Szkolenia Trener Personalny
PFS® Trener Medyczny
  TERMINY SZKOLENIA

Kim jest Trener Medyczny?

Aktualnie zawód ten kojarzy się przede wszystkim z osobą, która posiada wiedzę medyczno-sportową oraz kompetencje do pracy z osobami borykającymi się z różnymi problemami zdrowotnymi (np. schorzenia dotyczące układu ruchu, krążenia, układu nerwowego, układu oddechowego), ale także z osobami, które przebyły już urazy lub kontuzje i chcą wrócić do zdrowia i sprawności lub z osobami, które chcą zapobiegać kontuzjom w przyszłości.

PROGRAM SZKOLENIA

TRENER MEDYCZNY W OBSZARZE RUCHU

I. Zakres z anatomii funkcjonalnej z uwzględnieniem anatomii powięzi.
Najbardziej aktualna wiedza anatomiczna niezbędna do pracy z Klientem/Pacjentem
1. Anatomia części kostnych nauka ich znajdywania
2. Biomechanika i połączenia kostne w organizmie
3. Anatomia tkanek miękkich:    

 • pochodzenie embriologiczne anatomia powięzi
 • taśmy anatomiczne, funkcje    
 • słowniczek trudnych pojęć
 • anatomia mięśni i ich funkcje

II. Zakres z diagnostyki Klienta/Pacjenta.

Prawidłowe przeprowadzanie badania i jego wpływ na dalsze postępowanie.
1. Poruszanie się człowieka w przestrzeni - płaszczyzny - kierunki
2. Nauka badanie zakresów ruchu w stawach - rodzaj oporu - normy
3. Wykorzystanie testów klinicznych - nauka przeprowadzenia podstawowych testów

III. Zakres z najczęstszych jednostek chorobowych.

Rozpoznanie i postępowanie, wpływ poszczególnych jednostek chorobowych na możliwości fizyczne pacjenta.
1. Rodzaje, charakterystyka i diagnostyka najczęstszych chorób układowych, schorzeń wrodzonych i nabytych.
2. Mechanika powstawania chorób i schorzeń oraz przebieg ich w czasie:
   • najczęstsze przyczyny
   • miejsce treningu w leczeniu tych chorób i schorzeń
3. Wykorzystanie testów klinicznych i badań dodatkowych w rozpoznaniu:
   • nauka przeprowadzenia podstawowych testów
   • sposoby różnicowania najczęstszych chorób i schorzeń
4. Znaczenie wczesnego postępowania w przypadku wykrycia powyższych chorób i schorzeń.

IV. Zakres z urazów ortopedycznych.

Rozpoznanie i postępowanie w poszczególnych przypadkach, znaczenie i sposoby wczesnego postępowania.
1. Rodzaje, charakterystyka i diagnostyka urazów ortopedycznych:
• skręcenie
• naderwanie
• zerwanie
• naciągnięcie
• zwichnięcie
• złamanie
2. Mechanika powstawania urazów oraz przebieg procesu gojenia się tkanek:
• najczęstsze przyczyny urazów
• jak przyspieszyć gojenie się tkanek
• miejsce treningu i aktywności sportowej w procesie leczenia
3. Wykorzystanie testów klinicznych w rozpoznaniu urazów:
• nauka przeprowadzenia podstawowych testów
• sposoby różnicowania najczęstszych urazów
4. Znaczenie wczesnego postępowania w przypadku urazów:
• unieruchomienie, czy wczesna mobilizacja?
• najczęstsze przeciwwskazania do podjęcia aktywności fizycznej
• sposoby zabezpieczania się przed powtórnym urazem
5. Wpływ blizny na funkcjonowanie tkanki powięziowej:
• sposoby pracy z blizną
• wpływ blizny na dolegliwości bólowe
• zaburzenia pracy ciała wynikające z obecności blizny
6. Uszkodzenia nerwów obwodowych:
• testy kliniczne ukierunkowane na uszkodzenia nerwów
• postępowanie w przypadku uszkodzenia nerwów obwodowych

V. Zakres z operacji ortopedycznych.
Przebieg najczęstszych zabiegów operacyjnych, wynikające z nich konsekwencje w treningu i aktywności fizycznej.

