Szkolenia Instruktor Fitness
PFS® Aerobox Instructor
  TERMINY SZKOLENIA

"Wyzwanie dla Twoich klientów - kolejny krok do kształtowania wydolności"

Aerobox to trening aerobowy, w którym kształtujemy wytrzymałość, szybkość i koordynację. Wysoki próg wydolności tlenowej osiągany przy pomocy prostej choreografii elementów kickboxingu.

Na szkoleniu poznajesz kombinacje ciosów oraz przede wszystkim ich techniczne zastosowanie. Przeplatanie się technik ciosów i kopnięć kickbokserskich, bokserskich i karate to klucz do osiągnięcia celu.  Szkolenie w którym przeplatanie ciosów i kopnięć tworzy prosta kombinację powtarzanych sekwencji ruchów przy muzyce. Choreografia ta wprowadza bardzo wysoki pułap tlenowy zajęć przez co staje się jedną z najbardziej dynamicznych i wydolnościowych  forma zajęć.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST  TO SZKOLENIE?  

Szkolenie dla Instruktorów fitness pracujących z muzyką, chcących rozwijać i urozmaicać swoje zajęcia. Dla trenerów którzy wzbogacają treningi o nowe wydolnościowe i innowacyjne w środowisku trenerów formy zajęć.

Tematyka szkolenia

  • Technika wykonania poszczególnych elementów, ciosów, kopnięć i ich nazewnictwo.
  • Ustawienie ciała i zaangażowanie właściwych mięśni.
  • Zasady tworzenia podstawowych choreografii.
  • Praca z muzyka i tworzenie serii 
  • Budowanie i tok lekcji Aerobox
  • Tworzenie programów treningowych cardio

Otrzymujesz uprawnienia instruktorskie - tytuł Professional Aerobox Instructor®.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach ProFi jest ukończenie 17 roku życia oraz brak przeciwwskazań do wysiłku fizycznego.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają min. jeden z poniższych wymogów:

- ukończyły szkolenie na Instruktora Fitness (np. PFS Fitness Group Instructor)

- ukończyły szkolenie podstawowe na Instruktora Fitness w innej placówce szkoleniowej

- są absolwentami uczelni wyższych na kierunkach: Instruktor rekreacji ruchowej, Fitness - nowoczesne formy gimnastyki (aerobik) itp.

 

*Udział w szkoleniu mogą wziąć również Trenerzy Personalni, Instruktorzy Siłowni oraz inne osoby posiadające uprawnienia instruktorskie, po uprzednim ukończeniu 1-godzinnego szkolenia PFS Muzyka Fitness. Szkolenie to odbywa się w pierwszym dniu szkolenia PFS Aerobox Instructor® . Aby zgłosić chęć udziału w takim szkoleniu, napisz do nas na adres e-mail info@profi-fitness.com.pl. Koszt szkolenia PFS Muzyka Fitness wynosi 100 zł.

 

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje uprawnienia umożliwiają udział w szkoleniu PFS Aerobox Instructor®, napisz do nas na adres e-mail info@profi-fitness.com.pl.

cówce szkoleniowej.

2 dni - 10 godzin

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu PFS Aerobox Instructor®.

 

*Szkolenie nie kończy się egzaminem.

Szkolenie dostępne jest w cenie 490 zł.


 

Rekomendowane kursy

Szkolenia Uzupełniające
Szkolenia Uzupełniające