Szkolenia Instruktor Fitness
Myover40®
  TERMINY SZKOLENIA

Program myover40® został opracowany przy współpracy doświadczonych, najlepszych specjalistów w dziedzinie fitness, trenerów z wieloletnią praktyką. Jest jedynym programem treningowym, w którym zawarto zróżnicowane techniki automasażu i ucisku, mobilizacji, pracy nad odpowiednią aktywacją układu nerwowego oraz wzmocnieniem struktur mięśniowo-powięziowych po to, by uzyskać balans strukturalny w ciele człowieka, wspomóc prawidłowe wzorce ruchowe bazujące na płynnej koordynacji nerwowo-mięśniowej.

Pełen program dostosowany jest do nauczania w 60-minutowych lekcjach, z możliwością wykorzystania poszczególnych jego części, w celu dopasowania do wymaganego czasu treningu (np. 45min., 50min., 55min.) lub wykorzystywania w treningu personalnym.

KONECEPCJA

Zajęcia myover40 w nowatorski i przemyślany sposób, podzielone są na 3 części, wg poniższej struktury: 

Część pierwsza:

 • Propriocepcja
 • Pobudzenie układu nerwowego centralnego i obwodowego
 • Elementy treningu powięziowego

Część druga:

 • SMR (auto rozluźnianie -18 min w każdych zajęciach)

Część trzecia:

 • Część właściwa zajęć. Aktywna praca nad mobilnością, odpowiednim wzmocnieniem struktur mięśniowo-powięziowych i synchronizacją pracy odpowiednich segmentów ciała.
 • Składa się z pięciu 5-minutowych sekwencji, skupiających się na częściach ciała, które wymagają większego nakładu pracy, na pełnych zakresach ruchach w stawach, które są najbardziej wymagające, problematyczne dla ludzi, a zarazem najbardziej potrzebne.
 • Każda klasa zaprojektowana jest na 4 tygodnie pracy (1 w miesiącu nowa lekcja) tak, aby zmaksymalizować efekty ćwiczeń, dzięki czemu w sposób ciągły zauważa się postępy u podopiecznych, zwłaszcza bardzo szybką poprawę mobilności.

Nasze roczne obserwacje wdrożenia regularnej praktyki treningu myover40 u ludzi, pokazały jak spektakularne wyniki maja nasi podopieczni.

DLA INSTRUKTORA MYOVER40

Akredytowany Instruktor otrzymuje pakiet zestawu ćwiczeń, specjalnie opracowanych dla danej grupy wiekowej wraz z video i muzyką dostosowaną do charakteru ćwiczeń. Dodatkowo akredytowany Instruktor otrzymuje zestaw narzędzi marketingowych wraz z pakietem materiałów promocyjnych

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Myover40® jest kursem kierowanym do Instruktorów Fitness, Trenerów Personalnych, Instruktorów Siłowni oraz Instruktorów Pilates, Jogi, fizjoterapeutów i rehabilitantów ruchowych.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest posiadanie potwierdzonych kwalifikacji przez REPs lub inne właściwe instytucje weryfikujące uprawnienia (oraz ukończenie 18 r.ż.)

Warunkiem uzyskania uprawnień Instruktora programu Myover40® jest posiadanie akredytacji REPs Polska na poziomie EQF3 (Instruktor Fitness, Instruktor Siłowni) lub EQF4 (Trener Personalny).

2 dni - 16h

Szkolenie odbywa się na żywo przez Internet. Zajęcia teoretyczno-praktyczne.

 

Dzień pierwszy: 8 godzin/480 min. + dodatkowo przerwy (łącznie 45 min)

Plan dnia: 

Czas trwania 10 min. prowadzący Edyta Bartejczuk-Wolak 9:00

 1. Przywitanie uczestników, omówienie przebiegu kursu.

Czas trwania 40 min. prowadzący Michal Barbaruk 9:10

 1. Statystyka starzenia.
 2. Anatomia i fizjologia z naciskiem na zmiany zachodzące w danych układach na przestrzeni lat.

Czas trwania 240 min. prowadzący Agata Korzemiacka 10:00

 1. Propriocepcja i kinestezja, zaburzenia, kompensacje.
 2. Mobilność i elastyczność, gibkość
 3. Niebezpieczeństwa płynące z zaniedbania mobilności.
 4. Stawy i ruchy w nich (testy poglądowe mobilności w stawach)
 5. Częste dolegliwości i ograniczenia ruchowe
 6. Pozycjonowanie ciała we wzmacnianiu i rozciąganiu statyczny. Odpowiednie pozycje wyjściowe.
 7. Ograniczenia wynikające z błędów treningowych i wykonywania ćwiczeń, bez uprzedniego przygotowania zakresów ruchów w stawach (na przykładzie przysiadu, wyciskania nad głowę, stania na rękach).