VI. Zakres z oddechu w terapii.
Fizjologia oddychania oraz znaczenie oddechu, rozpoznawanie zaburzeń oddychania, trening mięśni oddechowych.
1. Podstawy fizjologii oddychania
2. Mechanika oddychania - mięśnie oddechowe, wpływ oddychania na postawę ciała
3. Przepona
4. Znaczenie oddychania w sporcie
5. Zaburzenia oddychania wpływające na wydolność fizyczną
6. Jak oddychać optymalnie
7. Trening mięśni oddechowych
8. Techniki kontroli oddechu
9. Stretching mięśni oddechowych
10. Oddech w trakcie ćwiczeń fizycznych

VII. Zakres ze stresu a proces terapii.
Zjawisko stresu i jego wpływ na efektywność pracy terapeuty i pacjenta.

VIII. Zakres z ciąży, połogu, pracy z kobietą po porodzie.

Fizjologia ciąży i porodu, bezpieczeństwo treningu i jego modyfikacja u kobiet.
1. Fizjologia ciąży:

  • podział ciąży ze względu na stan i czas trwania
  • zmiany adaptacyjne w poszczególnych układach organizmu kobiety w ciąży
2. Fizjologia porodu:
  • okresy porodu
  • subiektywne doznania kobiety rodzącej w porodzie
  • ochrona krocza i dna miednicy w porodzie
3. Bezpieczeństwo treningu w okresie ciąży - zalecenia i rekomendacje
4. Adaptacja treningu z okresy ciąży do wykorzystania kompetencji ciała w porodzie - modyfikacja treningu pod potrzeby porodu
5. Połóg - zmiany fizyczne i emocjonalne w ciele kobiety po porodzie z punktu widzenia położnictwa
6. Zmiany zachodzące w organizmie kobiety w okresie ciąży i ich wpływ na postawę, biomechanikę i fizjologię wysiłku.
7. Planowanie i prowadzenie bezpiecznego treningu po porodzie.
8. Poród naturalny i poród przez cesarskie cięcie, a powrót do ćwiczeń.
9. Najczęstsze dolegliwości u kobiet po porodzie - przeciwwskazania do rozpoczęcia treningu.
10. Testy funkcjonalne i diagnostyka treningowa w pracy z kobietą po porodzie.
11. Trening mięśni brzucha po porodzie - rozejście mięśni prostych brzucha i rozstęp kresy białej.
12. Trening mięśni dna miednicy - funkcjonalne połączenie mięśni dna miednicy, a mięśni brzucha, bioder i stabilizacja głęboka po porodzie.

XI. Zakres z układu nerwowego w treningu.

Zaawansowane techniki poprawy reaktywności nerwowo-mięśniowej.

X. Zakres z treningu powięzi.
Założenia i charakterystyka, postrzeganie ruchu w ujęciu powięziowym.

 1. Postrzeganie ruchu w ujęciu powięziowym
 2. Hipo i Hiper mobilność - opis , charakterystyka dysfunkcji w ujęciu powięziowym, zaburzenia funkcjonowania ciała wynikające z dysfunkcji, testy na rozpoznanie, metodyka pracy z dysfunkcją
 3. Trening powięzi założenia i charakterystyka
 4. Cztery integralne elementy treningu powięzi:
  - elastyczność powięzi
  - rozciąganie powięziowe
  - propriocepcja
  - rolowanie

Trening powięzi ukierunkowany na wybrane jednostki urazowe/chorobowe.XI.Zakres z wywiadu w pracy z pacjentem.
Sposoby i oczekiwania co do rozmowy z pacjentem, pożądane informacje do uzyskania.

XII. Zakres z wad postawy.
Prawidłowe rozpoznawanie wad postawy, postępowanie i dobór aktywności fizycznej w konkretnych przypadkach.

XIII. Zakres ze stopy i stawu skokowego.
Najnowsza biomechanika stopy, prawidłowe programowanie treningu korekcyjnego w ujęciu treningu czucia głębokiego i wad postawy.

