Akademia Zdrowego Kręgosłupa® Moduł III - Kręgosłup Lędźwiowy i Skolioza

Akademia Zdrowego Kręgosłupa
Akademia Zdrowego Kręgosłupa®
Moduł III - Kręgosłup Lędźwiowy i Skolioza
  TERMINY SZKOLENIA

 

"Specyfika pracy z najczęściej występującymi chorobami i wadami w obrębie odcinka lędźwiowego, skolioza profilaktyka działań i dywersyfikacja skrzywień bocznych kręgosłupa"

 

MODUŁ III - KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWY I SKOLIOZA dogłębnie analizuję choroby w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i przedstawia kompendium wiedzy praktycznej na temat  skoliozy.

 

CEL: Zdobycie wiedzy i kompetencji w celu podjęcia współpracy z klientem problematycznym

 

TEMATYKA SZKOLENIA

 • Biomechanika kręgosłupa lędźwiowego i kończyn dolnych.
 • Zespół skrzyżowanie dolnego (profilaktyka, rozpoznanie, postępowanie)
 • Najczęstsze choroby kręgosłupa lędźwiowego (patomechanika, profilaktyka, postępowanie)
 • Testy posturalne (stabilizacja vs mobilizacja)
 • Zaawansowana biomechanika kliniczna kręgosłupa lędźwiowego
 • Zaawansowana anatomia palpacyjna i funkcjonalna kręgosłupa (lędźwiowego).
 • Podstawy treningu CORE - Stabilizacja centralna
 • Neuromobilizacje i rozciąganie traktów nerwowych w kończynie dolnej
 • Proces nauczania neutralnego kręgosłupa
 • Modyfikacje ćwiczeń i postępowanie w przypadku pleców wklęsłych i płaskich
 • Testy funkcjonalne (stabilność, gibkość)
 • Wskazania i przeciwwskazania w najczęstszych chorobach kręgosłupa lędźwiowego
 • Trening funkcjonalny i profilaktyka z użyciem ciężaru ciała, ze sprzętem.
 • Zespół mięśnia gruszkowatego (postępowanie, różnicowanie)
 • Skolioza (rodzaje, postępowanie)
 • Masterclass „Skolioza”
 • Masterclass „Zdrowy Lędźwiowy”

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu PFS Zdrowy Kręgosłup® Moduł  III Kręgosłup Szyjny i Piersiowy jest ukończenie szkolenia  PFS Zdrowy Kręgosłup® Moduł  I Introduction. 

 

Aby podejść do kolejnych Modułów III oraz IV, należy ukończyć  Moduł I - Introduction. Moduł II i III nie jest objęty wymogiem kolejności. Moduł IV należy odbyć jako ostatni z serii. 

 2 dni - 13 godzin

Szkolenie nie kończy się egzaminem.

Po zakończeniu wszystkich Modułów i pozytywnym zaliczeniu EGZAMINU uczestnik otrzymuje  DYPLOM AKADEMII ZDROWEGO KRĘGOSŁUPA 

Moduły uzyskania Dyplomowanej Certyfikacji Akademii Zdrowego Kręgosłupa obejmuje właściwe Moduły

PFS Zdrowy Kręgosłup® Moduł I Introduction 

PFS Zdrowy Kręgosłup® Moduł II Kręgosłup Szyjny i Piersiowy 

PFS Zdrowy Kręgosłup® Moduł III Kręgosłup Lędźwiowy i Skolioza

PFS Zdrowy Kręgosłup® Moduł IV Full Equipment 

 

EGZAMIN 

 1. Egzamin praktyczny na podstawie case study.
 2. Egzamin teoretyczny testowy wraz z pytaniami otwartymi.
 3. Praca pisemna - Omówienie wypracowania

Uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu Akademii Zdrowego Kręgosłupa  PFS Zdrowy Kręgosłup® Moduł III Kręgosłup Lędźwiowy i Skolioza

Szkolenie dostępne jest w cenie 495 zł.

 

 

 

W przypadku planowania wszystkich 4 modułów cena kolejnych trzech wynosi po 460 zł, 450 zł, 390 zł.  (Płatne z góry cena 1700 zł - oszczędzasz 280 zł) . 

Decydując się na pojedyncze moduły płatne w ratach oszczędzasz 185 zł.  

 

FINANSOWANIE SZKOLEŃ PRZEZ URZĄD PRACY

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną i chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe instruktora rekreacji ruchowej w zakresie fitness, zapytaj o dofinansowanie tego kursu w swoim Urzędzie Pracy. ProFi Fitness School Polska jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00030/2012.

Spis urzędów znajdziesz na stronie www.praca.gov.pl

Więcej o dofinansowaniach z Urzędu Pracy:
info@profi-fitness.com.pl

FINANSOWANIE SZKOLEŃ Z FUNDUSZY UNIJNYCH

Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw dofinansowane od 50% do 80%.

Aktualnie realizujemy również program dofinansowania wszystkich naszych szkoleń podnoszących kwalifikacje trenerów personalnych, instruktorów, trenerów prowadzących zajęcia grupowe z możliwością dofinansowania sięgającego nawet 80%!

Finansowanie obejmuje przedsiębiorstwa i pracowników tych przedsiębiorstw jak i osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Czas obsługi procedury aplikacyjnej wynosi ok. 1-2 tygodni.

Refundacja środków 2-4 tygodnie po rozliczeniu szkolenia.

 

Więcej o dofinansowaniach unijnych:
office@profi-fitness.com.pl