceny pozytywnej uczestnik otrzyma certyfikat bezpośrednio po szkoleniu. W przypadku uzyskania oceny negatywnej uczestnik zostanie poproszony o ponowienie udziału w innym terminie szkolenia oraz poprawienie niezaliczonego modułu z poprzedniego egzaminu.

Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji oraz uczestnictwo w szkoleniu.

Uprawnienia: Instruktor Trening HIIT - RT24.

 

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest aktywne uczestnictwo w szkoleniu oraz zaliczenie egzaminu praktycznego.

Szkolenie dostępne jest w cenie 380 zł.