PFS® PRZYGOTOWANIE MOTORYCZNE

Szkolenia Trener Personalny
PFS® PRZYGOTOWANIE MOTORYCZNE
  TERMINY SZKOLENIA

Prawidłowy rozwój motoryki człowieka jest podstawą jego aktywności fizycznej. Nabyte umiejętności wykorzystywane są w dalszym rozwoju osobniczym.

Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu teorii i metodyki treningu sportowego (część teoretyczna). W części praktycznej, uczestnik szkolenia ma możliwość zapoznania się m.in. z przykładową rozgrzewką oraz techniką i metodyką kształtowania zdolności motorycznych człowieka.

Na podstawie zdobytej wiedzy, uczestnicy szkolenia będą mogli odpowiednio zaplanować i przeprowadzić zajęcia sportowe. Uzyskane informacje, pozwolą również na właściwe kształtowanie wybranych zdolności motorycznych oraz uzyskanie planowanych efektów treningowych.

 

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających edukację sportową oraz instruktorów i trenerów, prowadzących już zajęcia sportowe. Celem szkolenia jest nabycie oraz doskonalenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu przygotowania motorycznego.

 

TEMATYKA SZKOLENIA

  • Zarys rozwoju motoryki człowieka.
  • Zdolności motoryczne – podstawowe informacje.
  • Podstawy treningu sportowego.
  • Jednostka treningowa – podstawa szkolenia sportowego.
  • Planowanie treningu sportowego.
  • Kontrola poziomu przygotowania motorycznego.
  • Przykładowe rozgrzewki z zastosowaniem ćwiczeń biegowych, koordynacji ruchowej i gibkości.
  • Technika i metodyka nauczania wybranych ćwiczeń kształtujących zdolności motoryczne.

W szkoleniu mogą wziąć udział absolwenci kierunków sportowych, fizjoterapii, medycznych o sportowym profilu. Szkolenie adresowane jest w szczególności do trenerów przygotowania motorycznego/fizycznego, trenerów personalnych pracujących ze sportowcami oraz do fizjoterapeutów sportowych.

 

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje uprawnienia umożliwiają udział w szkoleniu PFS Przygotowanie Motoryczne®, napisz do nas na adres e-mail info@profi-fitness.com.pl.

2 dni - 12h.

Uczestnik otrzymuje certyfikat PFS Przygotowanie Motoryczne® potwierdzający zdobycie kwalifikacji oraz uczestnictwo w szkoleniu.

Szkolenie dostępne jest w cenie 650 zł.

Szkoleniowcy

Najbliższe szkolenia

Filmy