 

Czas trwania 180 min. prowadzący Marcin Czarnecki 14:30

 1. Powięź – funkcja, objawy zaburzeń powięziowych
 2. Anatomia i biomechanika głównych łańcuchów powięziowych wraz z przykładami ruchowymi.
 3. Poślizg neuronowy

 

Czas trwania 10 min. prowadzący Edyta Bartejczuk Wolak 17:35

Zadanie domowe Praktyka Master class.

 

Dzień Drugi 8 godzin 480 min plus dodatkowo przerwy łącznie 45 min

Plan dnia:

Czas trwania 180 min. prowadzący Michal Barbaruk 9:00

 1. Punkt spustowy / samorozluźnienie mięśniowo-powięziowe (SMR) AUTOMASAŻ
 2. Automasaż - korzyści i przeciwwskazania
 3. Istota automasażu i recepta na trwałe efekty.
 4. Automasaż - terapia holistyczna
 5. Techniki automasażu

Czas trwania 180 min. prowadzący Marcin Czarnecki 12:15

 1. Trening powięziowy
 2. Główne zasady w treningu powięziowym.
 3. Łańcuchy powięziowe w ruchu.

Czas trwania 60 min. prowadzący Edyta Bartejczuk-Wolak 15:40

 1. Opatentowane koncepcje treningowe myover40
 2. Zalecenia i przeciwwskazania.
 3. Omówienie lekcji.
 4. Rożne rozgrzewki, z czego wynikają różnice.
 5. Omówienie koncepcji “5” budowa piątek
 6. Lekcja w Klubie Fitness i w treningu personalnym.
 7. Przykłady pełnych lekcji i warianty ich kreowania.
 8. Użycie elementów Myover40 w innych treningach grupowych i indywidualnych

Czas trwania 60 min. prowadzący Edyta Bartejczuk-Wolak 16:45

 1. Podstawy Biznesu i Marketingu dla programu myover40.
 2. Korzyści płynące z programu - dla kogo jest przeznaczony.
 3. Ustalanie celów i sposoby sekwencjonowania, planowania zajęć.
 4. Względy bezpieczeństwa w pracy ze starszymi klientami w związku z ograniczeniami ruchowymi i zmianami w systemie nerwowym (modyfikacje pozycji, użycie akcesoriów wspomagających).
 5. Umiejętności coachingowe i komunikacyjne, kontakt z podopiecznym.
 6. Rola trenera: budowanie raportu, poczucia bezpieczeństwa i komfortu, motywacja.
 7. Omówienie programu myover40 - misja i wizja programu myover40
 8. Jak powstał program - kto go stworzył i co zainspirowało twórców.
 9. Wizja programu - jego cele, do kogo jest kierowany, korzyści.
 10. Ścieżka kariery jako instructor i jako master trainer.

Warunki przystąpienia i zdania egzaminu:

Obecność na kursie - 100%.

Zarejestrowanie się na stronie www.myover40.com w celu przystąpienia do egzaminu - egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej:

- część teoretyczna: 16 pytań MCQ (pytania wielokrotnego wyboru) – do zaliczenia wymagane jest 75% poprawnych odpowiedzi. Egzamin odbywa się w trybie online i może zostać podjęty przez kursanta w dowolnym czasie, jednak nie później, aniżeli w ciągu 1 miesiąca od uiszczenia opłaty egzaminacyjnej i 3 miesięcy od zakończenia kursu. Link do egzaminu dopuszcza tylko 1 próbę, a w przypadku niezaliczenia egzaminu należy ponownie aplikować o egzamin;

- część praktyczna: Kursanci po zaniu egzaminu teoretycznego przechodza konsultacje z Master Trenerem.

KARIERA z myover40 

INSTRUKTOR myover40

myover40 - wiedza i doświadczenie wielu specjalistów połączona w jednym, nowatorskim treningu

Jak zostać akredytowanym instruktorem międzynarodowego programu treningowego myover40?

ukończ kurs myover40

- poznasz nowatorski i efektywny program ćwiczeń przeznaczony dla osób po 40 roku życia

dokonaj rejestracji 

- bezpłatnie dołączysz do grupy międzynarodowych trenerów na platformie https://myover40.com

zdaj egzamin

- potwierdzisz w ten sposób swoją wiedzę i kwalifikacje

przejdź konsultacje 

- otrzymasz bezpłatą opiekę naszych Master Trenerów i skorzystasz z ich wiedzy i doświadczenia

odbierz dyplom

- zakończysz szkolenie międzynarodowym certyfikatem i otrzymasz akredytację Instruktora myover40