1. Wprowadzenie do najnowszej biomechaniki funkcjonalnej stopy.
2. Funkcjonalny łańcuch osi: biodro - kolano - stopa.
3. Rola więzadeł i układu powięzi w obrębie stopy i podudzia.
4. Ćwiczenia stymulujące propriocepcję w obrębie stopy.
5. Rola i funkcja układu trójgłowego podeszwowego w treningu dziecka i sportowca.
6. Trening stopy w ujęciu dyscyplin wybranych dyscyplin sportowych.
7. Stopa biegacza - fakty i mity oraz obuwie biegowe.
8. Płaskostopie - przyczyny oraz skutki.
9. Dobór treningu korekcyjnego wad takich, jak: stopa płasko-koślawa, stopa statycznie niewydolna, stopa przywiedziona, halluc valgus, zapalenie rozcięgna podeszwowego, ostroga piętowa.
10. Protokół postępowania.

XIV. Zakres z wad postawy a możliwe problemy wisceralne.
Trening i terapia problemów somato wisceralnych. Wpływ zaburzeń postawy na funkcjonowanie układu trzewnego.
1. Czym jest wada postawy - kiedy się zaczyna, a kiedy kończy.
2. Wprowadzenie do podstawowej anatomii układu oddechowego i jego korelacji z układem ruchu (klatka piersiowa oraz żebra).
3. Wady w obrębie kręgosłupa piersiowego - plecy okrągłe, plecy wklęsłe, klatka piersiowa lejkowata, klatka piersiowa kurza.
4. Możliwe problemy w obrębie układu oddechowego, układu krążenia wynikające z ww. wad.
5. Trening i terapia problemów somato wisceralnych ww. problemów.
6. Przepona - mięsień dzięki któremu żyjemy. możliwe korelacje wad postawy w obrębie klatki piersiowej i kręgosłupa lędźwiowego.
7. Wady w obrębie kręgosłupa lędźwiowego - hiperlordoza, hypolordoza etc.
8. Wpływ wad postawy w obrębie kręgosłupa lędźwiowego na układ trzewny.
9. Trening i terapia wad łączonych w obrębie kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego w ujęciu problemów takich, jak np. zespół jelita wrażliwego, spastyczne jelito etc.
10. Problemy układu moczowo-płciowego w tym nietrzymanie moczu, jako skutek bądź przyczyna wad w obrębie miednicy i kręgosłupa.
11. Integracja przepony dna miednicy z przeponą oddechową, jako klucz do prowadzenia treningu oraz terapii pacjentów.

XV. Zakres z kończyny dolnej, kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego, obręczy barkowej i kręgosłupa szyjnego.

Ocena i postępowanie w najczęstszych dysfunkcjach aparatu ruchu , programowanie treningu, metodyka nauczania oraz ćwiczenia praktyczne.
1. Ocena funkcjonalna (testy i ocena jakości ruchu).
2. Przedstawienie protokołów względem omawianych jednostek urazowych i chorobowych.
3. Przeciwskazania do aktywności fizycznej.
4. Omówienie ćwiczeń.
5. Pokaz, metodyka nauczania, praktyka.
6. Metodyka.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu PFS® Trener Medyczny jest ukończenie min. 17 roku życia oraz brak przeciwwskazań do wysiłku fizycznego.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają min. jeden z poniższych wymogów:

- posiadają min. 2 letnie doświadczenie w treningu siłowym

- posiadają uprawnienia Instruktora Siłowni/Trenera Personalnego 

- posiadają uprawnienia Instruktora Sportu (akceptowane różne dziedziny)

- posiadają uprawnienia Trenera Sportowego (akceptowane różne dziedziny)

- posiadają uprawnienia Instruktora Fitness

- są studentami kierunków sportowych/fizjoterapeutycznych 

ukończyły szkołę wyższą o profilu sportowym lub medycznym np. wychowanie fizyczne, fizjoterapia

Szkolenie w systemie weekendowym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele).

 

Czas trwania: 23 dni/11,5 weekendu (razem z egzaminem końcowym).

 

 

 

Egzamin teoretyczny i praktyczny.


Praca praktyczna z pacjentem - wywiad, diagnostyka, programowanie treningu.

Uczestnik otrzymuje certyfikat PFS® Trener Medyczny potwierdzający zdobycie kwalifikacji oraz ukończenie szkolenia.

Szkolenie dostępne jest w cenie 12 000 zł  - 1000 zł za pojedynczy moduł.