Akademia Zdrowego Kręgosłupa® Moduł I – Introduction

Akademia Zdrowego Kręgosłupa
Akademia Zdrowego Kręgosłupa®
Moduł I – Introduction
  TERMINY SZKOLENIA

 "Analiza patologii, dywersyfikacja słabych ogniw narządu ruchu profilaktyka zdrowotna, to podstawa wiedzy każdego instruktora pracującego z ciałem ludzkim."

 

Ogólne założenia szkolenia Akademii Zdrowego Kręgosłupa MODUŁ I – INTRODUCTION

 1. Zaawansowana biomechanika i anatomia palpacyjna kręgosłupa.
 2. Etiopatogeneza oraz postępowanie w wadach postawy ciała patomechanizmy i modyfikacje treningu w wybranych chorobach kręgosłupa
 3. Trening funkcjonalny w aspekcie zdrowego kręgosłupa Trening z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu
 4. Anatomia i fizjologia powięzi Trening powięzi w aspekcie zdrowia kręgosłupa – program ogólny

*Szkolenie jest częścią integracyjną zajęć PFS Zdrowy Kręgosłup®

 

 CEL: Zdobycie wiedzy i kompetencji w przygotowaniu i prowadzeniu treningów/zajęć zdrowy kręgosłup w formie profilaktycznej.

 

TEMATYKA SZKOLENIA

 • Elementy anatomii i patogenezy kręgosłupa
 • Podstawy biomechaniki kręgosłupa
 • Metodyka nauczania prawidłowej postawy ciała
 • Ból i przeciążenia kręgosłupa- profilaktyka
 • Ćwiczenia w zamkniętych i otwartych łańcuchach kinematycznych
 • Ćwiczenia wyrównujące napięcia pomiędzy pasmami powięziowymi
 • Analiza ćwiczeń rozluźniających, mobilizacyjnych, wzmacniających, równoważnych i rozciągających
 • Ćwiczenia zmniejszające skutki przeciążeń narządu ruchu
 • Analiza ćwiczeń w kontekście wybranych wad i schorzeń kręgosłupa m.in. dyskopatii, hiperlordozy lędźwiowej, zaburzenia równowagi posturalnej - zagadnienia ogólne
 • Profilaktyka zdrowotna w pracy z kręgosłupem
 • Nauka oddychania i utrzymywania odpowiedniej postawy stabilizacji ciała
 • Elementy kinezjologii wplecione w przykładowe lekcje przy odpowiednio dobranej muzyce i z małymi przyborami
 • "Wypadnięcie dysku" - objawy - reakcje w stanie ostrym, leczenie w stanie ostrym i przewlekłym, postępowanie
 • "Pseudo wypadnięcie dysku" - reakcje, promieniowanie, postępowanie bóle kręgosłupa szyjnego
 • Stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego zagadnienia ogólne 
 • Stabilizacja kręgosłupa szyjnego - zagadnienia ogólne 
 • Wybrane ćwiczenia wzmacniające mięśnie osłabione oraz ćwiczenia rozciągające mięśni przykurczonych
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Ćwiczenia antygrawitacyjne i elongacyjne
 • Budowa lekcji zdrowego kręgosłupa (profilaktyka)

 

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE Modułu I-go INTRODUCTION?

Dla każdego kto jest gotowy rozpocząć edukację pogłębiającą wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowia kręgosłupa. Wiedza i umiejętności  systemu Akademii Zdrowego Kręgosłupa jest niezwykle przydatna w pracy dla instruktorów siłowni, trenerów personalnych, instruktorów fitness, oraz terapeutów.

Na szkoleniu znajdują się zagadnienia, w których uczestnicy rozwijają praktyczne umiejętności analizy patologii, dywersyfikacji słabych ogniw narządu ruchu.  Otrzymują dostęp do zasobu ćwiczeń zmniejszających skutki przeciążeń układu mięśniowo-stawowego. System szkoleniowy w którym znajdziesz: ćwiczenia rozluźniające, mobilizacyjne, wzmacniające, równoważne i rozciągające wplecione w lekcji zdrowy kręgosłup jak i w pracę indywidualną z klientem. Bardzo obszerne szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia zajęć "zdrowy kręgosłup". Zagadnienia tematyczne obejmują program szkolenia równowagi, przez rozciąganie i wzmacnianie wybranych grup mięśniowych w profilaktyce pracy niwelowania bólu i zmian w okolicach narządu ruchu.

