Instruktor Fitness
PFS Aqua Baby®
  TERMINY SZKOLENIA

Szkolenie PFS Aqua Baby® dla Instruktorów chcących zdobyć umiejętność prowadzenia zajęć z rodzicami i dziećmi w wodzie. Z uwzględnieniem metodycznego kierowania zajęciami, odpowiednim doborze zabaw i ćwiczeń, korekcie błędów oraz stosowaniu różnorodnych metod nauczania np. zabawowa, zabawowo-naśladowcza, ekspresji twórczej etc. Szkolenie polecane jest szczególnie trenerom i instruktorom pływania, instruktorom aqua aerobiku oraz ratownikom wodnym.

Szkolenie przygotowuje instruktorów do pracy z dziećmi od 3 miesiąca do 4 roku życia, czyli z bobasami, ale ze względu na specyfikę merytoryczną wiedzę uzyskaną na szkoleniu można wykorzystać do pracy ze wszystkimi grupami wiekowymi w fazie oswajania z wodą (nawet z dorosłymi).

 

Podczas szkolenia uzyskasz podstawowe informacje w zakresie:

  • właściwości fizycznych wody
  • hydrostatyki ciała
  • pierwszej pomocy dzieci i niemowląt
  • bezpieczeństwa podczas zajęć oraz bezpiecznych i odpowiednich warunków na basenie do prowadzenia zajęć
  • zalet i przeciwwskazań uczestnictwa dzieci w zajęciach aqua baby
  • organizacji zajęć
  • podziału na grupy wiekowe
  • nauki podstawowych i bezpiecznych chwytów i pozycji dziecka w wodzie
  • kształtowania sprawności i umiejętności fizycznych dzieci w grupach wiekowych
  • zajęć praktycznych w wodzie

Ukończenie szkolenia PFS AQUA INSTRUCTOR® lub podobnego szkolenia dyplomowanego certyfikatem Instruktora Aqua.

 

Na szkolenie zapraszamy również:
- Instruktorów pływania
- Ratowników wodnych

2 dni - 12 godzin

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu PFS Aqua Baby® oraz tytuł Professional Aqua Baby Instructor uprawniający do prowadzenia zajęć z dziećmi w wodzie.

 

Otrzymanie certyfikatu wiąże się z uzyskaniem zaliczenia podczas szkolenia tj. przedstawienie oraz omówienie ćwiczeń poznanych podczas szkolenia.

 

Zaliczenie odbywa się na koniec drugiego dnia szkolenia.

 Szkolenie dostępne jest w cenie 520 zł.


 

Najbliższe szkolenia