Ukończyłeś kurs i chcesz pracować jako Instruktor myover40?

myover40 – daje możliwość prowadzenia treningów grupowych i indywidualnych, opracowanych w 12 lekcjach, z dokładnym opisem lekcji i odpowiednio dobraną muzyką do zajęć

dokonaj opłaty

- otrzymasz roczny dostęp do 12 lekcji treningowych myover40 wraz ze skryptem/opisem ćwiczeń zawartych w lekcji oraz nagraniem video i muzyką do zajęć

prowadź zajęcia 

- masz dostęp do wszystkich wersji językowych lekcji i możesz prowadzić swoje zajęcia w dowolnym miejscu na świecie

pobierz za darmo nasze materiały reklamowe

- możesz korzystać z gotowych narzędzi marketingowych opracowanych przez specjalistów myover40 

zapomnij o opłatach licencyjnych

- jedynym twoim kosztem jest opłata za dostęp do 12 lekcji

 

MASTER TRENER myover40

Instruktor myover40 to dla ciebie za mało? Zostań więc naszym Master Trenerem!

Jak zdobyć licencję Master Trenera programu treningowego myover40?

zalicz 12 lekcji

- warunkiem koniecznym jest przepracowanie przez ciebie wszystkich 12 lekcji programu myover40

ukończ kurs Master Trenera

- poznasz metodykę nauczania i sprawdzania kompetencji innych Instruktorów myover40

zdaj egzamin

- potwierdzisz w ten sposób swoje kwalifikacje do pracy z Instruktorami

odbierz licencję Master Trenera

- możesz przedłużać ją co roku, bezpłatnie, prowadząc szkolenia i kursy myover40

pracuj jako Master Trener

- dzięki systemowi myover40 nie dokonujesz żadnych opłat licencyjnych, a twoim jedynym kosztem jest prowizja od każdego wyszkolonego przez ciebie instruktora

bądź członkiem zespołu myover40

- twórz razem z nami grupę wyjątkowych Master Trenerów myover40, zawsze pozostajemy w kontakcie, wspieramy się i dzielimy doświadczeniami. Zawsze możesz liczyć na nas i naszą pomocBIZNES PARTNER myover40

Jak zostać partnerem biznesowym programu treningowego myover40?

jeden kraj, jeden partner biznesowy

- dajemy gwarancję wyłączności działania na danym obszarze/w dowolnym kraju

poznaj program myover40

- ukończ kurs myover40, aby zrozumieć koncepcję naszego programu treningowego i poznać zasady działania firmy

podpisz umowę franczyzową

- dostosujemy ją indywidualnie dla ciebie, z uwzględnieniem specyfiki obszaru działania, możliwości i kierunku rozwoju 

korzystaj ze wsparcia

- masz możliwość współpracy z Instruktorami i Master Trenerami myover40 na obszarze swojego działania oraz masz dostęp do wszystkich materiałów marketingowych myover40 

zarządzaj własnym biznesem

- jako partner biznesowy masz prawo do przeprowadzania szkoleń dla klubów fitness i sprzedaży sprzętu myover40 na swoim obszarze działania. Twój zysk zależy od twojego zaangażowania i w całości należy do ciebie.

Myover40® jest kursem kierowanym do Instruktorów Fitness, Trenerów Personalnych, Instruktorów Siłowni oraz Instruktorów Pilates, Joga, Fizjoterapeutów i Rehabilitantów. 

Ukończenie kursu z pozytywnym wynikiem z egzaminu uprawnia do otrzymania akredytacji REPs Polska na poziomie EQF4 Active Senior. 

 

UPRAWNIENIA

Ukończenie kursu uprawnia do posługiwania się tytułem: myover40 Instructor otrzymując odpowiedni certyfikat.

Myover40 Instructor ma prawo do:

 - posługiwania się logo myover40 w ustalonym zakresie

 - prowadzenia zajęć pod nazwą myover40 w dowolnych miejscach (m.in.: kluby fitness, centra zdrowia, ośrodki wypoczynkowe i rehabilitacyjne, hotele, zajęcia indywidualne itp.)

 - korzystania z platformy myover40.pl , myover40.com, tpmobility.com

 - do udziału w nagraniach filmów na platformę myover40.pl

 - do korzystania z materiałów promocyjnych i narzędzi marketingowych myover40.

over40.

 

Szkolenie dostępne jest w cenie 765 zł 535 zł!

Najbliższe szkolenia