Szkolenia Instruktor Fitness
Myover40®
  TERMINY SZKOLENIA

Myover40® jest kursem kierowanym do Instruktorów Fitness, Trenerów Personalnych, Instruktorów Siłowni oraz Instruktorów Pilates, Joga, Fizjoterapeutów i Rehabilitantów. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest posiadanie potwierdzonych kwalifikacji przez REPs Polska lub inne właściwe instytucje weryfikujące uprawnienia.

Program został opracowany przez doświadczonych specjalistów w dziedzinie fitness i jest jedynym treningiem, w którym zawarto elementy rolowania, automasażu i ucisku. Program dostosowany jest do nauczania w 60-minutowych lekcjach podzielony na 4 części – odmiennych od przyjętych dotychczas standardów:

- rozgrzewka prowadzona w różnych płaszczyznach, rozgrzewająca kompleksowo mięśnie, stawy i ścięgna;

- automasaż, który za pomocą rolowania i ugniatania lokalizuje i niweluje ból w ciele;

- wzmacnianie, które poprawia pracę układu ruchu;

- rozciąganie, które relaksuje i uelastycznia ciało.

Co 6 tygodni wprowadzana jest nowa lekcja, do której akredytowany Instruktor otrzymuje pakiet zestawu ćwiczeń, specjalnie opracowanych dla danej grupy wiekowej, wraz z video i muzyką dostosowaną do charakteru ćwiczeń. Dodatkowo akredytowany Instruktor otrzymuje zestaw narzędzi marketingowych wraz z pakietem materiałów promocyjnych.

Ukończenie kursu uprawnia do posługiwania się tytułem: myover40 Instructor.

Myover40 Instructor ma prawo do:

- posługiwania się logo myover40 w ustalonym zakresie

- prowadzenia zajęć pod nazwą myover40 w dowolnych miejscach (m.in.: kluby fitness, centra zdrowia, ośrodki wypoczynkowe i rehabilitacyjne, hotele, zajęcia indywidualne itp.)

- korzystania z platformy myover40.pl i myover40.com

- do udziału w nagraniach filmów na platformę myover40.pl

- do korzystania z materiałów promocyjnych i narzędzi marketingowych myover40.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach ProFi jest ukończenie 17 roku życia oraz brak przeciwwskazań do wysiłku fizycznego.

Warunkiem uzyskania uprawnień Instruktora programu Myover40® jest posiadanie akredytacji REPs Polska na poziomie EQF3 (Instruktor Fitness, Instruktor Siłowni) lub EQF4 (Trener Personalny).

Pełny kurs 7h30min (450 min) (w tym przerwa 45 min)

  1. Wprowadzenie.
  2. Master Class myover40.
  3. Wyjaśnienie struktury klasy - 4 części klasy: część 1 - Rozgrzewka, Część 2 – Automasaż, Część 3 –wzmacnianie i korekcja, Część 4 - Rozciąganie.
  4. Przerwa na lunch.
  5. Programy szkoleniowe i metodologia, zdrowie i bezpieczeństwo.
  6. Umiejętności coachingowe i komunikacyjne, praktyka grupowa.
  7. Przygotowanie do egzaminu.

Warunki przystąpienia i zdania egzaminu:

  1. Obecność na kursie - 100%.
  2. Zarejestrowanie się na stronie www.myover40.com w celu przystąpienia do egzaminu - egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej:

- część teoretyczna: 16 pytań MCQ (pytania wielokrotnego wyboru) – do zaliczenia wymagane jest 75% poprawnych odpowiedzi. Egzamin odbywa się w trybie online i może zostać podjęty przez kursanta w dowolnym czasie, jednak nie później, aniżeli w ciągu 1 miesiąca od uiszczenia opłaty egzaminacyjnej i 3 miesięcy od zakończenia kursu. Link do egzaminu dopuszcza tylko 1 próbę, a w przypadku niezaliczenia egzaminu należy ponownie aplikować o egzamin;

- część praktyczna: kursanci nagrywają i wysyłają 30-minutowy film pokazujący umiejętność prowadzenia zajęć.  Film musi zostać przesłany w ciągu 1 miesiąca od uiszczenia opłaty egzaminacyjnej. Dopuszcza się trzykrotne podejście do egzaminu praktycznego.

Ukończenie kursu potwierdzane jest certyfikatem myover40 Instructor. Certyfikat pobierany jest on-line bezpośrednio z własnego profilu na stronie www.myover40.com

Szkolenie dostępne jest w cenie 480 zł.

Najbliższe szkolenia