Akademia Zdrowego Kręgosłupa® Moduł III - Kręgosłup Lędźwiowy i Skolioza

Akademia Zdrowego Kręgosłupa
Akademia Zdrowego Kręgosłupa®
Moduł III - Kręgosłup Lędźwiowy i Skolioza
  TERMINY SZKOLENIA

 

"Specyfika pracy z najczęściej występującymi chorobami i wadami w obrębie odcinka lędźwiowego.
Skolioza, profilaktyka działań i dywersyfikacja skrzywień bocznych kręgosłupa."

 

Szkolenie PFS Akademia Zdrowego Kręgosłupa Moduł III - Kręgosłup Lędźwiowy i Skolioza dogłębnie analizuje choroby w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i przedstawia kompendium wiedzy praktycznej na temat skoliozy.

 

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA SZKOLENIU?

 • Dowiesz się jak wyglądają podstawy treningu core.
 • Poznasz testy posturalne oraz testy funkcjonalne.
 • Zobaczysz jak zrobić trening funkcjonalny z użyciem ciężaru ciała oraz ze sprzętem.
 • Dowiesz się jak postępować w przypadku mięśnia gruszkowatego.
 • Nauczysz się rozciągania traktów nerwowych oraz neuromobilizacji w kończynie dolnej.
 • Poznasz modyfikacje ćwiczeń i postępowanie w przypadku pleców wklęsłych i płaskich.

 

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

Dla każdego kto jest gotowy rozpocząć edukację pogłębiającą wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowia kręgosłupa. 
Wiedza i umiejętności systemu Akademii Zdrowego Kręgosłupa jest niezwykle przydatna w pracy instruktorów siłowni, trenerów personalnych, instruktorów fitness oraz fizjoterapeutów.

 

TEMATYKA SZKOLENIA

 • Biomechanika kręgosłupa lędźwiowego i kończyn dolnych.
 • Zespół skrzyżowania dolnego (profilaktyka, rozpoznanie, postępowanie).
 • Najczęstsze choroby kręgosłupa lędźwiowego (patomechanika, profilaktyka, postępowanie).
 • Testy posturalne (stabilizacja vs mobilizacja).
 • Zaawansowana biomechanika kliniczna kręgosłupa lędźwiowego.
 • Zaawansowana anatomia palpacyjna i funkcjonalna kręgosłupa (lędźwiowego).
 • Podstawy treningu CORE - stabilizacja centralna.
 • Neuromobilizacje i rozciąganie traktów nerwowych w kończynie dolnej.
 • Proces nauczania neutralnego kręgosłupa.
 • Modyfikacje ćwiczeń i postępowanie w przypadku pleców wklęsłych i płaskich.
 • Testy funkcjonalne (stabilność, gibkość).
 • Wskazania i przeciwwskazania w najczęstszych chorobach kręgosłupa lędźwiowego.
 • Trening funkcjonalny i profilaktyka z użyciem ciężaru ciała oraz ze sprzętem.
 • Zespół mięśnia gruszkowatego (postępowanie, różnicowanie).
 • Skolioza (rodzaje, postępowanie).
 • Masterclass „Skolioza”.
 • Masterclass „Zdrowy Lędźwiowy”.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest ukończenie 17 roku życia oraz brak przeciwwskazań do wysiłku fizycznego.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które:

- ukończyły szkolenie PFS Zdrowy Kręgosłup/PFS Akademia Zdrowego Kręgosłupa® Moduł I - Introduction lub

- ukończyły szkolenie z zakresu podstaw pracy z kręgosłupem (tematyka zgodna ze szkoleniem PFS Zdrowy Kręgosłup) lub

- ukończyły szkolenie PFS Akademia Zdrowego Kręgosłupa Moduł II - Kręgosłup Szyjny i Piersiowy.

 

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje uprawnienia umożliwiają udział w szkoleniu PFS Akademia Zdrowego Kręgosłupa Moduł III - Kręgosłup Lędźwiowy i Skolioza, napisz do nas na adres e-mail info@profi-fitness.com.pl.

2 dni - 12 godzin.

Szkolenie PFS Akademia Zdrowego Kręgosłupa Moduł III - Kręgosłup Lędźwiowy i Skolioza nie kończy się egzaminem.

 

Dostępne moduły:

PFS Akademia Zdrowego Kręgosłupa Moduł I - Introduction

PFS Akademia Zdrowego Kręgosłupa Moduł II - Kręgosłup Szyjny i Piersiowy

PFS Akademia Zdrowego Kręgosłupa Moduł III - Kręgosłup Lędźwiowy i Skolioza

PFS Akademia Zdrowego Kręgosłupa Moduł IV - Full Equipment

 

Po ukończeniu wszystkich modułów PFS AKADEMIA ZDROWEGO KRĘGOSŁUPA® uczestnik może podejść do egzaminu końcowego. Zaliczenie egzaminu umożliwia uzyskanie uprawnień Master Trainer of Healthy Spine®

 

Egzamin składa się z:

1. Części teoretycznej - test wielokrotnego wyboru.

2. Części praktycznej na podstawie case study.

3. Pracy pisemnej - 3 tematy do wyboru.

Uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu PFS Zdrowy Kręgosłup® Moduł III - Kręgosłup Lędźwiowy i Skolioza.

Szkolenie dostępne jest w cenie 495 zł.

 

W przypadku planowania udziału we wszystkich modułach Akademii Zdrowego Kręgosłupa, można skorzystać z oferty promocyjnej - 1700 zł (płatne z góry).

 

Egzamin końcowy (po ukończeniu wszystkich modułów) - 150 zł.