Akademia Zdrowego Kręgosłupa® Moduł II - Kręgosłup Szyjny i Piersiowy

Akademia Zdrowego Kręgosłupa
Akademia Zdrowego Kręgosłupa®
Moduł II - Kręgosłup Szyjny i Piersiowy
  TERMINY SZKOLENIA

"Specyfika pracy z najczęściej występującymi chorobami i wadami w obrębie odcinka szyjnego i piersiowego."

 

Szkolenie Akademia Zdrowego Kręgosłupa® Moduł II -Kręgosłup Szyjny i Piersiowy jest rozwinięciem wiedzy zdobytej podczas I-go modułu Akademii Zdrowego Kręgosłupa w zakresie profilaktyki i postępowania w treningu zdrowotnym kręgosłupa.

 

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA SZKOLENIU?

 • Dowiesz się jak ocenić postawę ciała na potrzeby treningu.
 • Poznasz modyfikacje ćwiczeń specjalistycznych oraz postępowanie w przypadku różnych rodzajów pleców.
 • Zobaczysz jak wykonywać ćwiczenia izometryczne ze sprzętem.
 • Dowiesz się jak planować postępowanie z wadami postawy ciała.
 • Nauczysz się metodyki nauczania oddechu.
 • Poznasz sposób badania zakresu ruchomości odcinka szyjnego i piersiowego.

 

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

Dla każdego kto jest gotowy rozpocząć edukację pogłębiającą wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowia kręgosłupa. 
Wiedza i umiejętności systemu Akademii Zdrowego Kręgosłupa jest niezwykle przydatna w pracy instruktorów siłowni, trenerów personalnych, instruktorów fitness oraz fizjoterapeutów.

 

TEMATYKA SZKOLENIA

 • Ćwiczenia izometryczne ze sprzętem.
 • Kręgosłup szyjny i kończyna górna - Modyfikacja ćwiczeń i postępowanie w przypadku zniesienia fizjologicznej lordozy odcinka szyjnego.
 • Wskazania i przeciwwskazania w najczęstszych chorobach kręgosłupa piersiowego.
 • Mobilizacje czynne i czynno-bierne kręgosłupa piersiowego.
 • Kręgosłup piersiowy i metodyka prowadzenia ćwiczeń specjalistycznych.
 • Masterclass „Zdrowa Szyja”.
 • Neuromobilizacje kończyny górnej.
 • Zespół skrzyżowania górnego (profilaktyka, rozpoznanie, postępowanie).
 • Ocena postawy ciała na potrzeby treningu.
 • Badanie zakresu ruchomości odcinka szyjnego i piersiowego.
 • Zaawansowana Anatomia palpacyjna i funkcjonalna kręgosłupa (szyjnego i piersiowego).  
 • Zaawansowana Biomechanika kliniczna kręgosłupa.
 • Testy posturalne.
 • Wady postawy ciała w kręgosłupie szyjnym i piersiowym.
 • Planowanie postępowania z wadami postawy ciała (case studies).
 • Praca mięśniowo - powięziowa ze sprzętem.
 • Masterclass „Zdrowy Piersiowy”.
 • Modyfikacje ćwiczeń i postępowanie w przypadku pleców okrągłych, okrągło-wklęsłych i płaskich.
 • Metodyka nauczania oddechu.
 • Metodyka nauczania ćwiczeń specjalistycznych, narzędzia, cele, doskonalenie dydaktyki. 
 • Trening funkcjonalny i profilaktyka (z użyciem ciężaru ciała, ze sprzętem).
 • Wskazania i przeciwwskazania w najczęstszych chorobach kręgosłupa szyjnego.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest ukończenie 17 roku życia oraz brak przeciwwskazań do wysiłku fizycznego.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które:

- ukończyły szkolenie PFS Zdrowy Kręgosłup/PFS Akademia Zdrowego Kręgosłupa® Moduł I - Introduction lub

- ukończyły szkolenie z zakresu podstaw pracy z kręgosłupem (tematyka zgodna ze szkoleniem PFS Zdrowy Kręgosłup).

 

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje uprawnienia umożliwiają udział w szkoleniu PFS Akademia Zdrowego Kręgosłupa Moduł II - Kręgosłup Szyjny i Piersiowy, napisz do nas na adres e-mail info@profi-fitness.com.pl.

 

2 dni - 12 godzin.

Szkolenie PFS Akademia Zdrowego Kręgosłupa Moduł II - Kręgosłup Szyjny i Piersiowy nie kończy się egzaminem.

 

Dostępne moduły:

PFS Akademia Zdrowego Kręgosłupa Moduł I - Introduction

PFS Akademia Zdrowego Kręgosłupa Moduł II - Kręgosłup Szyjny i Piersiowy

PFS Akademia Zdrowego Kręgosłupa Moduł III - Kręgosłup Lędźwiowy i Skolioza

PFS Akademia Zdrowego Kręgosłupa Moduł IV - Full Equipment

 

Po ukończeniu wszystkich modułów PFS AKADEMIA ZDROWEGO KRĘGOSŁUPA® uczestnik może podejść do egzaminu końcowego. Zaliczenie egzaminu umożliwia uzyskanie uprawnień Master Trainer of Healthy Spine®

 

Egzamin składa się z:

1. Części teoretycznej - test wielokrotnego wyboru.

2. Części praktycznej na podstawie case study.

3. Pracy pisemnej - 3 tematy do wyboru.

Uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu PFS Zdrowy Kręgosłup® Moduł II - Kręgosłup Szyjny i Piersiowy.

Szkolenie dostępne jest w cenie 495 zł.

 

W przypadku planowania udziału we wszystkich modułach Akademii Zdrowego Kręgosłupa, można skorzystać z oferty promocyjnej - 1700 zł (płatne z góry).

 

Egzamin końcowy (po ukończeniu wszystkich modułów) - 150 zł.