Punkty spustowe cz.2

Punkty spustowe cz.2
Bartosz Szostak, 25-03-2019

W poprzednim artykule, opisana została pierwsza grupa punktów spustowych, do których zaliczone zostały punkty spustowe aktywne oraz utajnione. Do drugiej grupy zaliczamy PS pierwotne oraz wtórne.  Kolejnymi tematami, które zostaną poruszone w tym artykule jest nadmierne napięcie mięśniowe oraz zaburzenia czynności mięśnia.

 

WTÓRNE PUNKTY SPUSTOWE

Powstają w mięśniach antagonistycznych lub synergistycznych w stosunku do mięśnia, gdzie uaktywnia się pierwotny punkt spustowy, określa się mianem wtórnego punktu spustowego. Wtórne PS powstają w następstwie przeciążenia, bowiem mięsień, w którym się znajduje albo jego synergista nadmiernie wspomaga swoją pracą mięśnia z pierwotnym punktem spustowym, albo jako jego antagonista musi przeciwdziałać nadmiernemu jego napięciu.

 

PIERWOTNY PUNKT SPUSTOWY

Drugim punktem jest PS pierwotny, który staje się aktywny przez przewlekłe przeciążenia lub nadmierne używanie danej grupy mięśniowej.  Często objawia się na wskutek wieloletniego złego wykonywania danej czynności ruchowej, a nie w następstwie występowania innego punktu spustowego zlokalizowanego w innym mięśniu. Najczęstszą jednak przyczyna jest wykonywanie nieprawidłowych wzorców ruchowych podstawowych czynności w życiu codziennym.  Do podgrupy tych punktów możemy zaliczyć także PS takie, które powodują dysfunkcję ruchu oraz punkty spustowe satelitarne, o których więcej informacji będzie w III części artykułu.

W poprzedniej części zostały opisane objawy punktów spustowych , oraz odczucia kojarzące się z jego uciśnięciem. Jednym z objawów pojawiających się w procesie podrażniania PS jest drżenie mięśnia.

 

Kiedy objawia się drżenie mięśnia?


Podczas naciśnięcia wałkiem, piłeczką lub palcem, twardego pasma z punktem spustowym w poprzek przebiegu włókien mięśniowych. Pojawiają się wówczas błyskawiczne drgania tych twardych pasm włókien mięśniowych. Drgania te znajdują się na całym przebiegu włókien mięśniowych od przyczepu początkowego do przyczepu końcowego.  Reakcja drżenia jest bardzo ważnym elementem w pracy z punktami spustowymi, dzięki czemu możemy dokładnie zlokalizować PS. 

Nadmierne napięcie mięśniowe bada się w następujący sposób, wzdłuż oraz w poprzek włókien mięśniowych w obu kierunkach wyczuwalne stwardnienie, które ciągnie się aż do przyczepu mięśnia. Napięcie te o wiele łatwiej wyczuwalne jest w mięśniach powierzchownych w porównaniu z mm. leżącymi głęboko. Po prawidłowej pracy na PS ten objaw w dużej mierze zanika lub staje się całkowicie rozpracowany.

 

Czynność mięśnia i jego koordynacja pogarsza się podczas powstawania punktu spustowego?

Oczywiście, punkt spustowy w bardzo dużym stopniu wpływa na zaburzenie oraz pracę mięśnia. Czynność mięśnia, w którym znajduje się PS opisuje się jako osłabienie pod kątem koordynacji, napięcia mięśniowego i szybkości rozluźniania. Badania Ivacher z 2007 roku pokazały, że zgięcie w stawie łokciowym w ilości 50 powtórzeń zajmują dwa razy więcej czasu u osób, które nie posiadają punktów spustowych niż u osób, w których PS był zlokalizowany w mm. dwugłowym ramienia. Kolejnym dowodem na pogorszenie koordynacji mięśniowej z przyczyn powstawania PS jest aktywacja kolejności poszczególnych grup mięśniowych w ruchach jedno lub wielostawowych.

Utajnione punkty spustowe, czyli najłagodniejsza grupa PS może doprowadzić do zmiany wzorca napięcia mięśniowego.

W ostatniej 3 części artykułu o punktach spustowych zostaną poruszone tematy dotyczące zaburzenia snu,  punktów spustowych satelitarnych, powodujących dysfunkcje oraz zespoły bólowe w układzie mięśniowo - powięziowym.

 

Zapraszamy do 3 części artykułu Punkty Spustowe cz.3