Szkolenia Instruktor Fitness
PFS® Yoga
LIVE
  TERMINY SZKOLENIA

Szkolenie w wersji LIVE (wersja podstawowa) odbywa się w formie webinaru w profesjonalnej platformie internetowej. Szkolenie będzie składało się z części teoretycznej oraz praktycznej. Cześć praktyczna będzie polegać na pokazie ćwiczeń przez szkoleniowca. Zalecamy przygotować sobie miejsce, aby mogli Państwo ćwiczyć razem z osobą prowadzącą. W czasie trwania webinaru będą mogli Państwo zadawać pytania oraz rozmawiać z prowadzącym.

Uczestnicy, którzy będą chcieli wziąć udział zarówno w szkoleniu live, jak i w certyfikowanym szkoleniu prowadzonym "na żywo" w klubie fitness przez szkoleniowca, będą mieli taką możliwość poprzez wybór szkolenia rozszerzonego (live + szkolenie praktyczne).

Warunkiem uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji jest uczestnictwo w wersji rozszerzonej szkolenia tj. udział w wersji live oraz w szkoleniu praktycznym. Terminy szkolenia praktycznego zostaną podane w późniejszym czasie ze względu na aktualną sytuację epidemiczną zw. z koronawirusem oraz zamknięcie klubów fitness.

Szkolenie PFS® Yoga jest wprowadzeniem do tematyki jogi, obejmującym zagadnienia związane z pracą z ciałem, poznaniem podstawowych pozycji i techniki ich wykonania, ale obejmuje również zagadnienia będące nieodzownym elementem jogi, czyli techniki oddechowe i medytację.

Szkolenie PFS® Yoga przeznaczone jest dla osób zarówno początkujących, zainteresowanych coraz popularniejszą formą pracy z ciałem, jak i dla osób znających i praktykujących temat - w celu usystematyzowania wiedzy, pogłębienia praktyki i udoskonalenia techniki pracy w pozycjach.

 

Tematyka szkolenia live

 • definicja jogi i jej rodzaje
 • podstawy filozofii jogi
 • jak pracować z ciałem w zgodzie z filozofią jogi
 • czym jest oddech i dlaczego jest tak ważny w praktyce jogi
 • podstawowe techniki oddechowe oraz oddziaływanie oddechu
 • wstęp do medytacji - czym jest medytacja, sposoby medytacji
 • jak joga wpływa na ciało i czy tylko na ciało
 • jak uczyć siebie i innych rozluźniania poprzez jogę
 • w jaki sposób joga może pomóc w uprawnianiu innych rodzajów aktywności
 • podstawy pracy z ciałem w jodze - omówienie
 • technika wykonania kilkunastu najważniejszych, podstawowych pozycji w jodze
 • szczegółowe omówienie najczęstszych błędów w pozycjach
 • jak używać akcesoriów/pomocy do jogi

 

Tematyka szkolenia praktycznego

 • uzupełnienie wiedzy teoretycznej w tematyce technik oddechowych
 • ugruntowanie wiedzy teoretycznej dotyczącej podstaw pracy z ciałem w jodze
 • praktyka obejmująca wszystkie przedstawione pozycje z przypomnieniem istotnych w danej pozycji kwestii
 • nauka bezpiecznych korekcji w pozycjach - praca na sobie nawzajem
 • prawidłowe korzystanie z pomocy do jogi w praktyce
 • czego nie robić w pracy własnej i tym bardziej z podopiecznymi - najczęstsze błędy w praktyce jogi
 • jak planować praktykę własną i podopiecznych, aby zwiększać bezpieczne zakresy w ciele
 • jak pracować w pozycjach przy różnym stopniu zaawansowania lub możliwości

 

Nie wymagamy wcześniejszych uprawnień, szkolenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób.

 

 

2 dni - 8 h (szkolenie live)

2 dni - 14-16h (szkolenie praktyczne)

 

13-14.06 (szkolenie live)

Sobota:10.00 -14.00

Niedziela:10.00 - 14.00

 

 

Terminy szkolenia praktycznego zostaną podane w późniejszym czasie ze względu na aktualną sytuację epidemiczną zw. z koronawirusem oraz zamknięcie klubów fitness.

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

W wersji rozszerzonej uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu PFS® Yoga.


Jesteśmy akredytowani przez REPs Polska
To szkolenie posiada 12 punktów CPD (Continue Professional Development). 

Szkolenie dostępne jest w cenie:

1. wersja podstawowa (live) - 480 zł.

2. wersja rozszerzona (live + szkolenie praktyczne) - 1100 zł (480zł+620zł)*.

 

*Dopłaty za szkolenie praktyczne tj. 620 zł można dokonać w późniejszym terminie, do 5 dni przed jego organizacją.

 

Szkoleniowcy

Najbliższe szkolenia

Rekomendowane kursy