  

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA SZKOLENIU?

 • W jaki sposób diagnozować klienta, poznasz najczęściej stosowane testy aparatu ruchu
 • Jakie są podstawowe wzorce ruchowe, będziesz w stanie określić najczęstsze zaburzenia pracy kręgosłupa
 • Jak zapobiegać bólom kręgosłupa
 • Czym jest stabilizacja  i jak ją wykorzystać
 • Podstaw ćwiczeń i planowanie w treningu zdrowy kręgosłup
 • Doboru ćwiczeń  zgodnie z zasadą stopniowania trudności.

 

 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu I Modułu Akademii PFS Zdrowy Kręgosłup® Introduction jest ukończenie 17 roku życia. 

Szkolenie wymaga posiadania certyfikatu PFS Anatomia i Fizjologia® lub PFS Gym Instructor®, Instruktora siłowni, 
PFS Aerobic&Step Instructor®, Instruktora fitness lub odpowiednika ukończenia szkoły w/w  o profilu fizjoterapiawychowanie fizyczne lub  sport.

 

Aby podejść do kolejnych Modułów II, III oraz IV, należy ukończyć  Moduł I - Introduction. Moduł II i III nie jest objęty wymogiem kolejności. Moduł IV należy odbyć jako ostatni z serii. 

 2 dni - 13 godzin

Szkolenie nie kończy się egzaminem.

Po zakończeniu wszystkich Modułów i pozytywnym zaliczeniu EGZAMINU uczestnik otrzymuje  DYPLOM AKADEMII ZDROWEGO KRĘGOSŁUPA 

Moduły uzyskania Dyplomowanej Certyfikacji Akademii Zdrowego Kręgosłupa obejmuje właściwe Moduły

PFS Zdrowy Kręgosłup® Moduł I Introduction 

PFS Zdrowy Kręgosłup® Moduł II Kręgosłup Szyjny i Piersiowy 

PFS Zdrowy Kręgosłup® Moduł III Kręgosłup Lędźwiowy i Skolioza

PFS Zdrowy Kręgosłup® Moduł IV Full Equipment 

 

EGZAMIN 

 1. Egzamin praktyczny na podstawie case study.
 2. Egzamin teoretyczny testowy wraz z pytaniami otwartymi.
 3. Praca pisemna - Omówienie wypracowania

 

Uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu PFS Zdrowy Kręgosłup® Moduł I Introduction 

 

Szkolenie dostępne jest w cenie 495 zł.

 

 

 

W przypadku planowania wszystkich 4 modułów cena kolejnych trzech wynosi po 460 zł, 450 zł, 390 zł.  (Płatne z góry cena 1700 zł - oszczędzasz 280 zł) . 

Decydując się na pojedyncze moduły płatne w ratach oszczędzasz 185 zł.  

 

FINANSOWANIE SZKOLEŃ PRZEZ URZĄD PRACY

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną i chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe instruktora rekreacji ruchowej w zakresie fitness, zapytaj o dofinansowanie tego kursu w swoim Urzędzie Pracy. ProFi Fitness School Polska jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00030/2012.

Spis urzędów znajdziesz na stronie www.praca.gov.pl

Więcej o dofinansowaniach z Urzędu Pracy:
info@profi-fitness.com.pl

FINANSOWANIE SZKOLEŃ Z FUNDUSZY UNIJNYCH

Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw dofinansowane od 50% do 80%.

Aktualnie realizujemy również program dofinansowania wszystkich naszych szkoleń podnoszących kwalifikacje trenerów personalnych, instruktorów, trenerów prowadzących zajęcia grupowe z możliwością dofinansowania sięgającego nawet 80%!

Finansowanie obejmuje przedsiębiorstwa i pracowników tych przedsiębiorstw jak i osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Czas obsługi procedury aplikacyjnej wynosi ok. 1-2 tygodni.

Refundacja środków 2-4 tygodnie po rozliczeniu szkolenia.

 

Więcej o dofinansowaniach unijnych:
office@profi-fitness.com.pl