PFS Pre & Postnatal Fitness Training®

Instruktor Fitness
PFS Pre & Postnatal Fitness Training
  TERMINY SZKOLENIA

„Wiedza jest absolutnym minimum pozwalającym wziąć odpowiedzialność  za świadomy i bezpieczny trening innych.” 

 

Zwiększająca się świadomość Pań, chcących aktywnie przejść przez okres ciąży, a następnie bezpiecznie wrócić do treningu po porodzie. Pojawia się zatem konieczność pogłębiania wiedzy wśród instruktorów i trenerów personalnych o specjalistyczne zagadnienia w oparciu o najnowsze standardy pracy i aktualną naukę.

Szkolenie PFS Pre&Postnatal Fitness Training® jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku usług fitness na wykwalifikowanych instruktorów i trenerów, posiadających umiejętności prowadzenia bezpiecznego treningu dla kobiet w ciąży i po porodzie. Wiedza na temat zachodzących zmian w ciele kobiety w przebiegu ciąży, powikłania poporodowe, przeciwwskazania do treningu i zagrożenia zbyt intensywnego treningu, to jedynie kilka z najważniejszych zagadnień, które powinien posiadać instruktor/trener chcąc prowadzić swoje klientki odpowiedzialnie i bezpiecznie.

 

CEL SZKOLENIA

PFS Pre&Postnatal Fitness Training® to intensywne i obszerne w praktyczną wiedzę szkolenie ukierunkowane na przygotowanie instruktorów do odpowiedzialnej, świadomej i bezpiecznej pracy z kobietami w ciąży i po porodzie w zajęciach grupowych jak i do wykorzystania w treningu personalnym. 

 

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE PFS PRE&POSTNATAL FITNESS TRAINING

Szkolenie skierowane jest dla instruktorów oraz trenerów personalnych, których interesuje tematyka i zagadnienia prowadzenia treningu kobiet w ciąży i po porodzie zarówno w zajęciach grupowych i treningach indywidualnych. Dla instruktorów chcących poszerzyć swój obecny warsztat instruktorski o nową wiedzę i prowadzić odpowiedzialnie i świadomie trening w ciąży i po porodzie. Dla każdego kto jest chłonny wiedzy, chce poszerzyć tematykę o dużą ilość zagadnień z dziedziny medycyny, fizjoterapii, ginekologii, które pozwolą odpowiedzialnie podejść do treningu kobiet w ciąży i po porodzie i w bezpieczny sposób przygotować program ćwiczeń.

 

NA SZKOLENIU POJAWIĄ SIĘ ZAGADNIENIA Z DZIEDZINY:

•treningu fitness,

•fizjoterapii,

ginekologii, 

•uroginekologii, 

•fizjologii,

•patologii ciąży, 

•zasad prowadzenia kobiet w ciąży,

•bezpieczeństwa i przeciwwskazań do treningu. 

  

TEMATYKA SZKOLENIA OBEJMUJE ZAGADNIENIA:

• zmian zachodzących  w organizmie kobiety szczególnie pod kątem układu kostno-mięśniowo-powięziowo-więzadłowego w przebiegu ciąży z przykładami ćwiczeń oraz ich modyfikacjami, 

• analiza i dostosowanie  ćwiczeń do trymestru ciąży i zmian osobniczych, jako podstawa bezpiecznego programu ćwiczeń,

• analiza dolegliwości bólowych oraz powikłań okresu ciąży i połogu,

• minimalizowanie skutków zmian w statyce ciała,

• planowanie programu ćwiczeń w aspekcie przywracania funkcjonalności i prawidłowości pracy ciała po porodzie.,

• zasady tworzenia zajęć grupowych w praktycznych lekcjach pokazowych z przyborami oraz z zastosowaniem oporu własnego ciała,

• analiza typowych ćwiczeń z modyfikacją pod kątem trymestru ciąży, potrzeb organizmu, dopasowaniem pozycji ćwiczeń do przebiegu ciąży i indywidualnego problemu.

Otrzymujesz uprawnienia instruktorskie - tytuł Prenatal and Postnatal Fitness Training Instructor. 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu PFS Pre&Postnatal Fitness Training® jest posiadanie minimum certyfikatu PFS Fitness Group Instructor® lub PFS Gym Instructor® 

 ( uprawnienia mogą być uzyskane w innej placówce szkoleniowej).

Szkolenie trwa 2 dni - 12 godzin.

Szkolenie nie kończy się egzaminem.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu PFS Pre&Postnatal Fitness Training®.

Szkolenie dostępne jest w cenie 700 zł.