PFS Aerobox Instructor®

Instruktor Fitness
PFS Aerobox Instructor®
  TERMINY SZKOLENIA

"Wyzwanie dla Twoich klientów - kolejny krok do kształtowania wydolności"

Aerobox to trening aerobowy, w którym kształtujemy wytrzymałość, szybkość i koordynację. Wysoki próg wydolności tlenowej osiągany przy pomocy prostej choreografii elementów kickboxingu.

Na szkoleniu poznajesz kombinacje ciosów oraz przede wszystkim ich techniczne zastosowanie. Przeplatanie się technik ciosów i kopnięć kickbokserskich, bokserskich i karate to klucz do osiągnięcia celu.  Szkolenie w którym przeplatanie ciosów i kopnięć tworzy prosta kombinację powtarzanych sekwencji ruchów przy muzyce. Choreografia ta wprowadza bardzo wysoki pułap tlenowy zajęć przez co staje się jedną z najbardziej dynamicznych i wydolnościowych  forma zajęć.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST  TO SZKOLENIE?  

Szkolenie dla Instruktorów fitness pracujących z muzyką, chcących rozwijać i urozmaicać swoje zajęcia. Dla trenerów którzy wzbogacają treningi o nowe wydolnościowe i innowacyjne w środowisku trenerów formy zajęć.

Tematyka szkolenia

  • Technika wykonania poszczególnych elementów, ciosów, kopnięć i ich nazewnictwo.
  • Ustawienie ciała i zaangażowanie właściwych mięśni.
  • Zasady tworzenia podstawowych choreografii.
  • Praca z muzyka i tworzenie serii 
  • Budowanie i tok lekcji Aerobox
  • Tworzenie programów treningowych cardio

Otrzymujesz uprawnienia instruktorskie - tytuł Professional Aerobox Instructor®.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu PFS Aerobox Instructor® jest ukończenie 17 roku życia oraz brak przeciwwskazań do wysiłku fizycznego.

Szkolenie wymaga posiadania certyfikatu Instruktora Fitness np. PFS Fitness Group Instructor® (część ogólna) lub uczestnik powinien wykazać się ukończeniem szkolenia o podobnym profilu w innej placówce szkoleniowej.

2 dni - 10 godzin

Szkolenie nie kończy się egzaminem.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu PFS Aerobox Instructor®.

Szkolenie dostępne jest w cenie 490 zł.


 

Rekomendowane kursy

Szkolenia Uzupełniające
Szkolenia Uzupełniające